Duyurular

30.05.2023 02 Haziran 2023 Cuma Günü Planlı Kesinti

Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 02 Haziran 2023 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemeyecektir.

01.04.2023 İhalelere Yönelik Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunluluğu Hakkında

01.04.2023 tarihli ve 32150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde

01.04.2023 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamındaki İlanların Yayımlanacağı Mecralara İlişkin Mevzuat Değişiklikleri

18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7418 Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13 üncü maddesi

29.03.2023 Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Farkı Hesaplanıp Hesaplanamayacağı Hususunda Alınan 22.03.2023 Tarihli ve 2023/DK.D-78 Sayılı Kurul Kararı

Özel İmalat Süreci Gerektiren Mal Alımı İhalelerinde Tasarım, Üretim, Montaj, Test, Devreye Alma vb. Etaplara/Kısımlara İlişkin Yapılan Ara Hakediş Ödemeleri İçin Fiyat Fark

EKAP'ta Yenilikler

31.03.2023

 • Teklif mektubunun word ve html halinde teklifi imzalayanın/imzalayanların ad-soyad ve ticaret unvanının yansıtılmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • İstekli Belge Sorgulama, İdare Belge Sorgulama ve Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan ve MERSİS’ten yapılan ticaret sicili bilgileri sorgularının MERSİS numarasına göre yapılmasına ve bu sorguların ihale tarihi itibarıyla da yapılabilmesine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

 •  Gerçek kişilerin idare belge sorgulama ekranlarında yer alan ticaret sicili bilgileri sorgulama alanına pasif olarak getirilmesine ve sorgulanamamasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • Yeterlik bilgileri tablosu doldurulurken ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler alanlarına giriş yapılmasının zorunlu olmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

 • E-Teklif uygulamalarında pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde, son teklifin ilk tekliften yüksek olamayacağına ilişkin kontrolün kalem bazında değil, toplam teklif tutarı bazında yapılmasına ilişkin geliştirme devreye alınmış olup, bunun yanında e-teklif uygulamalarında birçok iyileştirme yapılmıştır.

13.01.2023

 • İhale ve ön yeterlik dokümanları, ihale ve ön yeterlik ilanları ile standart formların, 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin 13.01.2023 tarihinde yürürlüğe giren maddeleri ile uyumlu hale getirilmesi sağlanmıştır.

06.01.2023

 • Elektronik ihalelerde idari şartnamenin 7.5.4 maddesinde yer verilen belgelerin tek tek alınmasını ve yeterlik bilgileri tablosuna bu belgelerin otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan geliştirme devreye alınmıştır.

 • Elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosunda geçici teminata ilişkin bilgilerin doldurulmadan e-teklif verilememesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

Elektronik Eksiltme

Tüm Elektronik Eksiltme Verileri

 • format_line_spacing

  Kazananın Değiştiği Eksiltme Sayısı

  5265
 • edit

  İhale Sayısı

  5570
 • business

  İdare Sayısı

 • people

  E-Eksiltmeye Katılan İstekli Sayısı

 • Sağlanan Tasarruf Miktarı

  2 Milyar
Toplam

28053 arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Toplam

arrow_upward

Ekap Akademi

Kamu İhale Kurumunda dijital dönüşüm devam ediyor, EKAP Akademi açılıyor!

EKAP Öğreniyorum: Elektronik Kamu Alımları Platformunun kullanımına ilişkin uygulamalı anlatımlar,
Uzmana Sor: Uygulamada yaşanan sorunlara uzmanından cevaplar,
e-Öğrenme: Kamu ihale mevzuatına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi,
Duyuru / Bilgilendirme: Mevzuat değişiklikleri ve ihale uygulamalarındaki yeniliklere dair en güncel haberler,

Ücretsiz, zamanında ve kolay erişim için Kamu İhale Kurumu Resmi Youtube kanalı yakında aktif olacaktır.

İçeriklere yönelik öneri ve sorularınız için: ekapakademi@kik.gov.tr