İmza Sirküleri Sorgulama Hizmeti Devreye Alındı

İmza sirküleri sorgulama hizmeti ile EKAP üzerinden imza sirküleri sorgulanabilecektir. Böylece Katılım ve Yeterlik Bilgileri tablosunda yer alan imza sirkülerine ilişkin bölümler entegrasyondan gelen bilgiler ile doldurulabilecek olup Elektronik İhalelerde imza sirkülerinin ayrıca belge olarak sunulması gerekmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.