Duyurular

375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

01.02.2018 - 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KAMU İHALE...

696 SAYILI KHK VE BUNA İLİŞKİN YAYINLANAN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUM AÇIKLAMASI

23.01.2018 - 4/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayıl...

696 SAYILI KHK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA

22.01.2018 - 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayı...

EKAP'ta Yenilikler

11.12.2017

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihalelerde, teklif değerlendirme aşamasında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihaleleri için R katsayısı üzerinden sınır değerin otomatik hesaplanması devreye alınmış ve tekliflerin değerlendirilmesi sonuçlarının manuel olarak girilmesi sağlanmıştır.

  • Elektronik ortamda teklif alınan beyan usulü ile yapılan ihaleler için elektronik teklif hazırlama ve gönderme işlemlerinde kullanılmak üzere Java uygulaması geliştirilerek devreye alınmıştır.

  • "EKAP’a Kayıtlı Gerçek/Tüzel Kişilerin Detaylı Bilgi Girişi" ekranında ortaklık oranlarının pay türünden de alınması devreye alınmıştır.

  • İhtiyaç raporu sayfasında işin ilgili olduğu OKAS branşı seçilirken tüm ortak kamu alımları sözlüğünün pdf dokümanı olarak indirilmesi sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama ve üst idare ihale arama sayfalarında, "İdarenin İli" filtresinde bir il seçili ise "İdare Ara" metin alanında seçilen ile göre idare adlarının sıralanması sağlanmıştır.

  • Vatandaş ihale arama sayfasında, “İlan” sekmesi altında ön ilan ve iptal ilanlarının da gösterilmesi sağlanmıştır.

06.10.2017

  • Zeyilname düzenlenmesi gereken ihalelerde, teknik şartnamede yapılan değişiklikler hariç, ihtiyaç raporu, ön yeterlik şartnamesi (varsa), idari şartname ve sözleşme tasarısı değişikliklerinin EKAP tarafından tespit edilerek fark dokümanının otomatik olarak hazırlanması sağlanmıştır.

  • İhale arama ekranı, filtrelerin rahat kullanımı ve verilerin daha kolay görüntülenmesi açısından geliştirilmiş, ayrıca görülen sonuçların excel dosyasına aktarılması ve ilan süresine göre filtreleme seçeneği eklenerek yeni haliyle devreye alınmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası