Duyurular

27.06.2024 4734 Sayılı Kanun Uyarınca Kuruma Yapılacak Uygun Görüş ve İstisna Başvuruları Hakkında

17 Mayıs 2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca; alıma konu edilen ihtiyacın uygunluğu, yerindeli

12.06.2024 Kamu İhale Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Arasında 7 Haziran 2024 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır

Avrupa Birliği ve Ülkemiz arasında yürütülen Mali İşbirliği kapsamındaki fonların amaçları doğrultusunda projelere dağıtımından ve fon sağlanan projelerin hedeflenen son

10.06.2024 15/06/2024 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

18/05/2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 15/06/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu değişikliklerle tip &o

28.05.2024 İhale Dokümanında İhale Konusuyla İlgisi Olmayan Araç, Makine ve Ekipmanların İstenmesi Hakkında

Tasarruf tedbirlerine ilişkin 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde “İhale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini

21.05.2024 24 Mayıs 2024 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 24 Mayıs 2024 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

EKAP'ta Yenilikler

14.06.2024

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları ile standart formların, 18 Mayıs 2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 15.06.2024 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri kapsamında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, davet edilmiş olan gerçek ya da tüzel kişinin pilot/koordinatör ortak olarak belirlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde tek istekli üzerinde kalan her kısım için ayrı sözleşme imzalanmasına ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

10.05.2024

 • Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonundan enflasyon düzeltmesi yapılan bilançolara ilişkin bilgilerin alınarak ihalelerde kullanılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

03.04.2024

 • EKAP kullanıcı sayfalarına yüklenen belgelerin, elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlar ile ilişkilendirilmek suretiyle kullanılmasına yönelik geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihalelerde idari şartnamenin belge veya yeterlik kriterlerine ilişkin maddelerinde istenen belgelerin seçim yapılarak idari şartnameye aktarılmasını ve yeterlik bilgileri tablosuna bu belgelerin otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan geliştirme devreye alınmıştır.

18.03.2024

 • İsteklilerin, Kurumca yapılacak ikinci bir duyuru sonrası yapılacak olan ihalelerde kullanmak istedikleri belgeleri yükleyebilecekleri istekli belge yükleme sayfasına ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 • Doğrudan temin arama sayfasında “E-Fiyat Teklifi” filtresinin eklenmesi ve e-teklif alınan doğrudan temin bilgilerinde e-fiyat teklifi alınacağı bilgisinin gösterilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5775
 • edit

  İhale Sayısı

  6359
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  4 Milyar
Toplam

30879 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr