Duyurular

TAHKİM YOLUNUN TERCİH EDİLDİĞİ İHALELERDE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

18.01.2018 - Bilindiği üzere 30.12.2017 tarihli ve 30286/M sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uyg...

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE İADE EDİLECEK KAMU İHALE KURUMU (KİK) PAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

18.01.2018 - 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11....

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE İLİŞKİN DUYURU

08.01.2018 - 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK gereğince yapılan s...

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

05.01.2018 - 1/1/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuru...

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge

03.01.2018 - “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline...

EKAP'ta Yenilikler

11.12.2017

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihalelerde, teklif değerlendirme aşamasında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için R katsayısı üzerinden sınır değerin otomatik hesaplanması devreye alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonuçlarının manuel olarak girilmesi sağlanmıştır.

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihaleler için elektronik teklif hazırlama ve gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere Java uygulaması geliştirilerek devreye alınmıştır.

  • "EKAP’a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı Bilgi Girişi" ekranında ortaklık oranlarının pay türünden de alınması devreye alınmıştır.

  • İhtiyaç raporu sayfasında işin ilgili olduğu OKAS branşı seçilirken tüm ortak kamu alımları sözlüğünün pdf dokümanı olarak indirilmesi sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama ve üst idare ihale arama sayfalarında, "İdarenin İli" filtresinde bir il seçili ise "İdare Ara" metin alanında seçilen ile göre idare adlarının sıralanması sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama sayfasında, “İlan” sekmesi altında ön ilan ve iptal ilanlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.

06.10.2017

  • Zeyilname düzenlenmesi gereken ihalelerde, teknik şartnamede yapılan değişiklikler hariç, ihtiyaç raporu, ön yeterlik şartnamesi (varsa), idari şartname ve sözleşme tasarısı değişikliklerinin EKAP tarafından tespit edilerek fark dokümanının otomatik olarak hazırlanması sağlanmıştır.

  • İhale arama ekranı, filtrelerin rahat kullanımı ve verilerin daha kolay görüntülenmesi açısından geliştirilmiş, ayrıca görülen sonuçların excel dosyasına aktarılması ve ilan süresine göre filtreleme seçeneği eklenerek yeni haliyle devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası