Teminat Süresi İçerisinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Sözleşme Konusu Yapım İşinin Kesin Kabulünün Fiilen Yapılamaması Durumuna İlişkin Olarak Alınan 21/09/2022 tarihli ve 2022/DKD-338 Sayılı Kurul Kararı