4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde de elektronik ihale devreye alınmıştır

4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine  göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde, elektronik ihale yönteminin kullanılabilmesine yönelik olarak geliştirmeler tamamlanarak devreye alınmıştır. Yapılan bu geliştirmeler ile; açık ihale usulü ve Kanun’un 21’inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde elektronik ihale yönteminin kullanılması mümkün hale gelmiş olup, sayılan bu usullerle yapılan ihalelerin toplam ihaleler içindeki payı %99,6 - %99,8 seviyelerindedir. (Kamu İhale Kurumu 2018 Yılı 12 Aylık ve 2019 Yılı 6 Aylık Kamu Alımları İstatistiklerine Göre)

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.