PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ EKAP’A KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

EKAP üzerinden gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin imzalanan sözleşmeler kapsamında, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara esas teşkil etmek üzere, SGK işyeri sicil numaralarının idareler tarafından EKAP’a kaydedilmesi gerekmektedir.  Bahse konu ihalelere ilişkin sözleşme sonuç formlarının güncellenmesi suretiyle SGK işyeri sicil numaralarına ilişkin bilgilerin en kısa sürede EKAP’a kaydedilmesi önem arz etmekte olup, söz konusu verilerin eksik ve/veya yanlış girilmesinden kaynaklanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

Tüm idarelere önemle duyurulur.