Vekaletname Sorgulama hizmeti ile vekalet verilen kişiye ait vekil, azil ve istifa bilgileri EKAP üzerinden sorgulanabilecektir.

Vekaletname Sorgulama hizmeti ile vekalet verilen kişiye ait vekil, azil ve istifa bilgileri EKAP üzerinden sorgulanabilecektir. Böylece, ihaleye vekaleten katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekaletnamesine ilişkin bilgilere EKAP üzerinden hızlı bir şekilde ulaşılması sağlanmaktadır. Sunulmayacak belgeler ve Katılım ve Yeterlik bilgileri tabloları ile verilen bu bilgilerin ayrıca belge olarak sunulması gerekmeyecektir.

Yardım Sayfaları

Vekaletname, Azilname ve İstifaname Sorgulama İşlemleri Kullanım Kılavuzu (İdare)

Vekaletname, Azilname ve İstifaname Sorgulama İşlemleri Kullanım Kılavuzu (İstekli)