EKAP KAYDI OLMAYAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERE DOKÜMAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” hükümleri uyarınca, ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanının satın alınabilmesi için, adına doküman satın alınacak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca ortak girişimler açısından, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının bu koşulu sağlaması gerekmektedir.

Bu çerçevede idarelerin, ihale dokümanını satın almak için kendilerine başvuran gerçek/tüzel kişilere ilişkin olarak öncelikle, adına doküman satın alınacak kişinin EKAP’a kayıtlı olup olmadığını sorgulamaları, kişinin EKAP kaydının bulunması durumunda doküman satış işlemini gerçekleştirmeleri, EKAP kaydının bulunmaması durumunda ise doküman satış talebini reddetmeleri gerekmektedir.

Söz konusu mevzuat hükümlerinin gereği olarak, EKAP’a kayıtlı olmadığı halde idare tarafından sehven ihale dokümanı satışı yapılmış olan gerçek/tüzel kişiler için idarelerce EKAP üzerinde doküman satış kaydı yapılması 01.07.2017 tarihinden itibaren mümkün olmayacaktır.

Tüm idarelere önemle duyurulur.