İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Taahhütte Bulunan Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi Ve Yönetim Kurulu Başkanına İş Yönetme Belgesi Düzenlenebilmesi İçin Bu Kişilerin İhale Dokümanında Belirtilen Benzer İşe Ait Mühendis Olma Şartının Aranıp Aranmayacağına Ve Bu Kişilere Düzenlenecek Belge Tutarının Belirlenmesine İlişkin Olarak Alınan 21/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-337 Sayılı Kurul Kararı