PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE İLİŞKİN DUYURU

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK gereğince yapılan sözleşme fesihlerinde, fesih sonrasındaki süreçlerin doğru yönetilebilmesi amacıyla sözleşme fesih bilgilerinin geciktirilmeden EKAP üzerinden girilmesi önem arz etmektedir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.