Yapim İşlerinde Yerli Mali Olmasi Şarti Getirilen Makine Ve Ekipmanlara İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; 

Yapım işi ihalelerinde malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olmasının şart olduğu, 

Hüküm altına alınmıştır. 

Bu kapsamda, yapım işlerine ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen makine ve ekipman listesi güncellenmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır. 

Güncel listeye ulaşmak için; 

Yapım işi ihalelerinde yerli malı olması şart koşulan makine ve ekipman listesi için tıklayınız. (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)