Yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydına yönelik duyuru

Son günlerde sıklıkla yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt edilmesi hususunda gerçek/tüzel kişiler tarafından Kurumumuza başvurular yapılmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinin beşinci fıkrasında; yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlerdeki deneyimlerini gösteren iş bitirme belgelerinin, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurumumuz tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedileceği hükme bağlanmıştır.

Ancak söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihi 01/01/2018 olarak belirlendiğinden anılan tarih öncesinde Kurumumuzca iş deneyim belgelerinin EKAP kaydı yapılmamaktadır.

Bu sebeple söz konusu tarih öncesinde belge kaydına ilişkin Kurumumuza başvuruda bulunulmaması; bahsi geçen tarih sonrasında ise Kurumumuz tarafından belirlenecek usule uygun olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.