PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

1/1/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde, gerek doğrudan temin ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna tutulan düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri, gerekse birbirinden farklı hizmet türlerini içeren hizmet alımı sözleşmeleri kapsamındaki personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına ilişkin verilerin, idarelerce elektronik ortama aktarılarak süreçlerin tamamlanabilmesine olanak sağlayacak uygulamalar geliştirilmiştir. Söz konusu uygulamalara altisveren.gov.tr internet sayfası üzerinden erişilebilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmakla birlikte EKAP üzerinde sehven bu seçimin yapılmamış olduğu ihalelerde de aynı yolun izlenmesi mümkün bulunmaktadır.

Tüm idarelere önemle duyurulur.