Duyurular

02.04.2020 COVID-19 SALGININA BAĞLI MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARI

COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurularla ilgili olarak;

30.03.2020 3 Nisan 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 3 Nisan 2020 Cuma 18:00 - 4 Nisan 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecekti

30.03.2020 COVID-19 NEDENİYLE İHALE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın olası etkilerinin asgari düzeye indirilmesi ile or

23.03.2020 27 Mart 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 27 Mart 2020 Cuma 18:00 - 28 Mart 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecekti

17.03.2020 20 Mart 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 20 Mart 2020 Cuma 18:00 - 21 Mart 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecekti

EKAP'ta Yenilikler

18.03.2020

 • EKAP, 16.03.2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler ile uyumlu hale getirilmiştir.

  EKAP’ta e-ihale yöntemiyle yapılmayan ihalelerin 05.03.2020 tarihli ve 2020/DK.D-56 sayılı “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılamayacak Hizmet Alımları Listesi” konulu Kamu İhale Kurulu kararına uygun şekilde işlemesini sağlayacak geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihalelerde zeyilname yapılması durumunda, bazı durumlarda zeyilname yapılmadan önce verilen teklifler teknik sebepler dolayısıyla açılamamaktaydı. Teklif değerlendirme aşamasında, açılamayan bu tekliflerin idarelerce zeyilname sonrasındaki ihtiyaç raporuyla kısım – kalem bazlı olarak eşleştirilerek açılabilmesine yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır.

  Elektronik ihale olarak yapılan açık ihale usulündeki mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinden fiyat dışı unsur kullanılarak sonuçlandırılanlarda fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale gelmiştir.

  Elektronik Eksiltme İdare İzleme Ekranı revize edilerek bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.

  Elektronik Eksiltme oturumunun bitmesini müteakip İsteklilerce görüntülenen Elektronik Eksiltme Teklif İşlemleri ekranı revize edilerek, bu ekrana “Elektronik Eksiltme Oturum Sonu Teklif Detay Raporu” eklenmiştir.

21.02.2020

 • Elektronik ihale yöntemiyle ve açık ihale usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale getirilmiştir.

  Mal alımı, hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerin elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Sistem tarafından oluşturulan "Elektronik Eksiltmeye Davet Edilecek İsteklilerin Belirlenmesine İlişkin Tutanağın” elektronik ihalelerde teklif değerlendirmenin kapalı oturumda gösterilmesi sağlanmıştır.

  Elektronik eksiltme yapılan ve/veya fiyat dışı unsurların da yer aldığı elektronik ihalelerde, bazı alanlarda değişiklik yapıldığında şartname onayının kaldırılması sağlanmıştır.

  Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin yaklaşık maliyetlerinin güncellenmesinde elektronik eksiltme süreçlerinin kontrolü sağlanmıştır.

  İlgili idarelerce mal ve hizmet alımı ihaleleri için 4734 sayılı Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesinin (z) bendi ve (aa) bendi gereğince ihale kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  "Ortakçıl Yarışma" tanımı seçilerek tasarım yarışması kaydı yapılabilmesi sağlanmıştır.

  Yardım portalında 2020 yılı için eşik değerler, ilan süreleri ve parasal limitlere ilişkin tabloların güncellenmesi yapılmıştır.

  İhalelerde yaklaşık maliyetin, ihale tarihinden önce, zeyilname yapılmadan güncellenebilmesi yönünde geliştirme yapılmıştır.

  Şikayet dilekçesi kaydı ekranında TCKN ile sorgulama yapılabilmesi sağlanarak, VKN’nin yanında TCKN kullanmak suretiyle de arama yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

  “Kanun Kapsamındaki İdarelere Taahhüt Edilenler Dışında Yurt Dışında Gerçekleştirilen İşler İçin Düzenlenen Belgelerin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Tespit Belgesi”nin, ihale dokümanlarının içine eklenmesi sağlanmıştır.

  Mersis ile yapılan entegrasyon sayesinde istekliler “Katılım ve Yeterlik Bilgileri” sorgulama ekranında Ticaret Sicil bilgilerini, idareler ise belge sorgulama ekranında isteklilerin Ticaret Sicil bilgilerini sorgulayabilmektedir.

  Yerli isteklilerin yabancı kişileri platform sorumlusu ve imza yetkilisi olarak ekleyebilmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

21.10.2019

 • EKAP’ta düzenlenen iş deneyim belgesi silme işlemlerinin yalnızca yetkilendirilen kişiler tarafından yapılması sağlanmıştır. Onaylı bir iş deneyim belgesinin silme işlemi İş Deneyim Onaylama Sorumlusu rolüne sahip kişi/kişiler tarafından, onaysız bir iş deneyim belgesi silme işlemi yalnızca belgeyi oluşturan kişi tarafından yapılabilmektedir.

 • Vatandaş İhale Arama sayfasında “E-Eksiltme” filtresi devreye alınmıştır.

 • İhalede onaylanmış bir zeyilname işlemi olduğunda, isteklilerin Katılım ve Yeterlik Belgesi Bilgilerini yeniden doldurması sağlanmıştır.

 • Yeterlik Bİlgileri Tablosu’na Diğer Belgelerin eklenmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sözleşmelerde 4735 sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi kapsamında sözleşme devri yapılabilmesi sağlanmıştır.

 • “Diğer” teyit türünde, Vergi Kimlik Numarası ile sorgulanan isteklinin EKAP’ta kayıtlı şubeleri varsa, merkez ve şubeler listelenerek teyit alınacak isteklinin seçilmesi sağlanmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  2352
 • edit

  İhale Sayısı

  1546
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  324 Milyon
Toplam

12418 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr