Fiyat Dışı Unsur Kullanılan İhalelerde E-Eksiltme Başladı

Elektronik ihale olarak yapılan açık ihale usulündeki mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinden fiyat dışı unsur kullanılarak sonuçlandırılanlarda fiyat üzerinden elektronik eksiltme yapılması mümkün hale gelmiştir.