Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kamu alımları sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan "Kamu yatırım harcamalarında tasarruf sağlamak üzere kamu ihale ve sözleşme süreçleri iyileştirilerek rekabet artırılacaktır" hedefi doğrultusunda imzalandı.

Protokol uyarınca iki kurum, kamu alımları sisteminin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar yürütecek.

Bu çerçevede, DMO'nun idareler adına yürüttüğü merkezi satın alma faaliyeti kapsamındaki ihalelerin ilan ve dokümanları, DMO internet sitesinin yanı sıra KİK tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden de yayımlanacak.

DMO ihaleleri, EKAP üzerinden elektronik olarak da gerçekleştirilebilecek ve pek çok alanda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulacak.

Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalarla, rekabetin artırılması ve ihale verilerinin güvenli şekilde kayıt altına alınması sağlanacak.