İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ile Yeterlik Kriterlerine İlişkin Bilgilere Ücretsiz ve Kolay Erişimi Sağlayan İstekli Modülü Devreye Alınmıştır.

EKAP’a Kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişilerin, ihaleye katılım için gereken belgelere ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilere EKAP’tan kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi sağlanmaktadır. Sunulmayacak Belgeler Tablosu veya Yeterlik Bilgileri Tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla söz konusu bilgi ve belgelerin başvuru veya teklif zarfında sunulma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.  Bu belge ve tabloların EKAP’tan entegrasyonları kullanarak kolayca doldurubilmesi sağlanmıştır.

Yardım Sayfaları

İstekli Modülü Kullanım Kılavuzu