EKAP Mobil Uygulaması Yayımlandı

EKAP mobil uygulamasıyla aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • İhale arama filtrelerini kullanarak veya İKN ile ihale arama,
 • İhale ilan, idari şartname, ihale dokümanı vb. görüntüleme ve indirme,
 • Ajandaya ihale ekleme,
 • Kamu İhale Bültenlerini inceleme,
 • Kurul Karar tutanaklarını görüntüleme,
 • Yasaklı sorgulama,
 • Mevzuat arama,
 • İtirazen şikayet başvurusu sorgulama ve başvurulara ilişkin Kurul Kararlarını indirme,
 • Yaklaşık maliyet bedeli için şikayet bedeli ve ilan sürelerini hesaplama,
 • İstekli olabilecek sıfatı kazanmak için doküman indirme,
 • İstekli olabilecek sıfatı kazanmak için indirilen dokümanların tutanaklarını görüntüleme,
 • Duyuruları sorgulama,
 • Tebligatları görüntüleme ve tebligat eklerini indirme.