Duyurular

Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunluluğuna İlişkin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı.

14.12.2017 - 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama ...

Yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydına yönelik duyuru

01.12.2017 - Son günlerde sıklıkla yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim be...

EKAP KAYDI OLMAYAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERE DOKÜMAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

07.06.2017 - İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanın görü...

Gerçek/Tüzel kişilerce EKAP platformunda beyan edilen bilgilere ilişkin duyuru

07.04.2017 - 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yö...

Tekliflerin sadece Elektronik Ortamda Alınarak gerçekleştirilecek Mal Alımı ihaleleri hazırlayan idarelerin dikkatine.

07.03.2017 - Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 04.0...

EKAP'ta Yenilikler

11.12.2017

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihalelerde, teklif değerlendirme aşamasında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için R katsayısı üzerinden sınır değerin otomatik hesaplanması devreye alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonuçlarının manuel olarak girilmesi sağlanmıştır.

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihaleler için elektronik teklif hazırlama ve gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere Java uygulaması geliştirilerek devreye alınmıştır.

  • "EKAP’a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı Bilgi Girişi" ekranında ortaklık oranlarının pay türünden de alınması devreye alınmıştır.

  • İhtiyaç raporu sayfasında işin ilgili olduğu OKAS branşı seçilirken tüm ortak kamu alımları sözlüğünün pdf dokümanı olarak indirilmesi sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama ve üst idare ihale arama sayfalarında, "İdarenin İli" filtresinde bir il seçili ise "İdare Ara" metin alanında seçilen ile göre idare adlarının sıralanması sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama sayfasında, “İlan” sekmesi altında ön ilan ve iptal ilanlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.

06.10.2017

  • Zeyilname düzenlenmesi gereken ihalelerde, teknik şartnamede yapılan değişiklikler hariç, ihtiyaç raporu, ön yeterlik şartnamesi (varsa), idari şartname ve sözleşme tasarısı değişikliklerinin EKAP tarafından tespit edilerek fark dokümanının otomatik olarak hazırlanması sağlanmıştır.

  • İhale arama ekranı, filtrelerin rahat kullanımı ve verilerin daha kolay görüntülenmesi açısından geliştirilmiş, ayrıca görülen sonuçların excel dosyasına aktarılması ve ilan süresine göre filtreleme seçeneği eklenerek yeni haliyle devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası