Duyurular

İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerine İlişkin Duyuru

18.03.2014 - Kuruma yapılacak itirazen şikayet incelemelerine ilişkin başvuru bedelleri 6518 sayılı Kanunla ye...

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2014 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

30.01.2014 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” ...

Kamu İhale Kurumu Sunduğu Hizmetleri Aldığı Belgelerle Taçlandırıyor

14.11.2013 -   Kamu alımlarındaki etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması için kamu alımla...

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Duyuru

30.10.2013 - 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağ...

EKAP'ta Yenilikler

28.11.2013

 • 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri ile getirilen yeni düzenlemeler ilgili modüllere aktarılmıştır.

 • EKAP ara yüzü yenilenmiştir

 • Yasaklılık teyidi alma sayfaları yenilenmiş ve teyit alma mekanizması daha pratik hale getirilmiştir.

 • Hakediş ödeme kayıtları Sözleşme Uygulamaları içerisinde alınmaya başlanmıştır. Ayrıntılar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • 20.09.2013

 • Pilot idarelerce kullanılan çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamalarında iyileştirmeler yapılmıştır.

 • İhale ilanı KIK bültenlerinde yayınlanan istisna-kapsam dışı ihalelerin dokümanları EKAP’a yüklenebilmekte ve bir bakışta ihale sayfasından görüntülenebilmektedir.

 • 22.07.2013

 • İhale Bilgi Sorgulama modülü devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz. 

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

  • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler mobil cihazlardan m-imzalarını kullanarak ihale dokümanlarını indirebilmektedir,
  • E-imza/m-imza Kullanılarak İhale Dokümanı İndirme Tutanak Çıktıları sorgulanabilmekte ve görülebilmektedir,
  • İhale arama ekranları yenilenmiştir,
  • Kurul karar tutanak sorgulama uygulaması yenilenmiştir,
  • Yaklaşık maliyete göre ihale kuralları sorgulanabilmektedir.
 • 19.06.2013

 • Pilot idarelerde uygulanmak üzere, ihalesi 1.12.2012 tarihinden sonra ilan edilmiş çerçeve anlaşmalar kapsamındaki münferit sözleşmeler için e-teklif hazırlama, e-teklif gönderme, e-teklif değerlendirme ve e-tebligat uygulamaları devreye alınmıştır. Sisteme giriş yaptıktan sonra, “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altındaki ”E-Münferit Süreci Yardım Sayfası” bağlantısı üzerinden, kullanım kılavuzları ve yardım videolarına ulaşabilirsiniz.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • İhale ajandasına eklenebilecek ihale limiti 200’e çıkarılmıştır.

 • Platform sorumlusu ve diğer kullanıcılar arası mesajlaşma işlemleri uygulaması devreye alınmıştır.

 • İhale komisyonu üyelerine görevli oldukları ihalelerde birinci oturum sonrası yasaklılık teyidi alma yetkisi verilmiştir.

 • 08.05.2013

 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında TİTUBB üzerinden ürün/firma/bayi kayıt ve onay sorgulamaları yapılabilmektedir.
  Detaylar için “Belge Sorgulama” uygulamasında yer alan yardım videosunu inceleyiniz.

 • İstisna/kapsam dışı ihalelerde EKAP üzerinden yürütülecek işlemlere ilişkin kullanım kılavuzu hazırlanmıştır. İndirmek için tıklayınız.

 • 06.05.2013

 • Şartname Havuzu gerçek ve tüzel kişilere açılmıştır.

 • 13.04.2013

 • Ön yeterlik/ihale dokümanı hazırlama sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik değişikliklerine göre düzenlenmiştir.

 • Teklif değerlendirme ve teyit sayfaları 13.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ değişikliklerine göre yenilenmiştir.
 • 21.03.2013

 • M-EKAP iOS (iPhone/iPad) ve Android uygulamalarına aşağıdaki özellikler eklenmiştir:

 • Yasaklı Sorgulama, mevzuat arama, itirazen şikâyet başvurusu sorgulama ekranları eklenmiştir,

 • Detaylı ihale arama ekranına ihale ili kriter seçimi eklenmiştir,

 • İhale arama sonuç listesi ara yüzü yenilenmiş, ihale türüne göre ikonlar eklenmiştir,

 • İhale detay ekranında tüm ilan türlerinin (ihale ilanı, sonuç ilanı, düzeltme ilanı) görüntülenmesi sağlanmıştır,

 • KİK Bültenleri ekranında sonuç bültenlerinin ayrı listelenmesi sağlanmıştır,

 • Doküman indirme ara yüzü eklenmiştir.

 • 27.02.2013

 • "Yaklaşık Maliyet ve Eşik Değer / Parasal Limit İlişkileri Şeması" İhale Akış Diagramları bölümüne eklenmiştir.

 • 18.02.2013

 • Bir bakışta ihale sayfasında yüklenicilerin üzerinde kalan kısımlar görülebilmektedir.

 • İhale sonuç ilanlarına Kamu İhale Bülteni içerisinde ayrı bir dosya içerisinden ulaşılabilmektedir.

 • İstisna/kapsam dışı ihaleler ile KSP’den aktarılan ihalelere ilişkin onbindebeş Kurum payı tahsilat girişi uygulaması başlatılmıştır.

 • 31.01.2013

 • EKAP’ta kayıtlı ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki sözleşmelere ilişkin iş artışı/iş eksilişi/fiyat farkı/sözleşme feshi kayıt ve sorgulama modülleri ile “Bir Bakışta Sözleşme” uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • 14.12.2012

 • Kamu Satınalma Platformu, EKAP üzerine taşınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

 • 01.12.2012

 • Güvenlik ayarları eklenmiştir.

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir.

 • Mobil EKAP uygulamaları güncellenmiştir.

 • EKAP ana sayfası yenilenmiştir.

 • Çerçeve anlaşma bilgileri sayfaları yenilenmiştir.

 • Teyit formu doldurma / sorgulama ekranları yenilenmiştir.

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.

 • 27.09.2012

 • Mobil EKAP- iPad uygulaması devreye alınmıştır.

 • 19.09.2012

 • EKAP'ta elektronik imzadan sonra mobil imza uygulaması da devreye alınmıştır. Artık mobil imza ile de EKAP'tan doküman indirilebilmektedir. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz

 • 26.07.2012

 • EKAP sayfa tasarımı yenilenmiştir. (tarayıcınızda sayfa görüntüsü bozuk çıkıyorsa ctrl+f5 tuşlarına basınız)
 • Doğrudan temin sayfaları yenilenmiştir.
 • Tasarım yarışması kayıtları alınmaya başlamıştır.
 • Bir bakışta ihale sayfasından itirazen şikayet başvurusu ödeme pusulası alınabilmektedir.
 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler itirazen şikayet ve onbindebeş Kurum payı tahsilatlarını sorgulayabilmektedirler.
 • 26.06.2012

 • İş deneyim belgesi hazırlama ve sorgulama modülleri devreye alınmıştır. Detaylar için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.
 • 16.05.2012

 • Çevrimiçi Tahsilat Projesinin ilk aşaması tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
 • Tıbbi cihaz alımları için TİTUBB belge sorgulama uygulaması devreye alınmıştır. Detaylar için belge sorgulama modülünde yer alan yardım videosunu izleyiniz.
 • 07.05.2012

 • Teyit sayfaları yenilenmiştir
 • Belge Sorgulama modülü devreye alınmıştır.
 • Yeni sonuç ilanları devreye alınmıştır.
 • 13.04.2012

 • Mobil EKAP- Iphone uygulaması devreye alınmıştır.
 • 16.03.2012

 • Çerçeve Anlaşmalar ve Münferit Sözleşmeler kapsamında yeni geliştirmeler yapılmıştır. Kullanıcı kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • EKAP kullanım anketi devreye alınmıştır.
 • Mobil EKAP-Android uygulaması devreye alınmıştır. Kurulum ve Kullanım kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.
 • Doğrudan Temin bilgi girişi alımın yapıldığı finansman türlerine göre yapılabilmektedir.
 • 09.02.2012

 • Teklif Değerlendirme ekranı ve yeni oturum yapılandırması devreye alınmıştır.
 • İsteklilere açık olan "İhale Ajandası", ihalelerini takip edebilmeleri için idarelere de açılmıştır.
 • Anket uygulaması devreye alınmıştır
 • 09.01.2012

 • EKAP’a kayıtlı gerçek/tüzel kişiler için ihale ajandası devreye alınmıştır.
 • Kapsama göre (4734, istisna, kapsam dışı) ihale araması yapılabilmektedir.
 • Yeniden yapılanma sonrası kayıtlı idare adları güncellenmiştir.
 • 15.11.2011

 • Sıkça sorulan sorular yenilenmiştir
 • İhale akış diyagramları yenilenmiştir
 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, bütün kalemlerin kısım olarak tanımlanmadığı ihalelerde de , excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • Doğrudan temin kalemlerinde güncelleme yapılabilmektedir
 • Tebligat gönderme sayfasında hazırlanan tebligatların içeriği görüntülenebilmektedir
 • 05.10.2011

 • Teklif değerlendirme sayfaları yenilenmiştir
 • Teklif değerlendirmede excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir
 • "Tıbbi cihaz alımı sorusuna sehven evet veya hayır cevabı verilmesi", "Sözleşme bedeli değiştirilmesi" ve "Düzeltici işlem sonucu ihalenin statüsünün değiştirilmesi" düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir
 • Kesinleşmiş vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu sorgulamaları tekrar yapılabilmekte, geçmiş sorgu sonuçları görülebilmektedir
 • Münferit sözleşmelerde xml dosyaları SGK’ya gönderilebilmektedir
 • Kısa mesaj servisi (SMS) ile idarelere bildirim yapılmaya başlanmıştır
 • 31.07.2011

 • Şartname havuzundan, sektörel bazda doküman araması yapılabilmektedir.
 • Doğrudan temin kalemleri yüklendikten sonra, xml dosyasının içeriği görülebilmektedir.
 • İhale arama sayfasında, OKAS kodlarına göre sektörel arama yapılabilmektedir.
 • Münferit sözleşmelerde, teklif vermeye davet öncesi teyit alınabilmektedir.
 • Teyit sayfaları yenilenmiştir.
 • 05.07.2011

 • EKAP’ta kayıtlı gerçek/tüzel kişilere bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılabilmektedir.
 • Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımı ihalelerinde sonuç formu gönderme aşamasında yüklenen xml dosyaların içeriği görüntülenebilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilmeden önce uyarı yapılmakta, onay sonrasında gönderime izin verilmektedir.
 • 10.06.2011

 • İhale arama sayfaları yenilenmiştir.
 • İhale sonuç formunda sözleşme bedeli teklif değerlendirmeden otomatik olarak gelmekte, ancak değiştirilebilmektedir.
 • “İşin başlangıç/bitiş tarihi” düzeltmeleri de EKAP üzerinden Kuruma iletilebilmektedir.
 • 12.05.2011

 • İhtiyaç raporu oluşturulmasında, tüm kalemlerin kısım olarak tanımlandığı ihalelerde, excel dosyasından aktarım yapılabilmektedir.
 • İhale süreci tamamlanmış veya iptal edilmiş ihalelerin komisyon üyeleri sistemden otomatik olarak silinmektedir.
 • İhale düzeltme, iptal ve sonuç ilanlarında idare adı doğrudan idari şartnameden alınmaktadır.
 • Teklif değerlendirme işlemlerinin ilk sayfasında asil ve yedek komisyon üyeleri görülebilmektedir.
 • Gerçek/tüzel kişiler için imza yetkilisi ekleme/güncelleme ve yetki kaldırma işlemi yapılabilmektedir.
 • Sözleşme devir bildirimi/teyidi işlemleri kapsam dışı ve istisna kapsamındaki ihalelerde de yapılabilmektedir.
 • Yaklaşık maliyet (YM)/Sözleşme Bedeli (SB) oranı 0.1’den küçük veya 10’dan büyük olan ihalelerin sonuç formları gönderilememektedir. Bu oran kısmi teklife açık olan ihalelerde kısım bazında kontrol edilmektedir.
 • 21.04.2011

 • İhale iptal edildiğinde, ihtiyaç raporu serbest bırakılabilmektedir.
 • "İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme" Sayfası sisteme eklenmiştir.
 • "Sözleşme Devir İşlemleri" sayfası yenilendi.
 • "Sonuç Formu Gönderme" sayfası yenilendi.
 • EKAP İstatistikleri

  İhale Dağılım İstatistikleri