Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsurların Kullanımının Kolaylaştırılmasına ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Geliştirmeler Devreye Alındı

Bilindiği üzere, Kurumumuzca elektronik ihalenin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak yoğun bir çalışma yürütülmekte olup; elektronik ihalenin önünde yer alan engellerin kaldırılmasına, zorlukların ise kolaylaştırılmasına yönelik geliştirmeler yapılmakta ve devreye alınmaktadır.  Bu çerçevede, elektronik ihalelerde fiyat dışı unsurların kullanımına ilişkin geliştirmeler daha önceden devreye alınmıştı. Bu geliştirmelere ilaveten, EKAP’ta 5 Temmuz 2021 tarihi itibarı ile, elektronik ihalelerde fiyat dışı unsurların kullanımını yaygınlaştırması ve kolaylaştırması beklenen aşağıdaki geliştirmeler de devreye alınmıştır:

1-) İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, belirlenen iş kalemleri gruplanarak bu kalemlerin toplam tutarları üzerinden puan verilmesine imkan sağlanmıştır. Bu geliştirme ile, idareler birden fazla iş kalemini gruplayarak bu gruplar için asgari ve azami oran ile fiyat dışı unsur puanı belirleyebileceklerdir. Bu iş gruplarına ilişkin değerlendirme ise bu iş kalemlerine verilen fiyat tekliflerinin toplamı esas alınarak yapılacaktır.

2-) İş kalemleri bazında fiyat dışı unsur yöntemi seçildiğinde, iş kalemlerine ilişkin asgari oran, azami oran ve fiyat dışı unsur puanı bilgilerinin Excel’den aktarılması mümkün hale getirilmiş olup, bu geliştirme ile özellikle çok kalemli ihalelerde idarelerin iş ve işlemlerinin kolaylaşması beklenmektedir.

3-) İdareler için teklif değerlendirme aşamasında, isteklilerce beyan edilen ve/veya sunulan bilgi ve/veya belgelere istinaden, isteklilerin fiyat dışı unsur puanlarını değiştirebilecekleri/güncelleyebilecekleri ekran devreye alınmıştır.

4-) Fiyat dışı unsur tanımlama ekranlarında idareler için, idari şartnamelerde ise idareler, istekliler ve istekli olabilecekler için seçilen fiyat dışı unsur yöntemine ve puanlama kriterlerine ilişkin açıklayıcı bilgiler eklenmiştir. İdarelerin bu açıklamaları dikkate alarak ihale dokümanında düzenleme yapmaları, isteklilerin de bu açıklamaları dikkate alarak teklif vermeleri önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.