Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı

Bilindiği üzere doğrudan temin yöntemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde kullanılabilmektedir. Ayrıca, Kanundan istisna edilen alımlarda da özel durumlarda bu yöntem kullanılabilmektedir. Ancak, mevcut durumda bu alımlara ilişkin işlemler fiziki ortamda yürütülmektedir.

1 Şubat 2022 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların, alım öncesinde elektronik ortamda duyurulabilmesine ve varsa alıma ilişkin dokümanlara duyuru ile birlikte erişilebilmesine yönelik uygulama EKAP üzerinde devreye alınmıştır. Bu alımlarda rekabet, saydamlık ve tasarrufun artırılması için diğer işlemlerin de elektronik ortama taşınması önem arz etmektedir.

Bu çerçevede doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımların kayıt altına alınması, alımların EKAP üzerinden Kurum tarafından belirlenen formata uygun olarak duyurulması, alımlara teklif sunacak, ancak EKAP’a kaydı bulunmayan kişilerin EKAP’a basitleştirilmiş şekilde kaydının yapılması ve alımlarda elektronik ortamda fiyat teklifi alınması ve değerlendirilmesi ile bu alımlarla ilgili hâlihazırda Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklanan hususların yeniden düzenlenmesi gibi süreçlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlarıyla “Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ” taslağı hazırlanmıştır.

Taslak düzenlemeye ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 15 Kasım 2022 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi mümkündür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Taslak düzenlemeye ulaşmak için tıklayınız.

Taslak hakkında görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.