Duyurular

04.08.2021 19/08/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20/06/2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir

27.07.2021 EKAP’a Kayıt Olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilerin İmza Yetkilisi Yetki Belgeleri Hakkında

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren; - EKAP’a kayıt olacak T.C. Kanunlarına Göre K

16.07.2021 İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurularının

12.07.2021 Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2020/3255, E:2020/3331 ve E:2020/3573 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle L

12.07.2021 Aday veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler ile Ortaklarına İlişkin Bilgilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru

20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca; ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde aday veya isteklilerin y&

EKAP'ta Yenilikler

26.07.2021

 • -  İtirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi imkanı devreye alınmıştır.

  - EKAP’a kayıt ekranlarının, 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

05.07.2021

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 05.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, belirlenen iş kalemleri gruplanarak bu kalemlerin toplam tutarları üzerinden puan verilmesi imkânı sağlanmıştır.

  İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, iş kalemlerine ilişkin asgari oran, azami oran ve fiyat dışı unsur puanı bilgilerinin Excel’den aktarılması mümkün hale getirilmiştir.

  İdareler için teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerce beyan edilen ve/veya sunulan bilgi ve/veya belgelere istinaden, isteklilerin fiyat dışı unsur puanlarını değiştirebilecekleri/güncelleyebilecekleri ekran devreye alınmıştır.

  Fiyat dışı unsur tanımlama ekranlarında idareler için, idari şartnamelerde ise idareler, istekliler ve istekli olabilecekler için seçilen fiyat dışı unsur yöntemine ve puanlama kriterlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.

23.02.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında yapılacak başvuruların EKAP üzerinden hazırlanmasına ve yapılacak başvurularda kullanılmak üzere talep kayıt numarası alınmasına yönelik uygulama devreye alınmıştır.

19.01.2021

 • 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

  İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti devreye alınmıştır.

   

20.10.2020

 • Elektronik ihale yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan yapım işi ihalelerinde karma teklif alınabilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

  Tüm alım türlerinde “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin ihale dokümanına eklenmesi temin edilmiştir.

  Yapım işi ihalelerinde “Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi” düzenlenmesine ilişkin ekran tasarlanarak, oluşturulan listenin ihale dokümanına eklenmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  EKAP üzerinde, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Özel Iş Birliği Projeleri ile Lisansli İşler Kapsaminda Gerçekleştirilen Yapim İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkinda Tebliğ”e uygun olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi amacıyla gerekli geliştirmeler tamamlanmıştır.

  İhale ve ön yeterlik dokümanları, ilanları ile standart formların, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İstekli  ana sayfasında yasaklılık durumunun gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

20.08.2020

 • 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Planında “Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.” şeklinde yer alan 816.2 numaralı tedbire uygun olacak şekilde, EKAP’ta idarelerin ortak alım için talep toplayabilecekleri ve mevcut ortak alımlara başvuru yapabilecekleri bir ekran oluşturularak devreye alınmıştır.

  Kurumumuz ile T.C. Adalet Bakanlığı arasında kurulan adli sicil entegrasyonu devreye alınmış olup EKAP’ ta idareler tarafından ihale uhdesinde kalan isteklinin adli sicil kaydı sorgulaması yapılabilecektir

  İsteklilerin teklif aşamasında katılım ve yeterlik bilgileri tablosuna eklediği entegrasyondan gelen sorgulama sonuçlarının ilgili idare tarafından görüntülenmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

15.05.2020

 • Pazarlık usulü ile yapılan elektronik ihalelerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenebilmesi sağlanmıştır.

28.04.2020

 • EKAP üzerinden e-imza kullanılarak idarelere E-Şikayet başvurusu düzenlenmesi devreye alınmıştır.

  İdare ana sayfasına hızlı erişim ve şikayetler paneli eklenmiştir.

  E-Şikayet dilekçesinin e-imza ile imzalanmasının Web üzerinden gerçekleşmesiyle EKAP’ ta ilk defa Web üzerinden imzalama teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  4721
 • edit

  İhale Sayısı

  4444
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

24192 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr