Tekliflerin sadece Elektronik Ortamda Alınarak gerçekleştirilecek Mal Alımı ihaleleri hazırlayan idarelerin dikkatine.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Mal Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 31.7. maddesine ait 31 numaralı dipnot, “Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.” olarak değiştirilmiştir.  YÜRÜRLÜK TARİHİ : 9 MART 2017 PERŞEMBE GÜNÜDÜR.

Bu kapsamdaki Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Mal Alımı ihale ilanlarının, en son 08.03.2017 Çarşamba günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanması gerekmektedir.

İhale Dokümanlarında ve ihale ilanlarında hatalı durum ortaya çıkmaması için; 09.03.2017 tarihine kadar  bu kapsamda gelen ihale ilanları iade edilecektir.

Ayrıca, bu kapsamdaki ihale dokümanı hazırlanmış ve onaylanmış, ancak ilan işlemleri tamamlanmamış olan ihalelerin doküman onayları sistemden 08.03.2017 Çarşamba günü otomatik olarak kaldırılacaktır.

Bu kapsamdaki ilanların ve ilanlara esas ihale dokümanlarının 09.03.2017 tarihi itibariyle güncellenecek EKAP üzerinden tekrar oluşturularak gönderilmesi gerekecektir.

Tüm idarelere önemle duyurulur.