Duyurular

06.09.2021 10 Eylül 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

02.09.2021 Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kurumumuz İşbirliğiyle Devreye Alınmıştır

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 nci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6

10.08.2021 Kullanıcı Kaynaklı Teknik Sorunlara İlişkin Bilgilendirme

Kurumumuza ulaşan bazı başvurularda, EKAP’tan kaynaklanmamakla birlikte, idareler veya isteklilerin kendi bilgisayarlarından veya teknik altyapılarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşılabildiği

05.08.2021 Alt Yüklenici Tanımı İle 16/12/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında

Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 4 &uu

04.08.2021 19/08/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20/06/2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ değişikliklerinin bir

EKAP'ta Yenilikler

01.09.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu”  devreye alınmıştır

19.08.2021

 • -İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 19.08.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  -20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 19.08.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri kapsamında,

  • Yeterlik bilgileri tablosundan imza sirküleri, imza beyannamesi satırları kaldırılmıştır.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ticaret Sicil Bilgileri” bölümünün adı “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” olarak değiştirilmiştir.
  • Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Ortaklar/Üyeler/Kurucular ile Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünün EKAP’ ta yer alan kayıtlardan doldurulması sağlanmıştır.

10.08.2021

 • İlanı veya duyurusu 19.08.2021 ve sonrasında yapılan ihalelerde aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile, ilgisine göre, ortaklarına/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgelerin EKAP üzerinden yansıyabilmesini sağlamak adına;

  EKAP’a kayıtlı  gerçek veya tüzel kişilerin kendileri, ilgisine göre ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç)/üyeleri/kurucuları, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile yetkili yönetimindeki görevlileri ile vekil veya temsilcilerine ilişkin ad, soyad veya unvan ve   kimlik numarası bilgilerini  EKAP’a kaydetmeleri ve son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce güncelleyebilmelerine,

   Anonim şirketlerin ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında beyan edilen kişilere ilişkin pay defteri ile dayanağı yönetim kurulu karar defterinin ilgili kısımlarının da taranarak EKAP’a yüklenebilmesine (tek ortaklı şirketler hariç),

  EKAP’a daha önceden kayıtlı olan yabancı isteklilerin de ortaklar ve ortaklık oranlarının kaydı kapsamında, beyan edilen kişilere ilişkin olarak, yukarıda belirtilen belgelerin kendi mevzuatlarındaki karşılıkları esas alınarak ilgili kısımlarının taranarak  yüklenebilmesine (tek ortaklı şirketler hariç) ve

  Yerli aday ve isteklilerin kayıt işlemleri kapsamında kullanılacak olan MERSİS numaralarının, şubeler dahil, eksiksiz şekilde beyan edilerek onaylanabilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır

26.07.2021

 • İtirazen şikayet başvurularının EKAP üzerinden e-imza kullanılarak (e-itirazen şikayet) yapılabilmesi imkanı devreye alınmıştır.

  EKAP’a kayıt ekranlarının, 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

05.07.2021

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 20.06.2021 tarih 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 05.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, belirlenen iş kalemleri gruplanarak bu kalemlerin toplam tutarları üzerinden puan verilmesi imkânı sağlanmıştır.

  İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, iş kalemlerine ilişkin asgari oran, azami oran ve fiyat dışı unsur puanı bilgilerinin Excel’den aktarılması mümkün hale getirilmiştir.

  İdareler için teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerce beyan edilen ve/veya sunulan bilgi ve/veya belgelere istinaden, isteklilerin fiyat dışı unsur puanlarını değiştirebilecekleri/güncelleyebilecekleri ekran devreye alınmıştır.

  Fiyat dışı unsur tanımlama ekranlarında idareler için, idari şartnamelerde ise idareler, istekliler ve istekli olabilecekler için seçilen fiyat dışı unsur yöntemine ve puanlama kriterlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir.

23.02.2021

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında yapılacak başvuruların EKAP üzerinden hazırlanmasına ve yapılacak başvurularda kullanılmak üzere talep kayıt numarası alınmasına yönelik uygulama devreye alınmıştır.

19.01.2021

 • 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP'a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

  İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti devreye alınmıştır.

   

20.10.2020

 • Elektronik ihale yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan yapım işi ihalelerinde karma teklif alınabilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

  Tüm alım türlerinde “Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”nin ihale dokümanına eklenmesi temin edilmiştir.

  Yapım işi ihalelerinde “Yerli Malı Olma Şartı Aranan Makine, Malzeme ve Ekipman ile Yazılım Listesi” düzenlenmesine ilişkin ekran tasarlanarak, oluşturulan listenin ihale dokümanına eklenmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

  EKAP üzerinde, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Özel Iş Birliği Projeleri ile Lisansli İşler Kapsaminda Gerçekleştirilen Yapim İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkinda Tebliğ”e uygun olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi amacıyla gerekli geliştirmeler tamamlanmıştır.

  İhale ve ön yeterlik dokümanları, ilanları ile standart formların, 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 20.10.2020 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

  İstekli  ana sayfasında yasaklılık durumunun gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5003
 • edit

  İhale Sayısı

  4902
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

25882 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr