EKAP Üzerinden Yapılacak Tebligatlara İlişkin Duyuru

07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin tebligata ilişkin düzenlemeleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Buna göre, ilanı veya duyurusu 1/1/2015 ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde, idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabileceklere tebligat öncelikli olarak EKAP üzerinden veya imza karşılığı elden yapılacaktır.

Bu çerçevede, EKAP’ta tebligat uygulaması 08.12.2014 tarihi itibarı ile devreye alınmıştır. Ancak, ilanı veya duyurusu 1/1/2015 tarihinden önce yapılan ihalelerde, EKAP üzerinden yapılacak tebligat işlemleri (tekliflerin elektronik ortamda alındığı münferit sözleşmelerdeki tebligat işlemleri hariç) test amaçlı olup hukuki sonuç doğurmayacaktır. Uygulamayla ilgili görüş ve önerilerinizi EKAP Etkileşim Merkezi (444 0 545) üzerinden bildirmeniz önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.