Duyurular

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

02.05.2018 - Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP&rs...

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

30.04.2018 - 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Ka...

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNİN EKAP’A KAYDEDİLMESİ

03.04.2018 -         31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete&rsqu...

375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

01.02.2018 - 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KAMU İHALE...

EKAP'ta Yenilikler

05.06.2018

  • Yapım işleri ihalelerinde sistem tarafından hesaplanmış sınır değer bilgisinin teklif değerlendirme aşamasında gösterilmesi sağlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan seçime göre, tekliflerin değerlendirilmesi imkânı sunulmuştur.

  • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine  göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirme tarihinden sonra yapılan değerlendirmelere ilişkin tarih ve saat bilgilerinin ayrı ayrı kaydedilebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

  • EKAP’a giriş yapan isteklilerin, ihale arama sayfasında arama kriterlerini içeren filtreleri kaydedebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede sık kullanılan aramaların tekrar girilmesine gerek kalmadan, kullanılabilerek kolay kullanılabilmesi sağlanmıştır.

  • İş artışı ve iş eksilişi modüllerinde yapılan işlemler hesaplanarak,  “Sözleşme Devir” işlemlerinde yapılan kontrollere eklenmiştir. Hesaplamaların, toplam sözleşme bedeli üzerinden gerçekleştirilmesi temin edilmiştir.

  • İhale arama sayfasındaki “Sözleşme Bilgileri” bağlantısında, sözleşme fesih bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

  • Android cihazlarda kullanılan Mobil EKAP (M-EKAP) uygulamasının ekranları yenilenerek, güncel kullanıcı arayüz rehberlerine uygun hale getirilmiştir.

  • Hizmet alımı ihaleleri ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme tasarısında yer alan “İdare tarafından uygulanacak cezalar” alanında yönlendirici bilgi girişi sağlayan geliştirmeler yapılmıştır.

  • Teklif değerlendirme modülünde yer alan “Teklif Sonuç” adımında, kısımlara ait sıra numaralarının, birim fiyat teklif cetvelinden getirilerek listelenmesi ve işlem yapılmamış kısımların belirgin hale getirilmesi temin edilmiştir.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası