Duyurular

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 18/01/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-27 Sayılı Kurul Kararı

25.01.2023 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 18

Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2023 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteni’nde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

23.01.2023 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2023/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

Kamu İhale Bülteni’nde Yayımlanacak İhale İlanlarının Yayın Ücreti

16.01.2023 Kamu İhale Kurulu’nun 11/01/2023 tarihli ve 2023/DK.D-12 sayılı kararı ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanacak ihale ilanlarının yayın ücreti gü

Yapim İşlerinde Yerli Mali Olmasi Şarti Getirilen Makine Ve Ekipmanlara İlişkin Duyuru

16.01.2023 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;  Yapım işi ihalel

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Liste

16.01.2023 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde;  Sanayi ve Teknol

13/01/2023 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

06.01.2023 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 13/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz

13 Ocak 2023 Cuma Günü Planlı Kesinti

06.01.2023 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 13 Ocak 2023 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

Yeni İş Kaleminin İçerisindeki Girdilerin Fiyatının İhale Tarihi İtibarıyla Nasıl Belirleneceği Hususunda Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-470 Sayılı Kurul Kararı

03.01.2023 Yeni İş Kaleminin İçerisindeki Girdilerin Fiyatının İhale Tarihi İtibarıyla Nasıl Belirleneceği Hususunda Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-470 Sayılı Kurul K

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 28/12/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-467 Sayılı Kurul Kararı

03.01.2023 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 28

Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

29.12.2022 29/12/2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alım

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu (TKTYP) Üzerinden Gerçekleştirilen “Teminat Çekme” İşlemleri Hakkında Önemli Duyuru

13.12.2022 Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kanun Kapsamında yapılan ihalelere teklif veren istekli kullanıcıları, Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu’nda kendileri

İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında

28.11.2022 26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 say

7421 Sayılı Kanun İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

26.11.2022 26/11/2022 tarihli ve 32025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/11/2022 tarihli ve 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına D

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kurul Kararı

14.11.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

İhale İşlem Dosyalarının EKAP Üzerinden Kuruma Gönderilmesine İlişkin Duyuru

08.11.2022 Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53’üncü maddesinin (b) bendinde “Kurum, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve &oum

4 Kasım 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

03.11.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 4 Kasım 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 19.10.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-380 Sayılı Kurul Kararı

27.10.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlara İlişkin Tebliğ Taslağı

20.10.2022 Bilindiği üzere doğrudan temin yöntemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen hallerde kullanılabilmektedir. Ayrıca, Kanundan istisna edi

Teminat Süresi İçerisinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Sözleşme Konusu Yapım İşinin Kesin Kabulünün Fiilen Yapılamaması Durumuna İlişkin Olarak Alınan 21/09/2022 tarihli ve 2022/DKD-338 Sayılı Kurul Kararı

06.10.2022 Teminat Süresi İçerisinde Meydana Gelen Sel Felaketi Nedeniyle Zarar Gören Sözleşme Konusu Yapım İşinin Kesin Kabulünün Fiilen Yapılamamas

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 21/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-336 Sayılı Kurul Kararı

27.09.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici  5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişki

03/10/2022 Tarihinden İtibaren İhalelerin Elektronik İhale (e-ihale) Yöntemi ile Yapılmasının Zorunlu Olması Nedeniyle EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

27.09.2022 18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile, i

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 7/9/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-320 Sayılı Kurul Kararı

14.09.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici  6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olara

İlgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Taslaklar

08.09.2022 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun bu Kanuna ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa ilişkin bütün

9 Eylül 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

07.09.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 9 Eylül 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişi

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 24/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-308 Sayılı Kurul Kararı

01.09.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 10/8/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-292 Sayılı Kurul Kararı

16.08.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici  6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olara

İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sunulmasına İlişkin Olarak Alınan 7/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-263 Sayılı Kurul Kararı

02.08.2022 İş Deneyim Belgesi Kullanılan Ortağın Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Ölümü Halinde Yeterlik Koşulunu Sağlayan İş Deneyim Belgesi Sun

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 26/7/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-268 Sayılı Kurul Kararı

01.08.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 ve 6 ncı Maddelerinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olar

İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru

27.07.2022 Kamu İhale Kurumuna, ihale ilan bedeli ödemelerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların bütünlük içeris

01/08/2022 Tarihinde Elektronik İhale Kullanımının Zorunlu Olması Dolayısıyla EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

21.07.2022 18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ihale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile, i

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 29/6/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-246 Sayılı Kurul Kararı

05.07.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

Elektrik Enerjisi Alımı İhalelerinde Teklif Birim Fiyata Dâhil Giderlerin Belirlenmesi ile Elektrik Enerjisinin Kesintisiz Teminine İlişkin Olarak Alınan 22.06.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-230 Sayılı Kurul Kararı

29.06.2022 Elektrik enerjisi alımı ihalelerinde teklif birim fiyata dâhil giderlerin belirlenmesi ile elektrik enerjisinin kesintisiz teminine ilişkin olarak alınan 22.06.2022

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 22/6/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-228 Sayılı Kurul Kararı

27.06.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

24 Haziran 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

23.06.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 24 Haziran 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişile

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 08/06/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-201 Sayılı Kurul Kararı

09.06.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 08/06/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-200 Sayılı Kurul Kararı

09.06.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

"COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi" konulu 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yürürlükten Kaldırıldı

03.06.2022 Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde kamu ihale sözleşmelerinde süre uzatımı verilebilmesi veya sözleşmelerin feshedilebilmesine yönelik o

28/05/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

26.05.2022 18/05/2022 tarihli ve 31839  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri 28/05/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu itibarla ida

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 18/05/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-171 Sayılı Kurul Kararı

26.05.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alın

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 18/05/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-169 Sayılı Yeni Kurul Kararı

26.05.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

Kamu İhale Mevzuatındaki Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlandı

18.05.2022 18/5/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yöne

4735 Sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

13.05.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Ge&c

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 5

10.05.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

13 Mayıs 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

09.05.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 13 Mayıs 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişileme

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 4

18.04.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar

15.04.2022 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen ge&ccedi

Kamuoyuna Önemli Duyuru

15.04.2022 Son dönemde Kurumumuzla ilgisi bulunmayan bazı kişilerin, gizli veya belirsiz numaralardan arayarak kendilerini Kamu İhale Kurumunun yöneticisi veya personeli o

Kurumumuzun Web Sitesi Yenilenen Yüzüyle Yayındadır

11.04.2022 Kurumumuzun web sitesi yenilenen yüzüyle yayındadır.

8 Nisan 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

08.04.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 8 Nisan 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 3

08.04.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

İhale İlan Bedeli Ödemelerine İlişkin Önemli Duyuru

07.04.2022 Kamu İhale Kurumuna, ihale ilan bedeli ödemelerinde karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması önem arz etmekt

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında-2

05.04.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alı

Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

04.04.2022 Bilindiği üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları, Hizmet Alımları ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında

25.03.2022 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkındaki Kurul Kar

28/03/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

22.03.2022 24/02/2022 tarihli ve 31760  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişikliklerinin bir kısmı 28/03/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu

EKAP’ta Yaşanan Teknik Sorunlar Nedeniyle İdareler ve/veya Kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişilerce Sistem Üzerinde İşlem Yapılamaması Hususuna İlişkin Alınan Kurul Kararı

22.03.2022 EKAP’ta yaşanan teknik sorunlar nedeniyle idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce sistem üzerinde işlem yapılamaması hususuna ilişkin al

Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerde Kullanımı Hakkında Duyuru

22.03.2022 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelerde, Kurumumuz ile tekil olarak entegrasyon yapan banka ve katılım bankaları vasıtasıyla elektronik geçici

11 Mart 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

08.03.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 11 Mart 2022 Cuma 19:00 - 23:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle

Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapan Düzenlemeler ile 4735 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Yayımlandı

24.02.2022 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen H

Akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması Hakkında Duyuru

16.02.2022 Akaryakıtta “Eşel Mobil Sisteme” Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması Hakkında Duyuru

09/02/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Mevzuat Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılmış Olan Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar

04.02.2022 Kamu İhale Kurulu’nun 24/01/2022 tarihli ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı uyarınca ilan veya duyuru tarihi 9 Şubat 2022 ve bu tarihten sonra olan hizmet alımı iha

Doğrudan Teminler EKAP Üzerinden Duyurulabilecek

01.02.2022 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesi kapsamında yapılacak doğrudan teminler ile istisna ve kapsam dışındaki doğrudan teminlerin alım öncesi EKAP üzer

4734 Sayılı Kanunun 62(I) Maddesi Kapsamında Uygun Görüş Başvuru Formu ve Açıklamaları

27.01.2022 “4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan

Sınır Değerin Altındaki Tekliflerin Açıklama İstenilmeksizin Reddedileceği Hizmet Alımları

27.01.2022 Kamu İhale Kurulunun 24/01/2022 tarih ve 2022/DK.D-29 sayılı kararı ile, ilanı veya duyurusu 9 Şubat 2022 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde uygulanmak üzere;

Sınır Değer Tespit Katsayısının Belirlenmesi

26.01.2022 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak 2022 yılı R katsayısı değerleri belirlenmiştir. 24

28 Ocak 2022 Cuma Günü Planlı Kesinti

26.01.2022 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 28 Ocak 2022 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişi

Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 Tarihli Ve 2022/Dk.D-19 Sayılı Kararı İle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların Yayın Ücreti Güncellenmesi

20.01.2022 Kamu İhale Kurulunun 19/01/2022 tarihli ve 2022/DK.D-19 sayılı kararı ile Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların yayın ücreti  güncellenmiştir.

Eşik Değerler ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2022 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20.01.2022 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2022/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

20/12/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

14.12.2021 30/11/2021 tarihli ve 31675  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler v

05/03/2020 Tarih Ve 2020/Dk.D-56 Sayılı Kurul Kararının İptaline İlişkin Karar

10.12.2021 Kamu İhale Kurulunun 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile, “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” konu

İş yönetme Belgesi Düzenlenecek Kişide Aranacak Koşullar

09.11.2021 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan şirket bünyesinde yönetme görevinde bulunanlara belge düzenlen

İmza Beyannamesi Sunulması Gerekirken İmza Sirkülerinin Sunulması Durumu

08.11.2021 Aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından imza beyannamesi sunulması gerekirken imza sirkülerinin sunulduğu durumlarda; İhalelere katılım veya aşırı d&u

5 Kasım 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

03.11.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 5 Kasım 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

10 Eylül 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

06.09.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10 Eylül 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle eriş

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Kurumumuz İşbirliğiyle Devreye Alınmıştır

02.09.2021 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 nci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bil

Kullanıcı Kaynaklı Teknik Sorunlara İlişkin Bilgilendirme

10.08.2021 Kurumumuza ulaşan bazı başvurularda, EKAP’tan kaynaklanmamakla birlikte, idareler veya isteklilerin kendi bilgisayarlarından veya teknik altyapılarından kaynaklanan

Alt Yüklenici Tanımı İle 16/12/2020 Tarihli ve 2020/DK.D-417 Sayılı Kurul Kararı Hakkında

05.08.2021 Danıştay 13. Dairesi’nin E:2021/128, E:2021/129 ve E:2021/644 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla, Yapım İşleri

19/08/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

04.08.2021 20/06/2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve

EKAP’a Kayıt Olacak T.C. Kanunlarına Göre Kurulmuş Tüzel Kişilerin İmza Yetkilisi Yetki Belgeleri Hakkında

27.07.2021 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca 20 Temmuz 2021 tarihinden itibaren; - EKAP’a kayıt olaca

İhalelere Yönelik İtirazen Şikayet Başvuruları Elektronik Ortamda Yapılabilecek

16.07.2021 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile 20 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurumuna yapılacak it

Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru

12.07.2021 Danıştay 13. Dairesi’nin E:2020/3255, E:2020/3331 ve E:2020/3573 sayılı dosyalarında açılan davalarda, Mahkemenin 05.04.2021 tarihli Kararlarıyla Kamu Ö

Aday veya İsteklilerin Yönetimindeki Görevliler ile Ortaklarına İlişkin Bilgilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru

12.07.2021 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri uyarınca; ilanı veya duyurusu 19 Ağustos 2021 ve sonrasında yapılan ihalel

2 Temmuz 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

29.06.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 2 Temmuz 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişileme

05/07/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

22.06.2021 20/06/2021 tarihli ve 31517  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ d

20 Haziran 2021 Tarihli Ve 31517 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat Değişikliklerine İlişkin Duyuru

21.06.2021 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 20 Haziran 2021 tarihli ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikl

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılacak Olan İhaleler İçin Dikkat Edilecek Hususlar

05.06.2021 Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İh

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

24.05.2021 Bilindiği üzere, 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mevzuat ile; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İh

7 Mayıs 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

04.05.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 7 Mayıs 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

Hizmet İşleri Genel Şartnamesine İlişkin Duyuru

30.04.2021 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 17.12.2020 tarihli ve Y.D. İtiraz No:2020/585 sayılı kararı ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8&rsquo

Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğ'e İlişkin Duyuru

30.04.2021 Danıştay 13. Dairesinin 16.03.2021 tarihli ve E:2020/2977 sayılı Kararıyla Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım

Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

28.04.2021 26 Nisan 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hâlihazırda uygulanm

26 Mart 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

23.03.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Mart 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilemey

26 Şubat 2021 Cuma Günü Planlı Kesinti

24.02.2021 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Şubat 2021 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişileme

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R katsayısına İlişkin Duyuru

29.01.2021 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin 27.01.2021 tarihli Kamu İhale

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) ile İş Birliği Protokolü İmzalandı

21.01.2021 Kamu alımları sisteminin geliştirilmesi amacıyla Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Devlet Malzeme Ofisi (DMO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Söz konusu p

Eşik Değerler Ve Parasal Limitler ile İlan Ücretinin 1 Şubat 2021 Tarihi İtibari ile Güncellenmesi Nedeni ile Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlara İlişkin EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

20.01.2021   4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2021/1 sayılı Kamu İhal

Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlan Ücretlerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru

20.01.2021 Kamu İhale Kurulunun 13/01/2021 tarihli ve 2021/DK.D-3 sayılı Kararı ile Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanların yayın ücreti  güncellenmiştir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Duyuru

07.01.2021 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinde “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık top

Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru

27.11.2020 Bilindiği üzere kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanm

KOBİ’ler İçin Kamu İhalelerinde Güncel Gelişmeler Bilgilendirme Webinarı

19.11.2020   KOBİ’ler İçin Kamu İhalelerinde Güncel Gelişmeler Bilgilendirme Semineri (Webinar – İnternet Üzerinden) 25 Kasım 2020

19 Ekim 2020 Pazartesi Günü Planlı Kesinti

19.10.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 19 Ekim 2020 Pazartesi 21:00 - 20 Ekim 2020 Salı 03:00 saatleri arasında EKAP sistemine geçici süreyle eri

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygulanacak Kurallar Hakkında Duyuru

16.10.2020 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında uygulanacak kurallar düz

20/10/2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

08.10.2020 30/09/2020 tarihli ve 31260  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ d

Kamu İhale Mevzuatında Değişiklik

30.09.2020 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişikl

25 Eylül 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

21.09.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 25 Eylül 2020 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle eriş

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Bitirme Belgelerinin “Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu” Tevsik Amacıyla Ekap’a Kaydedilmesine İlişkin Duyuru

21.09.2020 Bilindiği üzere yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında

KAMU İHALE KURUMU TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

09.07.2020 Kamu İhale Kurumunun gelirleri olan ilan bedeli, onbindebeş bedeli ve itirazen şikayet başvuru bedeli ödemelerinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın her

3 Temmuz 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

02.07.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 3 Temmuz 2020 Cuma 17:00 - 4 Temmuz 2020 Cumartesi 19:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

26 Haziran 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

23.06.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 26 Haziran 2020 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişile

29 Mayıs 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

28.05.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 29 Mayıs 2020 Cuma 18:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişileme

22 Mayıs 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

21.05.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 22 Mayıs 2020 Cuma 19:00 - 23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

18 MAYIS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA

13.05.2020 İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 15 Mayıs 2020 saat 24.00 ile 19 Mayıs 2020 tarihi 24.00 arasın

8 Mayıs 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

06.05.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 8 Mayıs 2020 Cuma 19:00 - 9 Mayıs 2020 Cumartesi 14:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici

HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İHALELERDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER HAKKINDA

30.04.2020 Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanç

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURU SÜRELERİNE İLİŞKİN DUYURU

30.04.2020 30 Nisan 2020 tarihli ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uza

1 Mayıs 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

27.04.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 1 Mayıs 2020 Cuma 19:00 - 2 Mayıs 2020 Cumartesi 14:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici

24 NİSAN 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA

21.04.2020 “İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 22 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 26 Nisan 2020 tarih

24 Nisan 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

20.04.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 24 Nisan 2020 Cuma 19:00 - 25 Nisan 2020 Cumartesi 19:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

İHALE DOKÜMANLARINDA YERLİ MALI/İSTEKLİYE YÖNELİK DÜZENLEMELER HAKKINDA

14.04.2020 Son dönemde mal ve hizmet alımı ihalelerinde; İhale dokümanlarında kalite ve standarda ilişkin ulusal veya dengi uluslararası standart belirlemek yerine yaba

17 Nisan 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

13.04.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 17 Nisan 2020 Cuma 18:00 - 18 Nisan 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

10 Nisan 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

06.04.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 10 Nisan 2020 Cuma 18:00 - 11 Nisan 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

COVID-19 SALGININA BAĞLI MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARI

02.04.2020 COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişk

3 Nisan 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

30.03.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 3 Nisan 2020 Cuma 18:00 - 4 Nisan 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici

COVID-19 NEDENİYLE İHALE İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

30.03.2020 Ülkemizde görülmekte olan COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle,  ihale süreçlerinde bu hastalığın olası etkilerinin asgari

27 Mart 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

23.03.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 27 Mart 2020 Cuma 18:00 - 28 Mart 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici

20 Mart 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

17.03.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 20 Mart 2020 Cuma 18:00 - 21 Mart 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici

18/03/2020 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

11.03.2020 16/03/2019 tarihli ve 30716  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ve tebliğ d

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında

06.03.2020 Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı Yayımlandı. Karar metnini indirmek için tık

6 Mart 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

06.03.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 6 Mart 2020 Cuma 18:00 - 7 Mart 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici s

28 Şubat 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

24.02.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 28 Şubat 2020 Cuma 18:00 - 29 Şubat 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

Kamu İhalelerinde Yerli İstekliler ve Yerli Malı Hakkında Yeni İçerik EKAP Akademide Yayımlandı

12.02.2020 EKAP Akademide ilgili dokümana erişim için tıklayınız.

14 Şubat 2020 Cuma Günü Planlı Kesinti

10.02.2020 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 14 Şubat 2020 Cuma 18:00 - 15 Şubat 2020 Cumartesi 18:00 tarihleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçi

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

04.02.2020 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; Sanayi ve Teknoloji Ba

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

03.02.2020 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; Yapım işi ihalelerinde m

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R Katsayısına İlişkin Duyuru

29.01.2020 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin 29.01.2020 tarihli Kamu İ

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2020 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

28.01.2020 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2020/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

İHALELERDE TEMİNAT OLARAK SUNULAN KEFALET SENETLERİ HAKKINDA

17.12.2019 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye&rsq

KAMU İHALE MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

13.09.2019 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Eylül 2019 tarihli ve 308887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişik

KAMU İHALE KURUMU TAHSİLATLARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

22.08.2019 Kamu İhale Kurumunun gelirleri olan ilan bedeli, onbindebeş bedeli ve itirazen şikayet başvuru bedeli ödemelerinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın her

2 Ağustos 2019 Cuma Günü Planlı Kesinti

30.07.2019 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 2 Ağustos 2019 Cuma 18:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişilem

23/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

19.06.2019   13/06/2019 tarihli ve 30800  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler v

-MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ- İHALE KONUSU İŞ İLE İLGİLİ CİRO & YURTDIŞI İŞ DENEYİM BELGELERİ & SERBEST MUHASEBECİLERİN YETKİLERİ

13.06.2019 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler, 13 Haziran 2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Düzenlemeler, 23

01/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

28.05.2019 01/06/2019 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikka

Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile elektronik ortamda yapılan ihalelere ilişkin sistem güncellemesi/yazılım güncellemesi devreye alınmıştır

27.05.2019 Geliştirmeye ilişkin bazı başlıklar;  İhaleye verilen e-tekliflerin hepsinin tek seferde açılması sağlandı.  Geçici teminat mekt

EKAP üyeliği ve kullanımı ücretsizdir

07.05.2019 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin işlemler, Kurumumuz tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) gerç

1 HAZİRAN 2019 İTİBARİYLE İHALE DOKÜMANLARININ İDARELERDEN SATIN ALINMASI UYGULAMASI KALDIRILIYOR

29.04.2019 Kamu hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ile hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, iş ve işlem süreçlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılm

3 Mayıs 2019 Cuma Günü Planlı Kesinti

29.04.2019 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 03 mayıs 2019 Cuma 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici süreyle erişileme

29 Mart 2019 Cuma Günü Planlı Kesinti

27.03.2019 Sistemde yapılacak bakım çalışması nedeniyle  29 Mart Cuma günü 19:00 - 22:00 saatleri arasında EKAP ve ihale.gov.tr sistemine geçici sü

Mevzuat Değişikliği ( İş Deneyim Belgelerinde Temsil ve Yönetim Zorunluluğu & İhale Dokümanlarına EKAP Üzerinden Ücretsiz Erişim)

18.03.2019 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğler 16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzenlemeler ile; 1

Registration of Foreign Natural and Legal Persons on Electronic Public Procurement Platform (EKAP)

18.02.2019 The second paragraph of Article 7 of the Electronic Procurement Implementation Regulation regarding the registration on Electronic Public Procurement Platform (EKAP) of n

E-İhalede Parasal Sınır Kalktı

02.01.2019 19/06/2018 tarihli ve 30453 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeler uyarınca, 2 Ocak 2019 itibariyle elektronik ihale uygulamasında

Singapur’da Yapılan İhalelere İlişkin İlanlar

20.11.2018 14 Kasım 2015 tarihinde imzalanan Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 15 Ağustos 2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanara

İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler

13.11.2018 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde; Sanayi ve Teknoloji

01/11/2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

30.10.2018 19/06/2018 tarihli ve 30453 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik deği

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge

09.07.2018 Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikle

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ : ELEKTRONİK İHALE UYGULAMALARI YAYGINLAŞIYOR

19.06.2018 Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri 19.06.2018 tarihli ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. D&u

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

02.05.2018 Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” başlıklı 69.2 inci maddesi ile hizmet alımı

YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU

30.04.2018 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanu

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNİN EKAP’A KAYDEDİLMESİ

03.04.2018         31.3.2018 tarihli ve 30377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dai

375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

01.02.2018 375 SAYILI KHK’NİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARLARI 4/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede ya

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısının 1 Şubat 2018 Tarihi İtibarıyla güncellenmesine ilişkin duyuru

29.01.2018 İlanı veya duyurusu 1/2/2018  ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında ku

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2018 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

24.01.2018 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2018/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

696 SAYILI KHK VE BUNA İLİŞKİN YAYINLANAN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KURUM AÇIKLAMASI

23.01.2018 4/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması

696 SAYILI KHK’NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEPLERİ HAKKINDA

22.01.2018 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılmas

TAHKİM YOLUNUN TERCİH EDİLDİĞİ İHALELERDE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DUYURU

18.01.2018 Bilindiği üzere 30.12.2017 tarihli ve 30286/M sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönet

696 SAYILI KHK GEREĞİNCE İADE EDİLECEK KAMU İHALE KURUMU (KİK) PAYLARINA İLİŞKİN DUYURU

18.01.2018 24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE İLİŞKİN DUYURU

08.01.2018 24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK gereğince yapılan sözleşme fesihlerinde, fesih sonrasındaki süreçlerin d

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN DUYURU

05.01.2018 1/1/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sö

Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge

03.01.2018 “Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Y&oum

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SGK İŞYERİ SİCİL NUMARALARININ EKAP’A KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

25.12.2017 EKAP üzerinden gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin imzalanan sözleşmeler kapsamında, önüm

Yapım İşi İhalelerinde Yerli Malı Kullanımı Zorunluluğuna İlişkin Yönetmelik Değişikliği Yapıldı.

14.12.2017 13.12.2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ya

Yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydına yönelik duyuru

01.12.2017 Son günlerde sıklıkla yurt dışında gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt edilmesi hususunda gerçek/tü

EKAP KAYDI OLMAYAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLERE DOKÜMAN SATIŞI HAKKINDA DUYURU

07.06.2017 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanın görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi” hü

Gerçek/Tüzel kişilerce EKAP platformunda beyan edilen bilgilere ilişkin duyuru

07.04.2017 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarın

Tekliflerin sadece Elektronik Ortamda Alınarak gerçekleştirilecek Mal Alımı ihaleleri hazırlayan idarelerin dikkatine.

07.03.2017 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

04.03.2017 Tarihli Değişikliklere İlişkin Duyuru

06.03.2017 04.03.2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmi Gazete ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde yapılan değişiklikler uyarınca, Elektronik K

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin duyuru

07.02.2017 Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısına ilişkin 26.01.2017 tarihli Kamu İhale K

Kamuoyuna Önemli Duyuru

27.01.2017 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete ile Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Y&oum

29.11.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

29.11.2016 29.11.2016 tarihli ve 29903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ve tebliğ değişikliği maddeleri yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girm

Kamuoyuna Önemli Duyuru

15.06.2016 Son dönemlerde Kurumumuzla ilgisi bulunmayan bazı kişilerin kendilerini Kamu İhale Kurumu'nda Yönetici, Kamu İhale Uzmanı, Kurum Müşaviri gibi unvanlar

Kamuoyuna Önemli Duyuru

17.02.2016 İdareler ve gerçek/tüzel kişilerce EKAP üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden ücret talep edildiğine ilişkin Kurumumuza şikâyet ve baş

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2016 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanların EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

26.01.2016 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesine göre, 2016/1 sayılı Kamu İhale Tebliği

İş Deneyim Belgelerinin EKAP'a Kayıt Süreci Hakkında Bilgilendirme

25.11.2015 07.06.2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile iş deneyim belgesi düzenlemeye ye

Kamu İhale Bülteninde “Diğer İhale İlanları” Kapsamında Yayımlanacak İlanların Ekap Üzerinde Yürütülecek İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

31.08.2015 Kapsam Dışı ve İstisna ihalelerin ilanlarının hazırlanmasında yapılan iyileştirmeler sonucunda “Diğer İhale İlanları” başlığı altında düzenlenen ilan t&u

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

11.06.2015 İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Kamu İhale Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin mevzuat değişikliği taslağ

Vergi Matrahı Sorgulamaları Hakkında Bilgilendirme

26.03.2015 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına g&ou

Kapsam Dışı / İstisna İlan İşlemleri ile İlgili Önemli Hususlar

10.03.2015 Kapsam Dışı/İstisna ilan işlemleri ile ilgili belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kapsam Dışı/İstisna ilanlarının yayım tarihi, ihale tarihine eşit

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2015 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

29.01.2015 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2015/1 sayılı Kamu İhale Tebliğ

01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

30.12.2014 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ihale uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliklerin EKAP’a ka

Kamu İhale Genel Tebliği İle Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

27.10.2014 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli

Kamuoyuna Önemli Duyuru

29.09.2014 Son dönemlerde Kurumumuzla ilgisi bulunmayan bazı kişilerin kendilerini Kamu İhale Kurumu’nda Başkan Yardımcısı, Daire Başkanı, Kamu İhale Uzmanı, Kurum Müşaviri

19.08.2014 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

14.08.2014 19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde K

Gerçek Ve Tüzel Kişilerin EKAP’a Kaydına İlişkin Duyuru Metni

17.06.2014 7/6/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

05.06.2014 İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Kamu İhale Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmasına ilişkin mevzuat değişikliği taslağı

Çevrimiçi Tahsilatlar Hakkında Duyuru

28.05.2014 Kamu İhale Kurumuna ait kurumsal hesaplara Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank şubelerinden yapılan ilan, onbindebeş ve şikayet bedellerine ait tahsilatlar artık ayn

Kamu İhale Kurumunun Kurumsal Hesap Değişikliği Duyurusu

08.05.2014 Kurumumuzun Kurumsal tahsilat hesaplarına Ziraat Bankası tarafından yapılan tahsilatların takip edildiği temerküz hesaplar ve diğer işlemler için kullanılan hesaplar 0

İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerine İlişkin Duyuru

18.03.2014 Kuruma yapılacak itirazen şikayet incelemelerine ilişkin başvuru bedelleri 6518 sayılı Kanunla yeniden belirlenmiştir. Yeni düzenleme gereğince 22.03.2014 tarihind

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin 1 Şubat 2014 Tarihi İtibarıyla Güncellenmesi Nedeniyle Kamu İhale Bülteninde Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

30.01.2014 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2014/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1

31.8.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Fiyat Farkı Kararnamelerinin 29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girecek Olması Nedeniyle Yapılan Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

26.11.2013 İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım

Kamu İhale Kurumu Sunduğu Hizmetleri Aldığı Belgelerle Taçlandırıyor

14.11.2013   Kamu alımlarındaki etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın sağlanması için kamu alımları süreçlerinin tamamının elektronik ortama taşınmasını

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranına İlişkin Duyuru

30.10.2013 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6

24.09.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

24.09.2013 İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Bilindiği üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesinin birinci

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN İPTAL KARARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU

01.08.2013 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "iadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatlarda mektubun postaya ver

SERBEST KÜRSÜ DEVREYE ALINDI

25.06.2013 Kamu İhale Kurumu web sitesinde (www.ihale.gov.tr) devreye alınan “Serbest Kürsü” uygulaması ile idare, istekli ve vatandaşların kamu alımlarına dair görüş

Dünya Çevre Günü Kutlu Olsun

05.06.2013 Kurumumuz temel işlevlerini ifa ederken çevreci yaklaşımları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermektedir. Örneğin EKAP istekliler ve idareler için maliyetler

HBYS ALIMLARINA İLİŞKİN DUYURU

06.05.2013 Son dönemde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) ilişkin yazılım sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar tarafından EKAP ile entegre olduğu ileri sürülen ürünler

13.4.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanacak Yönetmelik Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

11.04.2013 İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler 13.4.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımla

E-İmza hizmetinin tekrar devreye alınması hakkında duyuru

26.03.2013 Kamu Sertifikasyon Merkezi ile yapılan çalışmalar sonucunda e-imzalı doküman indirme hizmeti yeniden devreye alınmıştır.

E-İmza Hakkında Duyuru

25.03.2013 TÜBİTAK – Kamu Sertifika Merkezi tarafından, Zaman Damgası Hizmet sağlayıcılarında yapılan güncellemeler Nedeni ile gerekli çalışmalar tamamlanana kadar e-imza

Ticari Amaçlı Kurulan ve İhale sürecine İlişkin Hizmet Sunan İnternet Sitelerini Kullanan EKAP Kullanıcılarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru

17.01.2013 Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihaleler 1.9.2010 tarihinden itibaren kısmen veya tamamen Kurumumuzca geliştirilen ve yönetilen Elek

İstisna Kapsamdışı Onbindebeş Kurum Payı Tahsilatına İlişkin Duyuru

15.01.2013 Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde yer alan hüküm gereğince, Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düz

Ankara Ticaret Odası’nda Çıkan Yangın Sebebiyle Temin Edilemeyen Belgelere İlişkin Duyuru

27.12.2012 24/12/2012 tarihinde Ankara Ticaret Odası’nda çıkan yangında ticaret sicili ve oda sicil bölümlerinin hasar görmesi sebebiyle kısa bir süre için hizmet verilemey

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliğinin 1 Aralık 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olmasından Dolayı Dikkat Edilecek Hususlar

22.11.2012 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişikliğinin 1 Aralık 2012 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olmasından Dolayı Çerçeve Anlaşmaların İhale Dokümanı ve İ

02.11.2012 tarihli duyuru: EKAP’ın "hack"lendiğine ilişkin haberler tamamıyla asılsızdır.

02.11.2012 02/11/2012 tarihinde bazı internet sitelerinde Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) ’hack’lendiğine ilişkin olarak yapılan h

E-imza ile ihale dokümanı indirmede yaşanabilecek sorun hk.

27.09.2012 Internet Explorer 9 tarayıcısı kullanan kullanıcılarımız tarafından, e-imza ile ihale dokümanı indirmede yaşanılabilecek sorun için ekteki doküman hazırlanmıştır.

Onbindebeş Kurum Payı Tahsilatına İlişkin Hesap Numaraları Değişikliğine İlişkin Duyuru

25.07.2012 Bilindiği  üzere, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 1 numaralı alt bendinde  yer alan hüküm gereğince, Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin  düz

Tüm İdareler ve Gerçek/Tüzel Kişilerin Dikkatine

22.05.2012 İdarelerin ve İsteklilerin Dikkatine: Çevrimiçi Tahsilat Projesinin ilk aşaması tamamlandı. 16.05.2012 tarihinde devreye alınan EKAP’ın 1.2.12 sürümü ile idare ve

EKAP Kullanım Anketi Sonuçları

06.04.2012 İdareler ve Gerçek/Tüzel Kişiler için yayımlanan EKAP’ın Kullanımına Yönelik Anket sonuçlanmıştır. Anket sonuçlarına ulaşma

EKAP 2011 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

05.03.2012        EKAP 2011 yılı Faaliyet Raporunun pdf versiyonunu bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.

EKAP’a Kayıtlı Gerçek ve Tüzel Kişi Kullanıcılarının Dikkatine:

01.03.2012 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’da kayıtlı gerçek/tüzel kişilerin kullanıcıları, zaman zaman işten ayrılmakta, farklı firmalarda yeniden işe b

Ekap’ta Kayıtlı İdarelerin Dikkatine

09.02.2012 Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)’da kayıtlı idare kullanıcıları, zaman zaman farklı kurumlara tayin olmakta, teşkilat yapılarındaki değişikler nedeniyle fa

GÜNLÜK BÜLTEN İZLEYENLERİN DİKKATİNE

13.10.2011 Günlük (PDF, e-bülten vb. formatta) yayımlanan bültenler arasında farklılık olması durumunda PDF formatındaki günlük bültenler esas alı

Uygulama Yönetmeliklerindeki Değişikliklerin 1 Ağustos 2011 Tarihinde Yürürlüğe Girmesinden Dolayı İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

29.07.2011 Bilindiği üzere Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve

İhale Süreci Tamamlanmış ve Sonuç İlanı Yayımlanmış İhalelerinde Onbinde Beş Kurum Payı Yatırılmadığı İçin İhale Kayıt Numarası Alamayan İdarelerin Dikkatine

26.07.2011 Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli anılan Kanunun 53 üncü ma

Bazı düzeltme işlemlerinin EKAP üzerinden bildirilmesine ilişkin duyuru

16.05.2011 EKAP üzerinden yapılan bir takım işlemlerde idare kullanıcıları tarafından sehven yapılan hataların düzetilmesine ilişkin olarak Kurumumuza çok sayıda ta

İHALESİ TAMAMLANMIŞ TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMESİ ALIMLARINDA SGK’YA BİLDİRİM YAPILMASI İÇİN KULLANILACAK GEÇİCİ UYGULAMA

10.05.2011 Bilindiği üzere, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi alımlarında EKAP’ta ihtiyaç raporu hazırlanması aşamasında “Tıbbi cihaz alımı mı?” sorusuna “Hayır” cevabı veren idarelerin

Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Alımı Yapan İdarelere Duyuru

18.03.2011 Duyuru için lütfen tıklayınız

Önemli Duyuru

04.03.2011 04.03.2009 tarih ve 27159/mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesi 05.03.2011 tarihi itibariy

Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) 1.2. Sürümü

02.03.2011 Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun 1.2. sürümü 01.03.2011 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Bu sürümün yürürl&uum

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, 25/2/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

25.02.2011 Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, 25/2/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 01/09/2010 tarihinden itiba

Elektronik Kamu Alımları Platformunda hazırlanan ihale dokümanı ile satışı yapılan ihale dokümanının birbiriyle uyumlu olması.

02.02.2011 Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) 1.0 sürümü, 01.09.2010 tarihinde kullanıma açılmıştır. Bu tarih itibariyle Kanun kapsamındaki bü

Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi Nedeniyle 1 Şubat 2011 Tarihinden İtibaren Yayımlanacak İlanlarda Dikkat Edilecek Hususlar

27.01.2011 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2011/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2011 tar

Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) 1.1. Sürümü

01.12.2010 Elektronik Kamu Alımları Platformunun (EKAP) 1.1. sürümü 01.12.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe alınmıştır. Bu sürümün y&u

Önemli Duyuru

15.10.2010 1- Kurum tarafından organize edilen veya Kurum ile işbirliği protokolü yapmış üniversiteler aracılığıyla gerçekleştirilen eğitimler dışında düzenlen

İlansız ihalelerde, ihale işlemlerinin sehven yapılmaması ya da eksik yapılması

04.10.2010 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun ilansız usulleri ile alım için İKN'si alındıktan sonra ihale dokümanı işlemlerini tamamlamayan idareler EKAP’taki ihale sürecinde sonrak

Protokol Durum İzleme

23.08.2010 İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler için Protokol Durum İzleme ekranları 30.07.2010 tarihinde EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kullanıma açılmıştır. B

Sık Sorulan Sorular

01.06.2010 Elektronik Kamu Alımları Platformu’yla (EKAP) ilgili Sık Sorulan Sorulara ve cevaplarına ana sayfadan veya buradan erişebilirsiniz: EKAP SSS

EKAP Protokol İşlemi

01.06.2010 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi uyarınca devreye alınacak olan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleşti

KSP'den EKAP'a Geçiş

01.06.2010 24.02.2010 tarihi itibariyle EKAP’ta idare ile gerçek ve tüzel kişi kayıtlarına başlanmıştır. İdare ile gerçek ve tüzel kişi kayıtlarını

Bankalarla Yapılan Protokoller

01.06.2010 Elektronik ihalelerde Geçici Teminat ve Banka Referans Mektuplarının Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden çevrimiçi (online) edinilmesin

SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu

01.06.2010 İhalelere Katılacak Gerçek ve Tüzel Kişiler için SGK e-Borcu Yoktur Aktivasyonu Duyurusu için tıklayınız. ...