Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan 01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı