İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;

  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,
  • Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu,
  • Yapım işi ihalelerinde malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makinelere ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine, malzeme ve ekipman arasından belirlenen, Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve ihale konusu işte kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olmasının şart olduğu,

Hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, yapım işlerine ilişkin olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılı için belirlenen liste güncellenmiş olup, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanmıştır.

Güncel listelere ulaşmak için;

  • Mal alımı ihalelerinde fiyat avantajı sağlanması zorunlu olan ürün ve yazılım listesi için tıklayınız. (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  • Yapım işi ihalelerinde yerli malı olması şart koşulan makine ve ekipman listesi için tıklayınız. (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
  • Yapım işi ihalelerinde yerli malı olması şart koşulan malzeme listesi için tıklayınız. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)