Duyurular

26.01.2022 Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak 2022 yılı R katsayısı değerleri belirlenmiştir. 24.01.2022 tarihli Kamu İhale Ku

26.01.2022 28 Ocak 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 28 Ocak 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

20.01.2022 Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 Tarihli Ve 2022/Dk.D-19 Sayılı Kararı İle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların Yayın Ücreti Güncellenmesi

Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 tarihli ve 2022/DK.D-19 sayılı kararı ile Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların yayın ücreti  güncellenmiştir. Bu kapsamda 2022/DK.D-19 sa

20.01.2022 Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2022 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2022 tarihinden ge

14.12.2021 20/12/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

30/11/2021 tarihli ve 31675  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir

EKAP'ta Yenilikler

20.12.2021

 • İhale dokümanları, standart formlar ve teklif değerlendirme ekranlarının, 30 Kasım 2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.12.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

15.10.2021

 • Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.4 maddesi kapsamındaki ihalelerde sınır değer tespitinin bu maddeye uygun şekilde yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihalelerin birinci oturumları tamamlandığında, isteklilere 1. oturumun tamamlandığı bilgisini ve tutanaklara erişebilecekleri bağlantıyı gösteren e-posta ve EKAP bildirimi gönderilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Zeyilname fark dokümanına sunulmayacak belgeler tablosundaki değişikliklerin de yansımasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Fiyat dışı unsurlara ilişkin sayısal bilgi girişi alanları virgülden sonra 8 haneye kadar giriş yapılabilecek şekilde güncellenmiş olup, aynı zamanda fiyat dışı unsur sayfalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

01.09.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu”  devreye alınmıştır

19.08.2021

 • -İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 19.08.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  -20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 19.08.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri kapsamında,

  • Yeterlik bilgileri tablosundan imza sirküleri, imza beyannamesi satırları kaldırılmıştır.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ticaret Sicil Bilgileri” bölümünün adı “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” olarak değiştirilmiştir.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünün EKAP’ ta yer alan kayıtlardan doldurulması sağlanmıştır.

10.08.2021

 • İlanı veya duyurusu 19.08.2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden yansıyabilmesini sağlamak adına;

  EKAP’a kayıtlı  gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad veya unvan ve   kimlik numarası bilgilerini  EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncelleyebilmelerine,

   Anonim şirketlerin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenebilmesine (tek ortaklı şirketler hariç),

  EKAP’a daha önceden kayıtlı olan yabancı isteklilerin de ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin olarak, yukarıda belirtilen belgelerin kendi mevzuatlarındaki karşılıkları esas alınarak ilgili kısımlarının taranarak  yüklenebilmesine (tek ortaklı şirketler hariç) ve

  Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dahil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanabilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5260
 • edit

  İhale Sayısı

  5569
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

27989 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr