Duyurular

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

02.05.2018 - Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP&rs...

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

30.04.2018 -              7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Ü...

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNİN EKAP’A KAYDEDİLMESİ

03.04.2018 -         31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete&rsqu...

375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

01.02.2018 - 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KAMU İHALE...

EKAP'ta Yenilikler

23.03.2018

  • Zeyilname yapılan ihalelerde, zeyilname öncesi ihale dokümanında yer alan teknik şartnamenin yeni ihale dokümanına aktarılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

  • Yurt dışında taahhüt edilen işlere ait iş deneyim belgelerinin kaydına ilişkin işlemlerin, EKAP üzerinden “Yurt dışı Yapım İşlerine Ait İş Deneyim Belgesi Talep Formu” bağlantısına tıklanarak yapılabilmesi sağlanmıştır.

  • İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesine ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun kapsamı dışında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda düzenlenen iş deneyim belgeleri ekranlarında, sözleşme ve sözleşme devir bilgilerinin kayıt edilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  • EKAP üzerinden yapılan vergi borcu sorgulama sonuçlarının, vergi borcunun türünü de içerecek şekilde yenilenmesi sağlanmıştır.

  • Yardım Portalı’nda yer alan video içerikleri revize edilmiş ve video formatı mp4 olarak güncellenmiştir. Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlara ilişkin süreçleri içeren dokümanlar güncellenmiştir.

  • Ajanda uygulamasının kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla, uygulamaya ihale kayıt numarası ile filtreleme özelliği eklenmiş ve ihale arama işlemlerinde bağlantı linkiyle ihale detayına kolay erişim sağlanmıştır.

  • Tebligat işlemlerinde kullanım kolaylığı hedeflenerek birtakım önyüz ve altyapı iyileştirmeleri yapılmıştır.

11.12.2017

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihalelerde, teklif değerlendirme aşamasında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için R katsayısı üzerinden sınır değerin otomatik hesaplanması devreye alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonuçlarının manuel olarak girilmesi sağlanmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası