Duyurular

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ : ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

19.06.2018 - Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri 19.06.2018 tarihli ...

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

02.05.2018 - Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP&rs...

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

30.04.2018 - 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Ka...

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNİN EKAP’A KAYDEDİLMESİ

03.04.2018 -         31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete&rsqu...

EKAP'ta Yenilikler

05.07.2018

  • “Teyit Sorgulama” sayfasında teyit sonuçlarının özet form halinde tek bir çıktıda alınması sağlanarak devreye alınmıştır.

  • M-EKAP iOS uygulamasının iyileştirilmesi ve Apple Tasarım Kurallarına göre güncellenmesi sağlanmıştır.

  • İş deneyim belgesi onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için “İş Deneyim Onaylama Sorumlusu” rolü eklenmiştir.

  • İş Artışı ve İş Eksilişi modüllerindeki ilgili kontrollerin toplam sözleşme bedeline göre çalışması temin edilmiştir.

  • “Bir Bakışta Sözleşme” sayfasında sözleşme devir bilgilerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

05.06.2018

  • Yapım işleri ihalelerinde sistem tarafından hesaplanmış sınır değer bilgisinin teklif değerlendirme aşamasında gösterilmesi sağlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi doğrultusunda idari şartnamenin ilgili maddesinde yapılan seçime göre, tekliflerin değerlendirilmesi imkânı sunulmuştur.

  • 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d), (e) bentlerine  göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, yeterlik değerlendirme tarihinden sonra yapılan değerlendirmelere ilişkin tarih ve saat bilgilerinin ayrı ayrı kaydedilebilmesi sağlanarak devreye alınmıştır.

  • EKAP’a giriş yapan isteklilerin, ihale arama sayfasında arama kriterlerini içeren filtreleri kaydedebilmesi sağlanmıştır. Bu sayede sık kullanılan aramaların tekrar girilmesine gerek kalmadan, kullanılabilerek kolay kullanılabilmesi sağlanmıştır.

EKAP İstatistikleri

Yatay eksendeki değerler 1/1000 oranında küçültülmüştür.

100

Yasaklı Teyidi
Bildirilen Sözleşme
İhale İlan Sayısı

İhale Dağılım İstatistikleri

Türkiye İhale Dağılım Haritası