İş yönetme Belgesi Düzenlenecek Kişide Aranacak Koşullar

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan şirket bünyesinde yönetme görevinde bulunanlara belge düzenlenip verilebilmesi için aranması gereken koşullar kapsamında, ilgililerin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmaları, işin bitim tarihi itibarıyla görevlerini aralıksız olarak en az beş yıldır sürdürmeleri ve en az beş yıllık mühendislik veya mimarlık tecrübesine sahip olmaları gerektiği hususlarının düzenlendiği ve söz konusu şartların, belgeye konu iş kapsamında kişinin işi yönetme tecrübesine ve yeterliliğine sahip olup olmadığı hususunun tespitine ilişkin olarak getirilmiş olduğu dikkate alındığında anılan koşullardan herhangi birinin işin geçici kabul tarihinden önce sağlanamaması halinde iş deneyim belgesi düzenlenmemesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.