E-İhalede Parasal Sınır Kalktı

19/06/2018 tarihli ve 30453 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler uyarınca, 2 Ocak 2019 itibariyle elektronik ihale uygulamasında parasal sınır kalktı.  

        İdareler yeni dönemde;

  • Açık İhale Usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihalelerini,
  • 21 inci maddenin (Pazarlık Usulü) (f) bendine göre yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerini,
  • Yeterlik Sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan yapım işi ihalelerini,

        yaklaşık maliyet sınırı olmadan e-ihale ile yapabilecek.

       Alım sürecini önemli ölçüde kısaltarak, rekabeti arttıran ve alımlarda %15’e varan tasarruf sağlayan e-ihale uygulaması yaklaşık 90 bin ihalede kullanılabilecek.

      Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

     Kamu ihale mevzuatına erişim için tıklayınız.