Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Bitirme Belgelerinin “Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu” Tevsik Amacıyla Ekap’a Kaydedilmesine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ederek gerçekleştirdikleri yapım işlerinden elde edilen iş bitirme belgelerinin, belgelerin sunuluş şekline uygunluğunun tevsiki amacıyla Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kaydı, Kurum tarafından yayımlanan “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge” çerçevesinde yapılmaktadır.

Ancak Kurum tarafından söz konusu Yönerge çerçevesinde yapılan kayıt işlemlerine dair uygulamada birtakım tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tereddütlerin giderilebilmesi için idareler ve diğer ilgililer tarafından aşağıda belirtilen hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

  • İş bitirme belgelerinin EKAP’a kaydı yalnızca belgenin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde düzenlenmiş olan belgelerin sunuluş şekline uygunluğunu göstermektedir.
  • Yurt Dışında Gerçekleştirilen Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyimine İlişkin Kayıt Belgelerinin altında yer alan açıklamada da belirtildiği üzere, belgenin EKAP’a kaydedilmiş olması; belge konusu işin yapıldığı, belgedeki bilgilerin ve tutarların doğruluğu, belgenin geçerli olduğu gibi ihalede aranan diğer şartlar yönünden belgenin uygunluğunun tevsik edildiği anlamına gelmemektedir.
  • Kayıt işlemi, ihale komisyonlarının iş bitirme belgesinin ihalede aranan şartlar yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi yetki ve sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.