Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ile Elektrik Enerjisinin Kesintisiz Teminine İlişkin Olarak Alınan 22.06.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-230 Sayılı Kurul Kararı