Duyurular

13.09.2019 KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Eylül 2019 tarihli ve ...

22.08.2019 KAMU İHALE KURUMU TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Kamu İhale Kurumunun gelirleri olan ilan bedeli, onbindebeş bedeli ve itirazen şikayet başvuru bedel...

30.07.2019 2 Ağustos 2019 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 2 Ağustos 2019 Cuma 18:00 - 22:00 saatleri arası...

13.06.2019 -MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ- İHALE KONUSU İŞ İLE İLGİLİ CİRO & YURTDIŞI İŞ DENEYİM BELGELERİ & SERBEST MUHASEBECİLERİN YETKİLERİ

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Haziran 2019 tarihli ve 308...

EKAP'ta Yenilikler

25.12.2018

 • EKAP’ta yer alan sunulmayacak belgeler listesine  "Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi", "TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Belgeler", "TSE Belgesi", "EPDK Tarafından Verilen Lisanslar" ve "Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi" eklenmiştir. Sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu listede yer alan belgelerin, başvuru veya teklif zarfında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Sunulmayacak belgeler listesinde yer alan katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme,  sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılmaktadır.

 • İhale tarihinden önce EKAP’tan zeyilname bildirimi, dokümana açıklama ekleme veya şikayete cevap tebligatları yapılırken idare yetkililerince, istekli olabileceklerin/isteklilerin bilgilerinin görüntülenememesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

13.12.2018

 • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine  göre gerçekleştirilen ve ilan yapılmayan pazarlık usulü ihalelerde; idarelerce EKAP’tan “Doküman almaya ve teklif vermeye davet” tebligatı gönderilen gerçek/tüzel kişilerin, ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza ile indirebilmeleri sağlanmıştır.

 • Gerçek/tüzel kişilerin; sunulmayacak belgeler tablosunu, EKAP’ta yer alan/entegrasyonlarla alınan bilgileri kullanarak oluşturabilmeleri sağlanmıştır. Detaylı bilgi için kılavuzu inceleyiniz.

 • 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan hizmet alımı ihalelerinde; ihale kayıt aşamasında belirlenen, işin gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilgisinin ihale kayıt edildikten sonra veya zeyilname ile değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

 • İdarelerce görüntülenebilen ihale iptal bilgilerine ilişkin rapora ihale iptalinin ihale tarihinden önce mi yoksa sonra mı yapıldığı; ihale bilgilerine ilişkin rapora ise  pazarlık usulü ihalelerin Kanunun 21 inci maddesinin hangi bendine göre yapıldığı bilgileri eklenmiştir.

29.11.2018

 • EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, bilanço ve gelir tablosu bilgilerine EKAP üzerinden ulaşması mümkün hale gelmiştir. İhalenin niteliğine göre, Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi yıllara ilişkin verilerin esas alınacağı bilgisi ile birlikte bilanço ve gelir tablosuna ait teyit kriterlerinin beyan edilmesi durumunda, bu belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır.

01.11.2018

 • Kamu alımlarında rekabetin arttırılarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, geçerli teklif sahibi isteklilerin elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatlar üzerinden yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması devreye alınmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  Bin
 • edit

  İhale Sayısı

  911
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  174 Milyon
Toplam

8 Bin arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr