İdarelerin EKAP’a Elektronik Kaydı Hakkında Duyuru

İdarelerin EKAP’a kayıt işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik uygulama 26 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. E-kayıt uygulaması ile idarelerin EKAP’a kayıt işlemlerinin daha hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, idareler tarafından EKAP internet sitesinde yer alan “Kayıt İşlemleri” menüsünden “İdare Kaydı” seçeneği seçilerek karşılarına çıkacak yönerge doğrultusunda idare bilgilerinin girilmesiyle oluşturulan protokolün yetkili kişilerce e-imza ile imzalanması ve EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna iletilmesi yeterli olacaktır. Söz konusu geliştirmenin devreye alınmasıyla protokolün fiziki olarak çıktısının alınması ve ıslak imza ile imzalanarak Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi uygulamasına son verilmiştir.

Bütün idarelere saygı ile duyurulur.