Binlerce İhale Elektronik Ortama Taşınıyor

Kamu İhale Kurumu tarafından sürdürülen “elektronik ihale projesi” hedefi doğrultusunda; tebligatların EKAP üzerinden gerçekleştirilmesi, iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve sorgulanması gibi pek çok yenilik hayata geçirilmiştir.

Yine bu kapsamda; 27/5/2016 tarihli ve 29724/m sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmelikleri değişiklikleri ile, açık ihale usulü kullanılarak gerçekleştirilen yaklaşık maliyeti 213.072,00 TL’nin altında olan mal ve hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin elektronik ortamda beyan usulü ile sunulabilmesi sağlanmıştır.

Beyan usulüne ilişkin olarak 1 Temmuz 2016 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemelerle idareler ile gerçek/tüzel kişilere; tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesine yönelik işlemlerin tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi imkanı sunulmuştur. 

Söz konusu yöntem ile, teklif mektubu ve yeterlik bilgileri tablosunun haricinde başka bir belge istenmeyerek, isteklilerin katılım ve yeterlik kriterlerine uygunluğunun beyanları esas alınarak değerlendirilmesi yoluyla ihalelere daha fazla sayıda katılım sağlanması ve bu sayede oluşacak rekabet ile kamu harcamalarında maliyet tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca teklif değerlendirmenin; istekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet siteleri üzerinden elektronik ortamda doğrulaması yapılan bilgiler üzerinden gerçekleştirilmesi sayesinde ihalelerin daha kısa sürede tamamlanması beklenmektedir. Yeni yöntemin teşvik edilmesi için beyan usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin ilanları da Kamu İhale Bülteni’nde ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

İdarelere tanınan uyum sürecinin ardından beyan usulü için öngörülen parasal sınırın artırılarak çok daha fazla sayıda ihalenin tamamen elektronik ortama taşınması, bu sayede de kamu alımlarında gerek zaman gerek maliyet açısından tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Yardım Sayfaları

 

E-Teklif Alınan E-İhale Usulü Yardım Sayfası (İdare)

E-Teklif Alınan E-İhale Usulü Yardım Sayfası (İstekli)

Pazarlik Usulü ile Yapilan E-İhale Teklif Degerlendirme Kullanim Klavuzu (İdare)

Pazarlik Usulü ile Yapilan E-İhale Teklif Degerlendirme Kullanim Klavuzu (İstekli)