Duyurular

28.11.2022 İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nu

26.11.2022 7421 Sayılı Kanun İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11, 12 ve 1

14.11.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kurul Kararı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan  03.11.2022 Tarihli ve

08.11.2022 İhale İşlem Dosyalarının EKAP Üzerinden Kuruma Gönderilmesine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü maddesinin (b) bendinde “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün  ku

03.11.2022 4 Kasım 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 4 Kasım 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

EKAP'ta Yenilikler

03.10.2022

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne 18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 2’nin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, idarelerin 4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile ve açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ihalelerden 03.10.2022 tarihi veya sonrasında ilân edilenlerin / davet yapılanların elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Ortak alımların elektronik ihale yöntemiyle yapılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihaleler açısından, 23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esaslara ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda EKAP’ta gerekli geliştirmeler devreye alınmıştır. 

26.08.2022

 • İdarelerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik geliştirme devreye alınmıştır.

01.08.2022

 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’ne 18.05.2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklenen “Elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı Ek Madde 2’nin birinci fıkrası hükmü uyarınca, idarelerin açık ihale usulü ile gerçekleştirdikleri ve yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan (mal ve hizmet alımlarında 2.002.017 TL / 3.336.704,50 TL, yapım işlerinde 73.407.984,50 TL) ihalelerden 01.08.2022 tarihi veya sonrasında ilân edilenlerin elektronik ihale (e-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ve karma teklif alınan ihalelerde açık ihale usulünün de kullanılabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihale yöntemiyle yapılan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirleneceği ihalelerde, EKAP’ta mevcutta yer alan formüllere ve yöntemlere ilaveten, idarelerin fiyat dışı unsur formülünü manuel olarak girmesine ve bu doğrultuda teklif değerlendirmeyi manuel olarak yapabilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

28.03.2022

 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun Geçici 4’üncü ve Geçici 5’inci maddeleri kapsamında yapılan sözleşme devir işlemlerinin EKAP’a kaydedilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5265
 • edit

  İhale Sayısı

  5570
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

28053 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr