Gerçek/Tüzel kişilerce EKAP platformunda beyan edilen bilgilere ilişkin duyuru

04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde sayılan bilgileri EKAP’a kaydeden bazı gerçek/tüzel kişilerce söz konusu durumu tevsik eden belgelerin Kurumumuza gönderildiği görülmektedir. Beyan edilen bilgilere ilişkin belgelerin ayrıca Kurumumuza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla gönderilmiş olan belgeler ile ilgili Kurumumuzca herhangi bir işlem tesis edilmemektedir.