İlgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslaklar

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun bu Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün mevzuatı, standart ihale dokümanlarını ve tip sözleşmeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamayı yönlendirme yetkisi kapsamında mal alımı ihalelerinde elektronik eksiltmeye yeniden işlerlik kazandırılması, elektronik ihalelerde belgelerde bulunan bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi, banka referans mektubunun yeterlik kriterleri arasından kaldırılması gibi hususlarda Kurumumuz tarafından ilgili İhale Uygulama Yönetmelikleri ve Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair mevzuat taslakları hazırlanmıştır.

Taslak düzenlemelere ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 23 Eylül 2022 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi mümkündür.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Taslak düzenlemelere ulaşmak için tıklayınız.

Taslaklar hakkında görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.