Bilanço ve Gelir Tablolarına da Artık EKAP Üzerinden Ulaşılıyor

28.11.2018 tarihinden itibaren bilanço ve gelir tablosu bilgilerine EKAP üzerinden ulaşılması mümkün hale gelmiştir. İhalenin niteliğine göre, Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda hangi yıllara ilişkin verilerin esas alınacağı bilgisi ile birlikte bilanço ve gelir tablosuna ait teyit kriterlerinin beyan edilmesi durumunda, bu belgelerin teklif kapsamında sunulması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bilanço ve gelir tablosu bilgilerine istekliler tarafından EKAP istekli sayfasından ulaşılabilecek ve idareler tarafından EKAP idare sayfasından teyit işlemleri gerçekleştirilebilecektir.