İhale Süreçlerinin Teknik Sorunlardan Etkilenmemesi İçin Alınan Tedbirler Kapsamında Geliştirilen Yönetim Paneli Devreye Alınmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve eklerinde 13.11.2019 tarihinde yapılan değişikliklerle, elektronik ihale ve elektronik eksiltme süreçlerinde teknik sorun yaşanması halinde ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmış olduğundan, bu kapsamda Kamu İhale Kurumu’na verilen yetkinin gerekli durumlarda kullanılmasını temin etmek üzere EKAP’ta bir yönetim paneli oluşturularak devreye alınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.