Kullanıcı Kaynaklı Teknik Sorunlara İlişkin Bilgilendirme

Kurumumuza ulaşan bazı başvurularda, EKAP’tan kaynaklanmamakla birlikte, idareler veya isteklilerin kendi bilgisayarlarından veya teknik altyapılarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşılabildiği ve bunun neticesinde iş ve işlemlerin kesintiye uğrayabildiği, yavaşlayabildiği veya teknik destek alınması ihtiyacı duyulabildiği görülmektedir. Bu çerçevede, idareler ve istekliler tarafından EKAP’ta işlem yapılırken kendi bilgisayarlarından veya teknik altyapılarından kaynaklanan sorunlarla karşılaşılmaması için, aşağıda yer verilen tavsiyelere riayet edilmesi önem arz etmektedir:

EKAP kullanıcılarının,

  • Bilgisayarlarındaki işletim sistemlerinin orijinal ve güncel olması,
  • Bilgisayarlarlarının zararlı yazılımlara karşı korunuyor olması,
  • İnternet tarayıcılarının ve uygulamalarının versiyonlarının güncel olması,
  • E-imzalarının geçerli olması (EKAP’ta “Teklif İşlemleri” menüsünün altında yer alan “E-İmza Geçerlik Kontrolü” bağlantılarından .NET ve Java uygulamaları için e-imza geçerlik kontrolü yapılabilmektedir.),
  • Doküman indirme ve e-teklif verme işlemlerini son ana bırakmamaları, teknik sorun olasılığına karşı yeterli sürenin ayrılması (EKAP’ta “Teklif İşlemleri” menüsü altında “E-Teklif Hazırlama/Gönderme” bağlantısından .NET ve Java uygulamaları için e-teklif gönderme testi yapılabilmektedir.),
  • Proxy ve DNS ayarlarından veya bilgisayarın bağlı bulunduğu ağda yer alan güvenlik ayarlarından kaynaklı olarak e-tekliflerin e-imza ile imzalanması engellenebildiğinden, bu ayarların doğru olarak yapılmış olması, gerekiyorsa konu ile ilgili ağ yöneticisinden destek alınması,
  • Bilgisayar saatinin hatalı olması halinde e-imzalama işlemi ile ilgili sorun yaşanabildiğinden, bilgisayar saatinin doğru olmasının sağlanması (Türkiye için “(UTC +03:00) İstanbul” olarak ayarlanmış olması),

Önerilmektedir.

Tüm EKAP kullanıcılarına önemle duyurulur.