İdare Kayıtlarına ilgili Sıkça Sorulan Sorular

EKAP ‘a Kayıt ve Protokol İşlemleri

Kayıt İşlemleri

1

EKAP’a kayıt olmak ücretli midir?
EKAP’a kayıt olmak ücretsizdir. Elektronik Kamu Alımları Platformu’na kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2

İdarelerin EKAP'a kayıt süreci nasıl olacaktır?
İdareler EKAP üzerinden kayıtlarını gerçekleştirip protokolün çıktısını alacaklardır ve protokolü ıslak imzalı ve mühürlü olarak Kuruma ulaştıracaklardır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek kayıtlarına onay verecektir. Onay işleminden sonra idareler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirileceklerdir. İdarelerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP'a giriş yapabilecekler ve yeni kullanıcı oluşturabileceklerdir.

3

Hangi idarelerin EKAP'a kayıt yapması gerekmektedir?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama birimi olarak belirlenen tüm idarelerin EKAP'a kayıt olması gerekmektedir. 5018 sayılı kanuna tabi olmayan idareler de eğer 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapıyorlarsa EKAP'a kayıt olmaları gerekmektedir.

4

Aynı idarenin farklı harcama birimleri ayrı kayıt yapmalı mıdır? (Kamu ve Döner Sermaye İşletmeleri için geçerlidir; Yerel İdareler için bir sonraki soruya bakınız.)
EKAP üzerinden genel ve özel bütçeli kurumlar ile Döner Sermaye İşletmeleri için idare kaydı yapılırken Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İhale Kurumu’na sağlanan saymanlık kodları ve kurumsal kodlar kullanılmaktadır. Aynı idarenin farklı harcama birimleri için farklı kurumsal kodlar mevcuttur. Eğer tüm alımlar bir daire başkanlığı ya da müdürlük tarafından yürütülüyorsa, sadece o daire başkanlığı/müdürlük adına kayıt açılması ve protokolünün onaylanması yeterli olacaktır. Eğer idare bünyesindeki harcama birimleri (daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, vs.) alımlarını bizzat kendileri yapıyorsa ayrı ayrı idare kaydı oluşturabilirler. Alımı gerçekleştiren her bir harcama biriminin ayrı ayrı idare kaydı yapması farklı harcama birimleri tarafından yürütülen ihalelerin takip edilmemesini sağlar. Farklı harcama birimleri kendi platform sorumlularını ve kullanıcılarını oluşturabilirler. Ancak idare takdir ederse fiiliyatta işleri tek bir birim yürütse bile diğer daire başkanlıkları adına da kayıt açabilir ve hepsine aynı kişiyi Platform sorumlusu olarak tayin edebilir.

5

Aynı yerel idarenin farklı harcama birimleri ayrı kayıt yapmalı mı?
Yerel idareler tarafından elektronik ortamda kayıt oluşturulurken Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün Kamu İhale Kurumuna sağladığı Kurum Kodları esas alınmıştır. Bu kod yerel idareler için tekil bir kod olup, ilgili idarenin farklı harcama birimleri için değişkenlik göstermemektedir. Birden fazla harcama birimi bulunan Yerel İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri) ,eğer alımlarını bizzat kendileri yapıyorsa her bir harcama birimi 5 basamaklı Kurum Kodlarını girdikten sonra harcama birim adını elle yazarak (temizlik işleri şube müdürlüğü, destek hizmetleri şube müdürlüğü gibi) EKAP üzerinden idare kaydı oluşturabilirler. Tüm alımların bir daire başkanlığı ya da müdürlük tarafından yürütüldüğü idarelerde ise, o daire başkanlığı/müdürlük adına kayıt açılması ve protokolünün onaylanması yeterli olacaktır.

6

5018 sayılı Kanuna tabi olmayan idarelerin de EKAP'a kayıt yaptırması gerekmekte midir?
5018 sayılı Kanuna tabi olmayan idareler eğer 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale yapıyorlarsa EKAP'a kayıt olmaları gerekmektedir. 5018 sayılı Kanun kapsamı dışındaki idareler EKAP kayıtları sırasında ilk menüden idare tipi olarak "5018 Kapsamı Dışındaki Diğer İdareler’i seçip kayıtlarını yapabilirler.

7

Kendi ihtiyaçları için alım yapan Döner Sermaye İşletmeleri'nin de ayrıca EKAP'a kayıt yaptırması gerekmekte midir?
Evet, kendi ihtiyaçları için alım yapan Döner Sermaye İşletmeleri'nin de EKAP'a kayıt yaptırması gerekmektedir. Döner sermaye işletmelerinin hizmet verdiği idareye (örneğin üniversitelere ya da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelere) ait alımlar için döner sermaye işletme kaydı kesinlikle kullanılmayacaktır. Döner sermaye işletmelerinin hizmet verdiği idareler için gerçekleştirilecek olan alımlarda her idare için EKAP üzerinden ayrı kayıt yapılarak protokol oluşturulacak olup bu idareye ait alımlarda bu idareye ait bir kullanıcı ile EKAP'a giriş yapılacaktır.

8

Kurumsal Kod nereden öğrenilebilecektir?
Kurumsal kod, idarenin kendi saymanlık/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Geliştirme Başkanlıklarından öğrenilmelidir.

9

Saymanlık kodu nereden öğrenilebilecektir?
Saymanlık kodu, idarenin kendi saymanlık/muhasebe birim/birimlerinden ya da Strateji Geliştirme Başkanlıklarından öğrenilmelidir.

10

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) idare kayıtlarını yaptıktan sonra, EKAP üzerinden tüzel kişi (istekli) kaydı da yapabilir mi?
Evet, yapabilirler. KİT ve BİT'ler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarda EKAP'a idare olarak giriş yapacaklar ve ihale dokümanlarını EKAP aracılığı ile oluşturacaklardır. Aynı zamanda başka bir idarenin ihalesine istekli olarak teklif verebilecektir. Bu yüzden EKAP gerçek ve tüzel kişi kayıtlarında bu durumdaki BİT, KİT ve diğer kamu organizasyonları için "Kurum Kuruluş" seçeneği yer almaktadır.

11

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) tüzel kişi olarak kayıtlarını yaptıklarında ek evrakları göndermeleri gerekmekte midir?
Evet, tüzel kişi olarak kayıtlarının tamamlanabilmesi için istekli protokollerini ticari sicil kaydı, imza sirküsü gibi ek evraklarla birlikte Kuruma göndermeleri gereklidir.

12

(*) işaretli alanlar ne anlama gelmektedir/Doldurulması zorunlu alanlar nelerdir?
(*) Tek yıldız işaretli alanlar bir sonraki adıma geçebilmeniz için doldurulması gereken zorunlu alanları göstermektedir.
(**) Çift yıldız işaretli alanlar: BİT'lerde ortaklığı bulunan yerel idare sayısı birden fazla olabilmektedir. Bu durumda BİT kayıtlarında "İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdare" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı olarak doldurulur. Eğer İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdareye ait bilgiler doldurulacaksa "Türü(Belediye Türü)", "İli", "Adı", "Oranı" alanları doldurulmadan kayıt yapılamaz.
(***) Üç yıldız işaretli alanlar: "Elektronik Kamu Alımları Platformu II. Sorumlusu" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı doldurulur. Eğer EKAP II. Sorumlusu girişi yapılacaksa "TC Kimlik No", "Doğum Tarihi", "Adı", "Soyadı", "Elektronik Posta Adresi", "Unvan" ve en az bir adet telefon numarası doldurulmadan kayıt yapılamaz.

Protokol İşlemleri

1

İdarelerin platform sorumlularının değişikliği, platform sorumlularına ait iletişim bilgilerinin değişikliği, e-posta adresinin değişikliği ve buna bağlı olarak aktivasyon e-postalarını alamamaları gibi durumlarda nasıl bir yol izlenmelidir?
Platform sorumlularının değişikliği veya iletişim bilgilerinin değişmesi gibi işlemleri, idareler EKAP üzerinden yapabileceklerdir. Bu konuda Kuruma yazılı başvuru yapılmaması rica olunur. E-posta adresinin değişikliği, e-posta adresinin yanlış girilmesi ve bunun sonucunda aktivasyon e-postalarını alamayan kullanıcılar için "İdare Protokol Durum İzleme" ekranından e-posta adres değişikliğini kendileri yapabilecekler ve yeni oluşturdukları e-posta adreslerine aktivasyon e-postaları tekrar gönderilecektir. Bu şekilde EKAP'a giriş yapabileceklerdir.

2

Şifrenin unutulması, yanlış hatırlanması veya giriş aşamasında hatalı şifre girilmesi durumlarında nasıl bir yol izlenmelidir?
Şifre giriş ekranındaki “şifremi unuttum” alanından sisteme kayıtlı TC Kimlik No ve e-posta adresinizi girerek aktivasyon e-postasını alabilirsiniz ya da şifrenizin yeniden oluşturulması için 444 0 545 numaralı Etkileşim Merkezimizi arayabilirsiniz.

3

EKAP’a kayıt için gereken evraklar Kuruma gönderildikten sonra, protokol durumunun takip edilmesi için gereken protokol numarası nasıl bulunabilmektedir?
Sisteme giriş yapmadan önce, Ana sayfada “Sorgulama İşlemleri” menüsünün altında “Protokol Numarası Hatırlama” bölümü bulunmaktadır. Açılan ekranda istenilen bilgileri doldurup GÖNDER butonuna basınız. EKAP tarafından platform sorumlularınızın e-posta adreslerine protokol numarası ve protokolün durumu hakkında gönderilecek olan e-posta ile bilgi edinebilirsiniz.

4

Protokol onaylandığına dair e-posta alınmasına rağmen, aktivasyon e-postası gelmediği durumda nasıl bir yol izlenmelidir?
Kayıt işlemleri menüsü altında “Protokol Durum İzleme” menüsünde, gerekli güvenlik bilgilerini doldurduktan sonra açılan sayfanın altından “tekrar e-posta gönder” alanı ile şifre postasının tekrar size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca 444 0 545 EKAP Etkileşim Merkezini arayarak protokol tanımı yapılmış olan kişilerin TC kimlik numarasını vererek aktivasyon e-postasının tekrar iletilmesini talep edebilirsiniz.

5

Protokol durum izleme menüsünden protokolün onaylandığı görülmektedir. Ancak e-posta adresi yanlış yazıldığı için şifre oluşturma e-postası alınamamaktadır. Nasıl bir yol izlenmelidir?
Onaylanmış protokolünüzün, platform sorumluları e-posta adres değişikliğini yapabilir. Kayıt İşlemleri menüsü altında “Protokol Durum İzleme” bölümüne girerek, güvenlik bilgilerinizi doldurunuz. Sayfanın en alt kısmında, “E-Posta Adres Değişikliği” bölümünü kullanarak yeni e-posta adresinizi yazınız. Girmiş olduğunuz e-posta adresinize EKAP tarafından aktivasyon maili gönderilecektir.

6

İdarenin telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi ya da adresi değişmesi durumunda yeni bir protokol yapıp göndermek gerekli midir?
İdare Satın Alma Sorumlusu ya da İdare Platform Sorumlusu, idarenin adres, posta kodu, ilçe, semt, telefon, faks, elektronik posta adresi  ve internet  adres  bilgilerindeki değişiklikleri, “İşlemler” menüsünün altındaki İdare Bilgileri alanından güncelleyebilir. Ancak il bilgisinde değişikliği yapılmak isteniyorsa EKAP Etkileşim Merkezi ile iletişime geçilmelidir.  

7

İdare Platform Sorumlusu olarak iki kişiden daha fazla kullanıcı tanımlanabilir mi, Platform Sorumlusu rolü başka kullanıcılara atanabilir mi?

Evet, ikiden daha fazla Platform Sorumlusu tanımlanabilir.

8

Platform sorumlusu kimler olmalı?
İdare bünyesinde ihale işlemlerini yürüten birimde çalışan bir personel (yetkili olması gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

9

Protokollerin ne zamana kadar imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir?
Protokollerin en kısa zamanda ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak Kamu İhale Kurumu'na posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir. Protokolün elektronik ortamda hazırlanmasını takiben 30 gün içinde protokolün ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak posta ile veya elden Kamu İhale Kurumuna ulaşmaması durumunda kayıtların tekrar yapılması gerekecektir.

10

İmzalı protokollerinin hangi adrese gönderilmesi gerekmektedir?
Protokoller, Kurumun aşağıda belirtilen adresine elden veya posta ile ulaştırılmalıdır:
Kamu İhale Kurumu
Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı
Mevlana Bulvarı ( Konya Yolu ) No:186
06520 Balgat / ANKARA

11

Protokol onaylandıktan sonra değişiklik olduğunda ne yapılması gerekmektedir?
Protokollerle ilgili değişiklikleri içeren süreç aşağıdaki gibidir:Protokol

Protokolün EKAP aracılığı ile hazırlanması ancak henüz Kuruma gönderilmemesi halinde

Protokolün Kuruma gönderilmesi ancak henüz Kurum tarafından onaylanmaması halinde

Protokolün Kurum tarafından onaylanması halinde

Değişiklik Halinde

Protokol EKAP’ta yeniden hazırlanıp Kuruma gönderilebilir.

Protokolün Kurum tarafından onaylanması beklenecektir. Onaylandıktan sonra EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

Kullanıcı Rol ve Yetkileri

1

Protokolde belirtilen imza atmaya yetkili kişiler kimlerdir?
İmza atmaya yetkili kişiler idare adına sözleşme veya protokol imzalamaya yetkili idare yetkilisi veya yönetim kurulu üyeleridir.
Not: Protokolde 3 imza yeri açılmış olup bu alanların hepsine imza atılması zorunlu değildir. İmza atması gereken kişilerin birer imza atması yeterlidir. Üçten az olması halinde diğer imza alanları boş bırakılabilir; üçten fazla olması halinde sayfadaki uygun boş alanlar kullanılabilir.

2

İdarenin platform sorumlusu değişmesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?
Eski platform sorumlusunun TC Kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girilir. “İşlemler” menüsünün altından “Kullanıcı Ekle” menüsünden yeni bir kişi tanımlanarak “Platform Sorumlusu” rolü verilir. Eklenen yeni kullanıcı kendi TC Kimlik numarası ve oluşturduğu şifre ile sisteme girerek, değişen platform sorumlusunu “Kullanıcılarım” menüsünden seçip hesabını “Kapalı” konuma getirir.

3

EKAP'ta hangi kullanıcı rolleri vardır ve bu rollerin yetkileri nelerdir?
EKAP'a kayıtlı her kullanıcıya bir rol atanması gerekmektedir. İdare protokolü hazırlanırken tanımlanan platform sorumluları tarafından yeni kullanıcılar eklenmekte ve bu kullanıcılara roller atanmaktadır. EKAP'ta idare kullanıcılarına atanabilecek roller ve yetkileri şunlardır:ROL

YETKİ

İdare Standart Kullanıcı

İhale sorgulama, ihale dokümanları görüntüleme

İdare Satın Alma Sorumlusu

İhale Öncesi İşlemler (İhtiyaç Raporu İşlemleri, İhale Kayıt, İhale İşlemleri, İhale Dokümanı Hazırlama, Görüntüleme, İlan İşlemleri, Teklif Kabul İşlemleri, İhale Komisyonu Oluşturma İşlemleri, Doküman Satış İşlemleri, Tebligat İşlemleri, Şartname Havuzu, Teyit İşlemleri, Sonuç İşlemleri, Sorgulama İşlemleri, Doğrudan Temin İşlemleri, İş Deneyim Belgesi İşlemleri, İş Artışı/İş Eksilişi/Fiyat Farkı İşlemleri, Sözleşme Fesih İşlemleri, Çerçeve Anlaşma İşlemleri (Kota bilgisi görüntüleme, çerçeve anlaşma fesih işlemleri, alım detaylarının görülmesi, çerçeve anlaşma yeterlik değerlendirme işlemleri, münferit sözleşme işlemleri))

İdare Platform Sorumlusu

Aktif/Pasif tüm kullanıcı listesini görüntüleme, kullanıcının kimlik bilgilerini  güncelleyebilme, yeniden şifre oluşturma e-postası gönderebilme, kullanıcının iletişim bilgilerini güncelleme, hesap erişim bilgilerini görüntüleme, hesabını aktif duruma veya pasif duruma (hesap kapatma) çekebilme, yetki geçmişi menüsünden kullanıcıya daha önceden atanmış veya geri alınmış rolleri görüntüleme, yeni rol atayabilme veya atanmış rolleri geri alabilme, yeni kullanıcıları idaresine ekleyebilme ve rol atayabilme, İhale Öncesi İşlemler (İhtiyaç Raporu İşlemleri, İhale Kayıt, İhale Dokümanı Hazırlama, Görüntüleme, İlan İşlemleri, Teklif Kabul İşlemleri, Doküman Satış İşlemleri, Münferit Sözleşme İşlemleri, Şartname Havuzu, Teyit İşlemleri, Sonuç İşlemleri, Sorgulama İşlemleri, Doğrudan Temin İşlemleri)

İhale Komisyonu Üyesi

İhale Dokümanı Görüntüleme, Teklif Değerlendirme İşlemleri, Teklif Kabul İşlemleri, İhale sorgulama

İhale Öncesi İşlemler

İhtiyaç Raporu İşlemleri

1

İhtiyaç raporu hazırlarken kullanılan “Ortak Kamu Alımları Sözlüğü” içerisinde yapılacak olan işin branş kodu bulunamamaktadır. Bu durumda ne yapmamız gerekmektedir?
Ortak kamu alımları sözlüğünden en yakın branş seçilebilir. Ancak ihtiyaç kalemlerinin tam olarak girilmesi gerekmektedir.

2

İhtiyaç raporu hazırlandı, ihale kaydı gerçekleştirilerek IKN alındı. Ancak ihtiyaç raporunun ihaleye bağlanması aşamasında ihtiyaç raporu sistemde görülmemektedir. Nedeni nedir?
İhale kaydı oluşturma aşamasında seçilen ihale usul ve türü ile ihtiyaç raporu oluşturma aşamasında seçilen ihale usul ve türü farklı olabilir.
Örneğin ihale kaydı aşamasında “kısmi teklife açık mı?” sorusuna “evet” yanıtı verilip, ihtiyaç raporu oluşturma aşamasında “kısmi teklife açık mı?” sorusuna “hayır” yanıtı verilirse hazırladığımız ihtiyaç raporunu, “İhtiyaç Raporu Seç” alanında göremeyiz.

3

EKAP’ta ihtiyaç raporu oluşturulurken, tüm ‘Tıbbi Cihaz Alımı ihaleleri’ için “Tıbbi cihaz alımı mı? (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)” sorusunun cevabı ne olmalıdır?
T.C. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve TİTUBB yardım sayfasında da belirtildiği üzere, SGK geri ödemesine tabi tüm tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin TİTUBB’a kayıtlı olması gerekmektedir. TİTUBB’a kayıtlı tüm tıbbi cihaz ürünlerinin, ihaleleri için, EKAP’ta ihtiyaç raporu oluşturulurken “Tıbbi cihaz alımı mı? (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)” sorusu “Evet” seçilmelidir.

4

İhaleye yanlış ihtiyaç raporu bağlanması durumunda ne yapılmalıdır?
İhaleye bağlanan ihtiyaç raporu, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde ön yeterlik şartnamesine onay vermeden, diğer ihalelerde idari şartname onaylanana kadar ayrılabilir.
“İhale Öncesi İşlemler” menüsü, “İhtiyaç Raporu İşlemleri” bölümünden rapor bulunarak, raporun sağında yer alan kilit işareti ile ihaleden ayrılabilmektedir. İdari şartname onaylandıktan sonra farklı bir ihtiyaç raporu seçilememektedir. “İhale işlemleri” bölümünden ilgili ihale bulunarak onayı varsa onayı kaldırılarak “İhtiyaç Raporu Seç” butonuna basılıp ihtiyaç raporu seçilerek ihaleye bağlanır.

İhale Kayıt İşlemleri

1

İdarenin EKAP'a kayıtlı olduğu idare adı ile ihaleye çıkacağı idare adı arasında farklılık varsa nasıl bir yol izlenmelidir?
"Ön Yeterlik Şartnamesi" ya da "İdari Şartname"; "Madde 1.1" de "İdare Adı" alanı bulunmaktadır. Bu alandan idare ismi değiştirilebilmektedir. "İhale İlanına", "Ön Yeterlik Şartnamesine" veya "İdari Şartname” üzerine bu maddede girilen ad yansımaktadır.

2

Mal alımı ihalesi yapılırken sistemin sorduğu “Tıbbi cihaz alımı mı? (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)” sorusuna hangi yanıt verilmelidir?
Bu soruya evet denirse, teklif veren firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine kayıt olması gerekmektedir. Çünkü sistem bu soruya evet yanıtı verildiğinde sonuç formu gönderme aşamasında XML dosyası yüklemelerini istemektedir. Bu dosyayı TİTUBB’a kayıtlı olmayan firma İhale Bildirimi Yazılımı (İBY) programına giriş yapamayacağı için oluşturamaz. Bu dosyanın “Sonuç Formu” alanından yüklenmesi ihale sonuç bilgilerinin SGK’ya iletilmesini sağlar ve alım yapan hastane SGK’dan ürünleri için geri ödeme alabilir. Detaylar için Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.1. maddesine bakınız.

3

Yapılan ihalenin teknik şartnamesi 40 MB’ı geçtiği durumlarda sisteme yüklenememektedir. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir?
Teknik şartnamenin CD formatında Kuruma gönderilmesi ve 40 MB’ı aştığı için sisteme yüklenilemediğinin bildirilmesi gerekmektedir. Dosyanın boyutunun ne kadar olduğu bilgisi aynı sayfada kaydedilir.  Ayrıca teknik şartname yüklenemediği için bu ihalenin dokümanı e-imza / m-imza ile indirilemeyecektir.

4

İhale kayıt sırasında girilen ihalenin yaklaşık maliyeti idarede kimler tarafından görülebilmektedir?
Bir ihalenin yaklaşık maliyeti, yaklaşık maliyeti sisteme kaydeden idare kullanıcısı tarafından görülebilmektedir. Yaklaşık maliyet bilgisi EKAP'a şifrelenerek gelmekte ve şifreli olarak veri tabanında tutulmaktadır.

5

Kısmi teklife açık ihalede, kısımlara ait yaklaşık maliyetlerin girilebileceği buton ihale işlemlerinde görünmüyor. Neden?
“Kısmi Teklif İşlemleri” butonunu yalnızca İhale Kayıt Numarasını (IKN) alan kullanıcı tarafından görülebilir. Eğer IKN’yi alan kullanıcı değilseniz göremezsiniz. IKN’yi alan kullanıcı olmanıza rağmen görülmüyorsa, sebebi ihtiyaç raporunun ihaleye bağlanmamış olmasıdır.

6

İhale ilan ücreti yatırıldıktan sonra sevk ve işlem formu gönderme aşamasında “Tahsilat bilgileri henüz ulaşmamıştır” uyarısı alınmaktadır. Bunun nedeni nedir?
İlan ücretleri bankaya yatırıldıktan 1 iş günü sonrası EKAP sistemine yansır. Bir gün geçmesine rağmen tahsilat bilginizin ulaşmadığına dair uyarı var ise, yatırılan tutar ve ihale bilgilerini dekont üzerinden kontrol etmelisiniz.

7

İstisna ve kapsam dışı ihale ilanları için sevk ve işlem formu gönderilmeli midir?
İdare, ilanını Kamu İhale Bülteni’nde yayımlayacaksa, istisna ve kapsam dışı ihalelerin ilan süreci, 4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelerin ilan süreci ile aynı olduğundan sevk ve işlem formu göndermelidir.

8

İhalemizin statüsü “sevk işlem formu bekleniyor” durumunda. Şartnamemizde bir değişiklik yapmak istiyoruz. Ne yapmalıyız?
Bu statüdeki ihalenin bilgileri üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. “İhale Öncesi” menüsü altında “İhale İşlemleri” bölümünden, arama kriterleri girilerek ihale bulunur ve bu ihale seçilir. Ekrandaki onayı kaldır butonu ile ihalenin onayı kaldırılır, gereken değişiklik yapılır ve ihale yeniden onaylanır. İhalenin ilanı tekrar kontrol için Kuruma gönderilir ve ilan durum izleme menüsünden takip edilir.

9

Sevk ve işlem formunun tüm ilanlar için gönderilmesi gerekli midir?
Hayır, sevk ve işlem formu aşağıdaki ilanlar için gönderilmelidir.

 • Ön ilan
 • İhale ilanı(ücretli, ücretsiz)
 • Düzeltme ilanı
 • İptal ilanı

Sonuç ilanı için sevk ve işlem formunun gönderilmesi gerekmemektedir.

10

İhale ilanı yayımdayken iptali için yapılması gereken işlemler nelerdir? İlan ücretinin iadesi bu durumda yapılabilir mi?
İhale ilanı yayımlandıktan sonra, iptal edilmek istenen ihale öncelikle ihale işlemleri menüsünden iptal edilir. Daha sonra ilan hazırlama menüsünden iptal ilanı hazırlanarak Kuruma gönderilir. İlan durum izleme menüsünden durumu takip edilir. İlan onaylandıktan sonra, ilan işlemleri menüsünden, sevk işlem formu gönderme menüsüne girilir. Sevk işlem formu doldurularak Kuruma gönderilir. Kurum sevk işlem formunu onaylandıktan sonra iptal ilanı uygun süreçte yayımlanır. Ancak, ihale gerçekleştikten sonra herhangi bir gerekçeden dolayı iptal ediliyorsa, iptal ilanı yayımlanmasına gerek yoktur. İlan yayımlandıktan sonra ilan ücreti iade edilmez.

11

Hazırlanıp kuruma gönderilen bir ilanın, kurum tarafından iadesi gerçekleşmiş ise iade sebebi nasıl öğrenilmektedir?
İlan iade sebebi e-posta olarak gönderilmektedir. Ayrıca, “İhale Öncesi” menüsü altından “İlan İşlemleri” alt menüsünde bulunan, “İlan Durum İzleme” alanına giriş yapılır. Arama kriterleri girilerek ihale bulunur ve bu ihale seçilir. Bu kısımda iade sebebini görmek mümkündür.

12

İhale komisyonu üyeleri EKAP üzerinden ihale dokümanlarına erişebilirler mi?
Bir ihale için atanan ihale komisyonu üyeleri EKAP'ta "İhale Dokümanları Görüntüleme" ekranı üzerinden üye olarak atandıkları ihalenin dokümanına erişebilirler.

13

İdareler, e-imza/m-imza ile ihale dokümanlarını indiren firmaları nasıl öğrenebilir?
“İhale Öncesi“ menüsünde yer alan “Doküman Satış İşlemleri” alt menüsünden, “İhale Doküman Satış Listesi” bölümünde ilgili ihale seçilir. E-imza/m-İmza ile Doküman İndirenlerin/Satın Alanların Listesi bu sayfada görüntülenebilir.

14

E-imza/m-imza ile doküman indiren firmalara yapılan zeyilname, şikâyet başvurusu ya da ihale ile ilgili herhangi bir değişikliğin tebligatı nasıl ulaştırılacak?
İdare zeyilname yaparsa, E-imza/m-İmza ile doküman indirenlere bildirim e-postası “Tebligat İşlemleri” menüsünden gönderilebilir. Tebligatlara, “Platform İşlemleri” menüsü altından “Tebligat İşlemleri” ile ulaşılabilir.

15

İhale ilanı yayımlandıktan sonra finansman türünün yanlış seçildiği fark edildiğinde düzeltme işlemi nasıl yapılmalıdır?
İhalenin statüsü ne olursa olsun finansman türüne verilen cevap değiştirilemez. İşlemlerin baştan yapılması gerekir.

16

İhale ilanı yayımlandıktan sonra idarenin ihale dokümanı üzerinde değişiklik yapması gerektiğinde, idare nasıl bir yol izlemelidir?
Eğer, düzeltilmek istenilen maddeler, ihale ilanında yer alan maddelerden en az birini içeriyorsa, idare zeyilname düzenlemek zorundadır. Süreç aşağıda maddeler halinde anlatıldığı şekilde işlemektedir.

 • İhale İşlemleri sayfasındaki "Zeyilname Düzenle" butonu tıklanır.
 • Düzeltmeye ilişkin kısa bir açıklama bilgisi ve zeyilnamenin hazırlandığı tarih bilgileri bu ekrandan girilip, "Kaydet" butonuna tıklandığında, "Doküman Hazırlama" sayfasına yönlendirme yapılır.
 • Açılan Doküman Hazırlama sayfasında, dokümanlarda gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için, ihale onayının kaldırılmış olduğu görülür.
 • Bu aşamada, idare dokümanlarda istediği değişiklikleri yapabilir. Bu işlemlerin sonrasında, yeniden dokümanlara onay verilir.
 • Yapılan değişiklikleri içeren "Zeyilname Fark Dokümanı" idare tarafından hazırlanır.
 • Yapılan değişiklikler sonucu ön yeterlik/ihale tarihi ertelenecekse ön yeterlik şartnamesi/idari şartnamede bu tarihlerin belirtildiği maddede yeni tarih bilgisi girilir.
 • İhale onayını gerçekleştirmek üzere, "İhale İşlemleri" altındaki "Onayla" butonu tıklandığında "İhale Zeyilname Onaylama" ekranı açılacaktır. Ekrandaki "Gözat" butonu tıklanarak "Zeyilname Fark Dokümanı" dosya ekranından seçilir. Zeyilname Fark Dokümanını yüklemek ve ihale onayını vermek için ekrandaki "Yükle ve Zeyilnameyi Onayla" butonu tıklanır. Böylelikle zeyilname hazırlanmış olur. Bu işlemleri müteakiben, düzeltme ilanı, “İlan Hazırlama” sayfasından ihale ilanı hazırlama sürecindeki adımlar izlenerek hazırlanır.

17

İhale ilanı yayımlandıktan sonra, ilanda yer almayan maddeler üzerinde değişiklik yapılması gerektiğinde, idare nasıl bir yol izlemelidir?
Sadece zeyilnamenin yapılması yeterlidir. Yukarıdaki maddede zeyilnamenin yapılması için izlenmesi gereken yol belirtilmiştir.

18

21 gün süresi olan bir ilan yayımlandıktan 9 gün sonra düzeltme ilanı yayımlanmak istenildiğinde yeterli sürenin olmadığı uyarısı alınmaktadır. Bunun nedeni nedir?
Düzeltme ilanları; 40 ve 28 günlük ilanlarda ilanın yayımlandığı günle beraber 15 gün içinde, 21 ve 14 günlük ilanlarda ilanın yayımlandığı günle beraber 10 gün içinde yayımlanabilmektedir. Ancak EKAP üzerinde ilanların 2 gün kontrol süresi olduğu için 15 günlük süreç 13 güne, 10 günlük süreç 8 güne inmektedir. Düzeltme ilanları için Kamu İhale Kurumu tarafında da bir kontrol aşaması bulunmaktadır.

19

İhale ilanı yayımlandıktan sonra ihtiyaç kalemlerinde bir değişiklik yapılabilir mi?
İhale ilanı yayımlandıktan sonra, ihtiyaç raporunda değişiklik ZEYİLNAME düzenlenmesi halinde yapılabilmektedir.

20

Zeyilname düzenlerken sisteme sadece zeyilname dosyasının yüklenmesi yeterli midir?
Zeyilname düzenleme aşamasında sistem ihalenin onayını kaldırmaktadır. Değişiklik yapılması istenen alanlara girişten sonra değişikliğin yapılması gerekmektedir. İhaleyi onaylama aşamasında sistem fark dosyasının yüklenmesini istemektedir. Yapılan değişiklik ilan maddelerine yansıyan bir değişiklik ise düzeltme ilanının da yayımlanması gerekmektedir.

21

Zeyilname hazırlandıktan sonra, yeni oluşan ihale dokümanına nereden ulaşabilir?
"İhale İşlemleri" ekranından "İhale İşlemleri" başlığı altındaki "Doküman İndir" ikonu tıklandığında açılan listeden zeyilname düzenlenme tarihi ile ilişkilendirilmiş "indir" bağlantısı tıklanarak ulaşılabilecektir.

22

Doküman satış işlemi sırasında ihale dokümanının satış işlemini gerçekleştirecek görevlinin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
Görevli, doküman satışını gerçekleştirirken dokümanı satın almaya gelen kişinin değil, ihaleye teklif verecek olan gerçek veya tüzel kişinin T.C. kimlik veya vergi kimlik numarasını girmelidir. Doküman satın almak isteyen; tüzel kişi ise vergi kimlik numarası, gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası girilmelidir.

23

Doküman satın alanlar listesinden baktığımızda e-imza/m-İmza ile doküman indiren firmaları görüyoruz. Bu firmalara idareden tekrar doküman satmayacak mıyız?
Hayır, isteklilerin EKAP üzerinden e-imza / m-imza ile doküman indirmeleri yeterlidir. Konuyla ilgili olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesine bakınız.

Teklif Değerlendirme ve İhale Sonuçlandırma İşlemleri

1

Teklifleri değerlendirme aşamasında sistemde teklif işlemleri menüsünün görülmemesinin sebepleri nelerdir?
EKAP platformunda ihale komisyon işlemlerinde, komisyon üyelerinin oluşturulması gerekmektedir. Komisyonun en az 5 asil + 5 yedek üyeden oluşturulması ve sisteme kayıt edilmesi gerekmektedir. Teklif işlemleri menüsünü sadece komisyon üyeleri görebilmektedir.

2

Belli istekliler arasında ve pazarlık usullerinde teklif değerlendirme nasıl yapılmalıdır?
Belli istekliler arasında ihale usulünde "Teklif Giriş" ekranından girilmesi gereken teklifler ön yeterlik aşaması sonrası yeterli bulunan isteklilerin ikinci aşamada verdiği teklifler, pazarlık usulünde ise son yazılı fiyat teklifleri olmalıdır.

3

Teklif değerlendirme menüsünde, teklif ekleme alanında girilecek olan teklifler KDV hariç midir? Bu alana firmanın verdiği birim fiyat mı girilir, yoksa toplam fiyat mı girilir?
KDV hariç olarak firmanın verdiği toplam fiyat girilmelidir.

4

İhale komisyonu tarafından yapılan "Teklif Değerlendirme" aşamasında girilen bir teklif silinebilir mi?
Evet, silinebilir. "Teklif İşlemleri" menüsünden "Teklif Değerlendirme" sekmesine tıklayarak ulaştığınız "Teklif Giriş" sayfasında “Teklif Ekle” butonuna basılır ve girilen teklif tutarı silinerek “Kaydet” butonuna basılarak ilgili teklif silinebilir.

5

Kısmi teklife açık ihalede hiç teklif verilmeyen kısımlar olması durumunda teklif değerlendirme işlemleri nasıl tamamlanmaktadır?
Hiç teklif verilmeyen kısımlar, teklif değerlendirme menüsünün son sayfasında yer alan kısmı iptal et alanından iptal edilerek işlemler tamamlanabilir.

6

KIK payı yanlış/eksik yatırılmış. Bu yüzden sonuç formu gönderemiyoruz. Ne yapmalıyız?
İdare olarak EKAP’a giriş yapılır ve Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama menüsü seçilir. Tahsilat arama kriterinde Tahsilat Türü “Onbindebeş Kurum Payı” seçilir ve “Ara” butonuna basılır.
Tahsilat bilgilerinde Tahsilat Durumu “Tahsil Edildi” olan onbindebeş kurum payı satırında “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basılır. İade isteği yapıldığında, ilgili tahsilat sözleşme gönderirken kullanılamayacaktır. İade isteği, iade başvurusu anlamına gelmemektedir.
İade isteğinin gerçekleşebilmesi için Kamu İhale Kurumu –İMİD’e (İdari ve Mali İşler Dairesine) resmi yazı ile iade başvurusu yapılmalıdır. ( Faks No: 0-312- 218 4525 ) Ancak “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basıldığında Tahsilat Durumu “İade Edilecek, Onay Bekleniyor” olacaktır. Bu durumda
Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Onbindebeş Tahsilatı Giriş menüsü seçilerek aynı ihale / kısım / kalem için yeni bir onbindebeş tahsilatı girişi yapılabilecektir ve bu tahsilat sözleşme gönderirken kullanılabilecektir.

7

Sonuç formu gönderme aşamasında sistem XML formatında dosya yüklenmesini istiyor. Bu dosya nasıl oluşturulmaktadır?
Bu dosya sözleşme imzaladığınız firma tarafından www.titubb.org adresindeki İBY programı aracılığıyla oluşturulur. Bu dosyayı firmadan talep etmeniz gerekmektedir.

8

İhaleyi alan firma ile EKAP üzerinde hangi menüden sözleşme imzalanmaktadır?
Firmalar ile EKAP sistemi üzerinde sözleşme imzalanacak bir alan bulunmamaktadır. Sözleşme manuel ortamda imzalanmaktadır. EKAP üzerinden sonuç formu gönderilmektedir. Sonrasında Sonuç İlanı EKAP üzerinden yayımlanmaktadır.

9

Sonuç formu gönderme aşamasında girilen bilgilerle sonuç formu göndermek istediğimizde; “Sözleşme Öncesi teyidin alındığından emin olunuz.” uyarısı alınmaktadır. Ekonomik açıdan en avantajlı 1. Teklif teyidi alınmıştır. Bu aşamadan sonra ne yapılmalıdır?

 • İlk olarak ihale komisyonu kararından sonra, teyit formu doldurma alanından ekonomik açıdan en avantajlı 1. Teklif için teyit alınmalıdır.
 • 2. Atanan firma varsa ekonomik açıdan en avantajlı 2. Teklif için de teyit alınmalıdır.
 • Bu işlemden sonra da sözleşme imzalandığı gün, teyit formu doldurma alanından sözleşme öncesi teyit seçeneği kullanılarak sözleşme imzalanacak istekli ile ilgili teyit alınmalıdır.

Sözleşme imzalanan tarihten önce sözleşme öncesi teyit alınmışsa, sonuç formu gönderme sayfasında” Sözleşme Tarihi” olarak sözleşme öncesi alınan teyit tarihi seçilir ve “Listele” Butonuna basılır. Bu şekilde sonuç formu gönderilebilmektedir.

10

Doğrudan temin alanından girilen veriler KDV dâhil mi yoksa KDV hariç mi girilmelidir?
Doğrudan temin alanından girilen veriler KDV hariç, aylık girilmelidir.

11

Doğrudan temin kalemleri menüsüne yanlış girilen bir XML dosyası nasıl silinebilir?
Bu alana yanlış girilen dosya silinemez. Ancak güncellenerek doğru olan dosya ile değiştirilebilir. Kaydın silinmesi için SGK il müdürlüklerine başvurunuz.

12

Doğrudan temin sonuç formu gönderme EKAP'ta nasıl yapılmaktadır?
SGK geri ödemesine tabi tıbbi malzeme alımlarında istekli tarafından İBY programı kullanılarak hazırlanan ve idareye gönderilen dosya EKAP'ta doğrudan temin kalemleri bölümüne yüklenerek gönderim işlemi tamamlanır.

13

İhale iptali geri alınabilir mi?
İptal ilanı yayınlanmışsa ya da ihalenin ihtiyaç raporu serbest bırakılmışsa ihale iptali geri alınamamaktadır.
Aşağıdaki durumlarda iptal işlemi geri alınabilir ;

 • Kamu İhale Kurumu tarafından verilen iptal işleminin iptali yönündeki kararları
 • Mahkemeler tarafından verilen iptal işleminin yürütülmesinin durdurulması veya iptali yönündeki kararlar
 • İdare tarafından EKAP üzerinde sehven yapılan iptal işlemleri

İhale iptal işlemi “Platform İşlemleri” menüsü “Düzeltme/İlan İade İsteği Gönder” bölümünden “İhale İptalinin Geri Alınması” seçeneği seçilerek yapılabilir.
İptal geri alındığında o ihale için girilmiş komisyon üyelerine roller tekrar aktarılır.

Sözleşme İşlemleri

Sözleşme Devir İşlemleri

1

EKAP üzerinde sözleşme devir işlemi yapacağımız zaman sözleşmeyi devralan veya devredenin daha önce tekrar sözleşme devri yapmış olması sorun olur mu?
Sözleşmeyi devreden veya devralan yüklenici geçen 3 yıl içerisinde sözleşme devir işleminde taraf olduğu için sözleşme devir işlemini gerçekleştiremez.

2

EKAP üzerinde sözleşme devir işlemi yapılırken devralan yüklenici seçimi yapıldıktan sonra devir tarihine kadar gerçekleştirilen tutar alanına yazılacak olan tutar, sözleşme bedeline eşit olabilir mi?
Hayır, bu tutar sözleşme bedeline eşit veya sözleşme bedelinden büyük olamaz.

3

EKAP’ta sözleşme devrine ilişkin yapmış olduğum devir işlemlerini nereden görüntüleyebilirim?
Sözleşme Devir Uygulamaları > Sözleşme Devir İşlemleri > Sözleşme Devir Listesi menüsünden görüntülenebilir.

İş Deneyim Belgeleri

1

İş deneyim belgeleri kaç adet standart formdan oluşmaktadır?
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi ve Mal, Hizmet, Danışmanlık, Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmelikleri kapsamında İş Deneyim (Bitirme-Durum-Denetleme-Yönetme) Belgeleri 21 adet standart formdan oluşmaktadır.

2

EKAP’ta hangi role sahip olanlar İş deneyim belgesi düzenleyebilir?
EKAP’ta idare satın alma sorumlusu rolüne sahip olanlar iş deneyim belgesi düzenleyebilirler.

3

EKAP üzerinde ihale türlerine göre kaç adet iş deneyim belgesi düzenleyebiliriz?
Mal alım ihalelerinde 1 adet, hizmet alım ihalelerinde 2 adet, yapım işi ihalelerinde 9 adet, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde 9 adet olmak üzere toplam 21 adet iş deneyim belgesi EKAP’ta idare satın alma sorumlusu tarafından düzenlenebilmektedir.

4

Düzenlenen iş deneyim belgeleri teyit edilebilir mi?
Evet. EKAP tarafından verilen sayı numarası, ilgili uygulama yönetmeliğine göre düzenlenerek tarafınızca verilen basılı ve yetkili kişi tarafından imzalanmış iş deneyim belgesinde kullanılması veya belirtilmesi durumunda belge herhangi bir idarenin yaptığı ihaleye ilişkin yeterlik değerlendirmesinde EKAP’tan teyit edilebilir olacaktır.

5

İş deneyim belge kaydını EKAP’ta hangi menüden yapabilirim?
Sözleşme Uygulamaları > İş Deneyim Belgeleri > İş Deneyim Belgesi Kayıt ekranından yapılır.

6

İş deneyim kaydı yaparken eğer sözleşme devri olmuşsa nasıl bir yol izlemeliyiz?
İş deneyim belge kayıt ekranlarında bilgileri girerken düzenlediğimiz sözleşme devredilmişse sözleşme devir işlemine ait bilgileri girmek için iş deneyim belge kayıt ekranında sözleşme devri alanına “evet” işaretleyip devir bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.

7

İdare satın alma sorumlusu düzenlemiş olduğu iş deneyim belgeleri üzerinde ne tür işlemler yapabilir?

 • İş deneyim belgesini silebilir
 • İş deneyim belgesini güncelleyebilir
 • İş deneyim belgesini görüntüleyebilir
 • İş deneyim belgesinin eğer varsa eski versiyonlarını görüntüleyebilir

8

Başka idareye ait iş deneyim belgesi sorgulayabilmek için bir kriter var mıdır?

 • İhale dokümanında yeterlik kriteri olarak iş deneyim belgesi istenmiş olmalıdır.
 • Sorgulama yapacak kullanıcının EKAP üzerinde o ihale için ihale komisyon üyesi olması gerekmektedir.
 • “İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor” veya “Teklif Değerlendirme Tamamlanmış” durumunda olan ihaleye teklif veren istekli için başka bir idare tarafından daha önceden iş deneyim belgesi düzenlenmiş olmalıdır.
 • Daha önceden başka bir idarece EKAP üzerinde  düzenlenmiş ve kayıt altına alınmış olan iş deneyim belgesinin “Belge Sayı Numarası” ’nın biliniyor olması gerekmektedir. 

9

İhale ilanım yayımlanmış durumda fakat iş deneyim belgesi sorgulayamıyorum. Neden?

 • Oturum tamamlanmış ve ihalenin durumu “İhale Tekliflere Kapalı, Teklifler Değerlendiriliyor” olmalıdır.
 • İhalenin durumu “Teklif Değerlendirme Tamamlanmış” olmalıdır.

10

İş deneyim belge sorgulaması yapabilmek için EKAP’ta hangi role sahip olmam gerekmektedir?
Sorgulama yapacak kullanıcının EKAP üzerinde o ihale için İhale Komisyon Üyesi olması gerekmektedir.

11

Düzenlenen iş deneyim belgeleri güncellendiğinde eski versiyonları saklanmakta mıdır?
 Belge Versiyon Numarası : Düzenlenen bir iş deneyim belgesi çeşitli gerekçelerle güncellenmiş olabilir. Her güncellemede eski versiyon saklanır yeni versiyon için belge sayı numarasının en sonuna otomatik artan sıralı bir numara verilir. Versiyon numarası 1 den başlayıp artarak devam eder.

İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Kayıt İşlemleri

1

EKAP’ta kayıtlı olan sözleşmemiz üzerinde iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı işlemlerini platform sorumlusu olarak yapabilir miyim?
Hayır, EKAP’ta rolünüz mutlaka “İdare Satın Alma Sorumlusu” olmalıdır.

2

İş artışını EKAP üzerinde yapabilmek için ihalemizin hangi özellikte olması gerekmektedir?
İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında

 • İhale Türü :  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı

ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Danışmanlık Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı

ise İş Artışı Miktarı < = % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Yapım İşi
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Anahtar Teslimi Götürü Bedel

ise İş Artışı Miktarı < = % 10 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Yapım İşi
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Karma

ise Birim Fiyatlı Kısım İş Artışı Miktarı < = % 20 * (Birim Fiyatlı Kısım İlk Sözleşme Bedeli)

ve

Anahtar Teslimi Götürü Bedelli Kısım İş Artışı Miktarı < = % 10 * (Anahtar Teslimi Götürü Bedel Kısım İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır.

 • Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ;
  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşmesi

ise İş Artışı Miktarı < =  % 20 * (İlk Sözleşme Bedeli) olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Danışmanlık Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Götürü Bedel

ise iş artışı söz konusu olamaz.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan sözleşmeler için kullanıcı iş artışı (+) miktarını yukarıda belirtilen kurallar dâhilinde girip kaydedebilir ve iş artışı (+) miktarı dahil edilmiş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır.

3

İş eksilişini EKAP üzerinde yapabilmek için ihalemizin hangi özellikte olması gerekmektedir?
İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında

 • İhale Türü :  Mal Alımı, Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel

ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Danışmanlık Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel

ise İş Eksilişi Miktarı  <  İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.

 • İhale Türü :  Yapım İşi
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma

ise İş Eksilişi Miktarı  < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.

 • Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ;
  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme

ise İş Eksilişi Miktarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı iş eksilişi (-) miktarını girip kaydedebilir ve iş eksilişi (-) miktarı düşülmüş net sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır.

4

Fiyat farkını EKAP üzerinde yapabilmek için ihalemizin hangi özellikte olması gerekmektedir?
İhale Kapsamı : 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında

 • İhale Türü :  Mal Alımı, Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel
  İdari Şartname ; “İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu?” : “Evet”
  ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.
 • İhale Türü :  Danışmanlık Hizmet Alımı
  İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Götürü Bedel
  İdari Şartname ; “İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu?” : “Evet”
  ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.
 • İhale Türü :  Yapım İşi
  İhale Usulü : Açık, Pazarlık, Belli İstekliler Arasında
  Sözleşme Türü : Birim Fiyatlı, Anahtar Teslimi Götürü Bedel, Karma
  İdari Şartname ; “İdare tarafından fiyat farkı hesaplanması öngörülüyor mu?” : “Evet”
  ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.
 • Çerçeve Anlaşma İhalelerinde ;
  Mal Alımı, Hizmet Alımı, Yapım İşi Münferit Sözleşme
  Münferit Sözleşme ; “Sözleşmenin uygulanması aşamasında fiyat farkı verilecek mi?” : “Evet”
  ise Fiyat Farkı Tutarı < İlk Sözleşme Bedeli olmak zorundadır.

Yukarıdaki özelliklere sahip olan ihaleler için kullanıcı fiyat farkı (+/-) tutarını girip kaydedebilir. Fiyat farkı (+) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedeline dahil edilmiş, fiyat farkı (-) ise iş artışı ve iş eksilişi yansıtılmış yeni net sözleşme bedelinden düşülmüş yeni nominal sözleşme bedeli EKAP tarafından hesaplanır.

5

İş artışı sonrası “Yeni Net Sözleşme Bedeli” nasıl hesaplanır?
5.1. Aynı sözleşme için ilk iş artışı kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) + (İş Artışı (+) Miktarı)
şeklinde hesaplanmaktadır.

5.2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş artışı kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli”) + (İş Artışı (+)  Miktarı)
şeklinde hesaplanmaktadır.

Burada “Birinci kayıt sonrası elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli” varsa daha önceden yapılmış iş artış ve  iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir.

 • Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir.
İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli”, fiyat farkı kayıtları sırasında “Yeni Nominal Sözleşme Bedeli” hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir.

6

İş eksilişi sonrası “Yeni Net Sözleşme Bedeli” nasıl hesaplanır?
6.1. Aynı sözleşme için ilk iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Net Sözleşme Bedeli = (İlk Sözleşme Bedeli) - (İş Eksilişi (-)  Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır.

6.2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki iş eksilişi kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Net Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli”) - (İş Eksilişi (-) Miktarı) şeklinde hesaplanmaktadır.

Burada “Birinci kayıt sonrası elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli” varsa daha önceden yapılmış iş artış ve  iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir.

 • Aynı sözleşme için her yapılan iş eksilişi kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif net sözleşme bedeli hesaplanır. Burada o sözleşme için en son hesaplanmış net sözleşme bedeli varsa daha önceden yapılmış iş artış ve iş eksiliş kayıtları yansıtılmış sözleşme bedelidir.
 • İş artışı ve iş eksilişi kayıtları yansıtılarak elde edilen “Yeni Net Sözleşme Bedeli”, fiyat farkı kayıtları sırasında “Yeni Nominal Sözleşme Bedeli” hesaplamasında esas alınacak sözleşme bedelidir.

7

Fiyat farkı sonrası “Yeni Nominal Sözleşme Bedeli” nasıl hesaplanır?
7.1. Aynı sözleşme için ilk fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Yeni Net Sözleşme Bedeli) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır.
“Yeni Net Sözleşme Bedeli” : Aynı sözleşme için kaydedilmiş tüm iş artışı ve iş eksilişlerinin yansıtıldığı net sözleşme bedelidir.

7.2. Aynı sözleşme için ikinci ve sonrasındaki fiyat farkı (+/-) kaydı yapılıyorsa ;
Yeni Nominal Sözleşme Bedeli = (Birinci kayıt sonrası elde edilen “Yeni Nominal Sözleşme Bedeli”) + (Fiyat Farkı (+/-) Tutarı) şeklinde hesaplanmaktadır.

 • Aynı sözleşme için her yapılan iş artışı, iş eksilişi, fiyat farkı (+/-) kaydı o sözleşme için en son hesaplanmış nominal sözleşme bedeline yansıtılarak kümülatif nominal  sözleşme bedeli hesaplanır.

8

EKAP’ta aynı sözleşme için birden fazla iş artışı/iş eksiliş/fiyat farkı kaydı girilebilir mi?
Aynı sözleşme için birden fazla defa fazla iş artışı/iş eksiliş/fiyat farkı kaydı eklenebilir. Aynı İKN’ye ait aynı sözleşme için kaçıncı iş artışı/iş eksiliş/fiyat farkı kaydı olduğuna dair bilgi sistem tarafından IKN (İhale Kayıt Numarası)-Sözleşme-İşlem Türü bazında otomatik üretilmektedir.

9

İş artışı/iş eksiliş/fiyat farkı kayıtlarını oluşturulduktan sonra standart bir çıktı alınabilmekte midir?
Hayır, standart bir çıktı formatı bulunmamaktadır.

İş Artışı, İş Eksilişi ve Fiyat Farkı Sorgulama İşlemleri

1

EKAP’ta oluşturulmuş iş artışı/iş eksiliş/fiyat farkı kayıtları sorgulanabilir mi?
Sözleşme Uygulamaları > İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) İşlemleri menüsü altında yer alan “İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama” menüsü seçilerek sorgulama yapılabilir.

2

Bir sözleşme için işlem türü bazında oluşturulan kayıtların tamamında güncelleme ve silme işlemi yapılabilecek midir?
Evet, “İş Artış/Eksiliş ve Fiyat Farkı (+/-) Sorgulama” menüsü seçilerek listelenen kayıtların yanlarındaki “Sil” ve “Güncelle” butonları kullanılarak istenilen işlem yapılabilecektir.
Ayrıca yine burada listelenen kayıtların yanlarındaki “Görüntüle” butonu kullanılarak istenilen kayıt görüntülenebilecektir. Daha detaylı bilgi için kullanım kılavuzunu inceleyiniz.

Sözleşme Fesih İşlemleri

1

Sözleşme fesih işlemlerini EKAP’a kayıt etmemiz gerekir mi?
Sözleşme Uygulamaları başlığı altında yer alan Sözleşme Fesih İşlemleri modülünün amacı “Kamu İhale Sözleşmelerinin” fesih işlemlerinin kayıt altına alınmasıdır. Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun çeşitli maddelerinde karşımıza çıkan sözleşme fesih sebepleri ve koşulları EKAP üzerinde sayısal ortama aktarılmış olacaktır. Bu sebeplerden dolayı sözleşme fesih işlemlerinin EKAP üzerinden kaydının yapılması gerekmektedir.

2

EKAP üzerinden sözleşme iptali yapmak istiyorum fakat kullanıcı adı ve şifrem ile giriş yaptığımda ilgili menülere ulaşamıyorum neden?
EKAP üzerinde sözleşme fesih işlemi yapabilmek için platform üzerindeki rolümüzün “İdare Satın Alma Sorumlusu” olması gerekmektedir.

3

Sözleşme fesih işlemi yaptıktan sonra EKAP üzerinde ihalemin durumu değişecek midir? Tekrar yeni sözleşme yapacağım firma ile ilgili EKAP üzerinden bir işlem yapmam gerekir mi?
Sözleşmenin fesih edilmesi işleminde, ihalenin durumu değiştirilmemektedir. Ayrıca EKAP üzerinde sadece, “Sözleşme Devir Bildirimi” ekranında feshedilmiş sözleşme üzerinde işlem yapılması engellenmektedir. Ayrıca feshedilen sözleşmeye iş artışı, iş eksilişi ve fiyat farkı  yapılmasına izin verilmemektedir.

 


Gerçek/Tüzel Kişi Kayıtlarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular

EKAP ‘a Kayıt ve Protokol İşlemleri

Kayıt İşlemleri

1

EKAP’a kayıt olmak ücretli midir?
EKAP’a kayıt olmak ücretsizdir. Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıt için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2

İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP'a kayıt süreci nasıl olacaktır?
Gerçek ve tüzel kişiler EKAP üzerinden kayıtlarını yaparak protokol çıktılarını alacaklardır. Gerçek/tüzel kişiler ıslak imzalı ve kaşeli olarak yetki belgeleriyle birlikte elden veya posta ile Kuruma ulaştıracaklardır. Kurum, kendisine ulaşan belgeleri ve EKAP kayıtlarını kontrol ederek gerçek ve tüzel kişilerin kayıtlarına onay verecektir. Onay işleminden sonra gerçek ve tüzel kişiler kayıt sırasında girdikleri e-posta adresine gönderilen bir mesaj ile bilgilendirileceklerdir. Gerçek/tüzel kişilerin kayıt sırasında tanımladıkları platform sorumluları onay işleminden sonra şifrelerini alarak EKAP'a giriş yapabilecekler ve yeni kullanıcı oluşturabileceklerdir.

3

Gerçek veya tüzel kişilerin Kamu İhale Bültenine erişebilmeleri için EKAP'a kayıt olmaları gerekmekte midir?
Hayır, Kamu İhale Bültenini görüntüleyebilmek için gerçek veya tüzel kişilerin EKAP'a kayıtlı olmaları gerekli değildir. EKAP'ın ana sayfasındaki (https://ekap.kik.gov.tr/ekap/Default.aspx) "Günlük Bültenler" menüsünden "Günlük Bülten Arşivi (PDF) / İndirme" sekmesi tıklanarak, günlük bültenlere ulaşılabilir.

4

Gerçek ve tüzel kişi kayıtlarında iletilecek olan vekâletnamelerde “EKAP için imza yetkisi verilmiştir” ibaresinin eklenmesine gerek var mıdır?
Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelere teklif verme yetkisi varsa bu yeterli olacaktır. Ayrıca EKAP için yetki verilmesine gerek yoktur.

5

Gerçek veya tüzel kişilerin ihale dokümanını satın alabilmeleri veya teklif verebilmeleri için EKAP’a kayıt olmaları zorunlu mudur?
Gerçek veya tüzel kişilerin ihale dokümanını idareden satın almaları, kağıt bazlı tekliflerini zarf içinde ilgili idareye vermeleri ve ihaleyi kazanmaları halinde haklarında idarelerce EKAP'tan teyit alınabilmesi için EKAP'a kayıt olmaları zorunlu değildir.

6

Kamu Satın Alma Platformunda (KSP) kaydı bulunan isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP'a tekrar kayıt yaptırması gerekmekte midir?
Evet, bu isteklilerin (gerçek ve tüzel kişilerin) EKAP'a kayıt yaptırması gerekmektedir.

7

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) idare kayıtlarını yaptıktan sonra, EKAP üzerinden tüzel kişi (istekli) kaydı da yapabilir mi?
Evet, yapabilirler. KİT ve BİT'ler Kamu İhale Kanunu kapsamındaki alımlarda EKAP'a idare olarak giriş yapacaklar ve ihale dokümanlarını EKAP aracılığı ile oluşturacaklardır. Aynı zamanda başka bir idarenin ihalesine istekli olarak teklif verebileceklerdir. Bu yüzden EKAP gerçek ve tüzel kişi kayıtlarında bu durumdaki BİT, KİT ve diğer kamu organizasyonları için "Kurum Kuruluş" seçeneği yer almaktadır.

8

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve Belediye İktisadi Teşekkülleri (BİT) tüzel kişi olarak kayıtlarını yaptıklarında ek evrakları göndermeleri gerekmekte midir?
Evet, tüzel kişi olarak kayıtlarının tamamlanabilmesi için istekli protokollerini ticari sicil kaydı, imza sirküsü gibi ek evraklarla birlikte Kuruma göndermeleri gerekmektedir.

9

(*) işaretli alanlar ne anlama gelmektedir/Doldurulması zorunlu alanlar nelerdir?

(*) Tek yıldız işaretli alanlar :
Bir sonraki adıma geçebilmeniz için doldurulması gereken zorunlu alanları göstermektedir.

(**) Çift yıldız işaretli alanlar : BİT'lerde ortaklığı bulunan yerel idare sayısı birden fazla olabilmektedir. Bu durumda BİT kayıtlarında "İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdare" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı olarak doldurulur. Eğer İkinci En Fazla Ortaklığı Bulunan Yerel İdareye ait bilgiler doldurulacaksa "Türü(Belediye Türü)", "İli", "Adı", "Oranı" alanları doldurulmadan kayıt yapılamaz.

(***) Üç yıldız işaretli alanlar : "Elektronik Kamu Alımları Platformu II. Sorumlusu" başlığı altındaki alanlar tercihe bağlı doldurulur. Eğer EKAP II. Sorumlusu girişi yapılacaksa "TC Kimlik No", "Doğum Tarihi", "Adı", "Soyadı", "Elektronik Posta Adresi", "Unvan" ve en az bir adet telefon numarası doldurulmadan kayıt yapılamaz.

Protokol İşlemleri

1

Protokolde belirtilen imza atmaya yetkili kişiler kimlerdir?
Gerçek kişiler(şahıs firması), şahsın kendi imzası ile veya şahıs adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından; Tüzel kişiler(şirketler) ise ortaklar kurulunda alınan kararla seçilen müdür/müdürler veya şirket adına vekaleten yetkilendirilen kişi/kişiler tarafından temsil edilir. Bu kişiler protokolde imza atmaya yetkili olarak belirtilmelidir.

Not:
Protokolde 3 imza yeri açılmış olup bu alanların hepsine imza atılması zorunlu değildir. En az 1 imza bulunması yeterlidir, üçten fazla olması halinde protokol sayfalarındaki uygun boş alanlar kullanılabilir.

2

Protokollerin ne zamana kadar imzalanıp gönderilmesi gerekmektedir?
Protokollerin en kısa zamanda ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak Kamu İhale Kurumu'na posta yolu ile veya elden ulaştırılması gerekmektedir. Protokolün elektronik ortamda hazırlanmasını takiben 30 gün içinde protokolün ıslak imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak posta ile veya elden Kamu İhale Kurumuna ulaşmaması durumunda kayıtların tekrar yapılması gerekecektir.

3

Protokol ekinde hangi belgelerin gönderilmesi gerekmektedir?
Gerçek ve tüzel kişilerin protokolde belirtildiği gibi aşağıda detayları verilen belgeleri protokol ekinde göndermeleri gerekmektedir.

Gerçek kişi olması halinde;

 • Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 • Gerçek kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde;

 • İlgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya noterce onaylı örneği,
 • Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 • Eğer protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Tüzel kişi adına münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilere ait noter onaylı vekâletname ile noter onaylı imza beyannamesi.

4

İmzalı protokollerinin hangi adrese gönderilmesi gerekmektedir?
Protokoller, Kurumun aşağıda belirtilen adresine elden veya posta ile ulaştırılmalıdır:
Kamu İhale Kurumu
Elektronik İhale Dairesi
Mevlana Bulvarı ( Konya Yolu ) No:186
06520 Balgat / ANKARA

5

EKAP’a kayıt için gereken evraklar Kuruma gönderildikten sonra, protokol durumunu takip edilmesi için gereken protokol numarası nasıl bulunabilmektedir?
Sisteme giriş yapmadan önce, ana sayfada “Sorgulama İşlemleri” menüsünün altında “Protokol Numarası Hatırlama” bölümü bulunmaktadır. Açılan ekranda istenilen bilgileri doldurup “Gönder” butonuna basınız. EKAP tarafından platform sorumlularınızın e-posta adreslerine protokol numarası ve protokolün durumu hakkında gönderilecek olan e-posta ile bilgi edinebilirsiniz.

6

Protokol durum izleme menüsünden protokolün onaylandığı görülmektedir. Ancak e-posta adresi yanlış yazıldığı için şifre oluşturma e-postasını alınamamaktadır. Nasıl bir yol izlenmelidir?
Onaylanmış protokolünüzün, platform sorumluları e-posta adres değişikliğini yapabilir. Kayıt İşlemleri menüsü altında “Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme” bölümüne girerek, güvenlik bilgilerinizi doldurunuz. Sayfanın en alt kısmında, “E-Posta Adres Değişikliği” bölümünü kullanarak yeni e-posta adresinizi yazınız. Girmiş olduğunuz e-posta adresinize EKAP tarafından aktivasyon e-postası gönderilecektir.

7

Protokol onaylandığına dair e-posta alınmasına rağmen, aktivasyon e-postası gelmediği durumda nasıl bir yol izlenmelidir?
Kayıt işlemleri menüsü altında “Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme” menüsünde, gerekli güvenlik bilgilerini doldurduktan sonra açılan sayfanın altından “tekrar e-posta gönder” alanı kullanılarak şifre postasının tekrar size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Ayrıca 444 0 545 EKAP Etkileşim Merkezini arayarak protokol tanımı yapılmış olan kişilerin TC kimlik numarasını vererek aktivasyon e-postasının tekrar iletilmesini talep edebilirsiniz.

8

Protokol onaylandıktan sonra yeni bir imza yetkilisi nasıl eklenebilmektedir?
Bu işlemi yapmaya “platform sorumlusu” kullanıcısı yetkilidir. Platform sorumlusu, “Platform İşlemleri” menüsü altında mevcut, “İmza Yetkilisi Ekleme/ Güncelleme” bölümü ile yeni imza yetkilisini ekleyebilir. Ancak imza yetkilisi olarak eklenen kişilere ait yetkilendirme belgelerinin EKAP tarafından hazırlanan standart yazı ekinde Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Bu standart yazı, kullanıcı ekleme işleminin son aşamasında onayınızla beraber otomatik olarak oluşacaktır.

9

Protokol onaylandıktan sonra değişiklik olduğunda ne yapılması gerekmektedir?
Protokollerle ilgili değişiklikleri içeren süreç aşağıdaki gibidir ;Protokol

Protokolün EKAP aracılığı ile hazırlanması ancak henüz Kuruma gönderilmemesi halinde

Protokolün Kuruma gönderilmesi ancak henüz Kurum tarafından onaylanmaması halinde

Protokolün Kurum tarafından onaylanması halinde

Değişiklik Halinde

Protokol EKAP’ta yeniden hazırlanıp Kuruma gönderilebilecek.

Protokolün Kurum tarafından onaylanması beklenecek. Onaylandıktan sonra EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

EKAP’a giriş yapılarak protokolde değişiklik yapılabilir.

10

Şifrenin unutulması, yanlış hatırlanması veya giriş aşamasında hatalı şifre girilmesi durumlarında nasıl bir yol izlenmelidir?
Şifre giriş ekranındaki “şifremi unuttum” alanından sisteme kayıtlı TC Kimlik No ve e-posta adresinizi girerek aktivasyon e-postasını alabilirsiniz ya da şifrenizin yeniden oluşturulması için 444 0 545 nolu Etkileşim Merkezimizi arayabilirsiniz.

Kullanıcı Rol ve Yetkileri

1

Platform sorumlusu kimler olmalı?
Gerçek veya tüzel kişi bünyesinde ihale işlemlerini yürüten birimde çalışan bir personel (yetkili olması gerekmiyor) platform sorumlusu olarak belirlenebilir.

2

İsteklinin platform sorumlusunun değişmesi durumunda nasıl bir işlem yapılmalıdır?
Eski platform sorumlusu olan isteklinin TC Kimlik numarası ve şifresi ile sisteme girilir. “Platform İşlemleri” menüsünün altından “Kullanıcı Ekleme” menüsünden yeni kullanıcı ekleyerek “İstekli Satış Sorumlusu” rolü verilir. Eklenen yeni kullanıcı kendi TC Kimlik numarası ve oluşturduğu şifresi ile sisteme girerek, diğer kullanıcının hesabını, kullanıcılarım menüsünden kapalı konumunda getirebilir.

3

Gerçek veya tüzel kişilerin platform sorumlularının değişikliği, platform sorumlularına ait iletişim bilgilerinin değişikliği, e-posta adresinin değişikliği ve buna bağlı olarak aktivasyon e-postalarını alamamaları gibi durumlarda nasıl bir yol izlenmelidir?
Platform sorumlularının değişikliği veya iletişim bilgilerinin değişmesi gibi işlemleri, gerçek veya tüzel kişiler EKAP üzerinden yapabileceklerdir. Bu konuda Kuruma yazılı başvuru yapılmaması rica olunur. E-posta adresinin değişikliği, e-posta adresinin yanlış girilmesi ve bunun sonucunda aktivasyon e-postalarını alamayan kullanıcılar için "Gerçek veya Tüzel Kişi Protokol Durum İzleme" ekranlarından e-posta adres değişikliğini kendileri yapabilecekler ve yeni oluşturdukları e-posta adreslerine aktivasyon e-postaları tekrar gönderilecektir. Bu şekilde EKAP'a giriş yapabilecekler.

4

EKAP'ta hangi kullanıcı rolleri vardır ve bu rollerin yetkileri nelerdir?
EKAP'a kayıtlı her kullanıcıya bir rol atanması gerekmektedir. İdare protokolü hazırlanırken tanımlanan platform sorumluları tarafından yeni kullanıcılar eklenmekte ve bu kullanıcılara roller atanmaktadır. EKAP'ta idare kullanıcılarına atanabilecek roller ve yetkileri şunlardır:ROL

YETKİ

İstekli Standart Kullanıcı

İhale Arama İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, İhale Bilgilendirme Servisi İşlemi, İstekli Bülten Sorgulama ve İşlemleri, İlan Arama İşlemleri.

İstekli Platform Sorumlusu

İstekli İhale İşlemleri, Teklif İşlemleri, Gerçek/Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme, İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme ve Evrak Takibi, İmza Yetkilileri Listesi Kullanıcı Tanımlama ve Yetki İşlemleri, İlan Sorgulama İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, İhale Bilgilendirme Servisi İşlemi, İstekli Bülten Sorgulama ve İşlemleri, İhale Arama İşlemleri.

İstekli İmza Yetkilisi

İstekli İhale İşlemleri, İlan Sorgulama İşlemleri, İş Ortaklığı İşlemleri, Konsorsiyum İşlemleri, İstekli Teklif İşlemleri, İstekli Tebligat İşlemleri, Gerçek/Tüzel Kişi Bilgileri Güncelleme, İmza Yetkilisi Ekleme/Güncelleme ve Evrak Takibi, İmza Yetkilileri Listesi, Bülten İşlemleri, İlan Arama İşlemleri.

İhale Öncesi İşlemler

1

Güvenli elektronik imzaları kimler almalıdır?
Güvenli elektronik imzayı münferiden e-imza kullanarak işlem yapmak üzere yetkilendirilen kişilerin alması gerekmektedir.

2

E-imzayı kimler almalıdır? Şahıs adına mı firma adına mı alınmalıdır?
E-imza şahıs adına alınır. 5070 sayılı kanun uyarınca tüzel kişilik adına e-imza alınması mümkün değildir.

3

Firmalar e-imza / m-imza ile doküman indirildikten sonra ihale dokümanı satın almış sayılmakta mıdır? Herhangi birinin e-imzası / m-imzası EKAP sisteminde kullanılabilir mi?
E-imza / m-imza ile EKAP sisteminden doküman indirildikten sonra doküman satın alınmış sayılır. İdareden para ile doküman satın almaya gerek kalmaz. EKAP sistemine giriş yapan imza yetkilisi sadece kendi e-imzasını / m-imzasını  kullanarak doküman indirebilir. EKAP’a giriş yapan kullanıcı, başkasının e-imzası/ m-imzası ile doküman indiremez.

4

E-imza / m-imza ile aynı kullanıcı, aynı tüzel kişilik adına kaç kez doküman indirilebilir?
Aynı kullanıcı, aynı tüzel kişilik adına sadece bir kez e-imza / m-imza kullanarak doküman indirebilir.
Ancak, ihtiyaç halinde ihale dokümanları e-imza / m-imza kullanmadan da indirilebilmektedir.

5

E-imza / m-imza ile doküman indirilmek istendiğinde ihale dokümanı görüntülenemiyor. İhalenin ilanı yayımlanmış durumda. Bunun sebebi nedir?
İdarenin teknik şartnamesi 40 MB’ ı geçmiş ise e-imza / m-imza ile ihale dokümanı indirilemez. Çünkü idare 40 MB’ a kadar olan dokümanı EKAP’a yükleyebilir. Bu durumda firmanın ihale dokümanını idareden satın alması gerekir.

6

E-imza / m-imza ile doküman indirdikten sonra, ihale dokümanı satın almış sayıldığımızı nereden kontrol edebiliriz?
E-imza / m-imza ile doküman indirildikten sonra, “İhale İşlemleri” menüsü altında “E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı” menüsünde dokümanı e-imza / m-imza kullanılarak indirilmiş ihalelere yönelik sorgulama yapılabilir. İdareler dokümanı indirenlerin tam listelerini görebilmektedirler.

7

Güvenli elektronik imza almaya neden gerek vardır?
İlgili duyuru metni: Duyuru Metni
Elektronik İmza Hizmeti Sağlayan Mobil İletişim Operatörleri

8

Güvenli elektronik imza nereden temin edilebilecektir?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu internet sitesinde yayınlanmış olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir.

9

E-imza / m-imza ile doküman indiren firmalara yapılan zeyilname, şikâyet başvurusu ya da ihale ile ilgili herhangi bir değişikliğin tebligatı nasıl ulaştırılacak?
İdare zeyilname yaparsa, e-imza / m-imza ile doküman indirenlere bildirim e-postası EKAP aracılığı ile idare tarafından gönderilir. Tebligatlara, “Platform İşlemleri” menüsü altından “Tebligat İşlemleri” ile ulaşabilir. Ayrıca, EKAP üzerinden yapılan tebligat kamu ihale mevzuatına göre tek başına yeterli değildir. İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre (İmza karşılığı elden, İadeli taahhütlü mektupla, Elektronik ortamda) tebligatın da ayrıca yapılması gerekmektedir.

10

Tıbbi cihaz alımlarında teklif değerlendirme aşamasında EKAP'a yüklenen dokümanın oluşturulabilmesi için hangi program kullanılmalıdır?
Bu dosya sözleşmenin imzalandığı firma tarafından www.titubb.org adresindeki IBY ( İhale Bildirim yazılım ) programı aracılığıyla oluşturulur. Bu dosyayı idare tarafına göndermeniz gerekmektedir.

11

KIK payı yanlış/eksik yatırılmış. Bu yüzden idare sonuç formu gönderemiyor. Ne yapılmalı?
İdare olarak EKAP’a giriş yapılır ve Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Çevrim İçi Tahsilat Sorgulama menüsü seçilir. Tahsilat arama kriterinde Tahsilat Türü “Onbindebeş Kurum Payı” seçilir ve “Ara” butonuna basılır. Tahsilat bilgilerinde Tahsilat Durumu “Tahsil Edildi” olan onbindebeş kurum payı satırında “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basılır. İade isteği yapıldığında, ilgili tahsilat sözleşme gönderirken kullanılamayacaktır. İade isteği, iade başvurusu anlamına gelmemektedir. İade isteğinin gerçekleşebilmesi için Kamu İhale Kurumu –İMİD’e (İdari ve Mali İşler Dairesine) resmi yazı ile iade başvurusu yapılmalıdır. ( Faks No: 0-312- 218 4525 ) Ancak “Onbindebeş Kik Payı İade İsteği” butonuna basıldığında Tahsilat Durumu “İade Edilecek, Onay Bekleniyor” olacaktır. Bu durumda  Sözleşme Öncesi > EKAP İhalesi Tahsilat İşlemleri > Onbindebeş Tahsilatı Giriş menüsü seçilerek aynı ihale / kısım / kalem için yeni bir onbindebeş tahsilatı girişi yapılabilecektir ve bu tahsilat sözleşme gönderirken kullanılabilecektir.

12

İhaleyi bir bakışta ihale sayfasında görebiliyorum ama EKAP’tan e-imza / m-imza kullanarak indirmek istediğimde “aradığınız kriterlere uygun kayıt bulunamadı” uyarısı alıyorum. Neden?
Eğer ihale ilan yapılmamış bir ihale ise e-imza / m-imza kullanarak olarak indirilemez. İdareden dokümanın ücreti ödenerek satın alınması gerekir. Ayrıca ihalenin tarihini de kontrol etmek gerekir. İhale günü ve saati geçmiş bir ihalenin dokümanı da  e-imza / m-imza kullanarak EKAP üzerinden indirilemez.

13

Daha önceden EKAP’ta “ e-imzalı indir / m- imzalı indir” butonunu gördüğüm ihale için şu anda baktığımda bu butonu göremiyorum. Neden?
İdare bu ihalede zeyilname yaptıysa ve dokümanın son halinin boyutu 40 MB’ın üzerinde “ e-imzalı indir / m- imzalı indir”  butonu çıkmamaktadır. Bu durumda doküman indirecek firmaların, dokümanı ücretini ödeyerek idareden satın almaları gerekmektedir. Ayrıca ihale usulü belli istekliler arasında ise ve ön yeterlik öncesinde ihale dokümanı EKAP’tan e-imza/m-imza kullanılarak indirildiyse sistem üzerinden ön yeterlik sonrasında tekrar e-imza / m-imza ile doküman indirilmesine gerek yoktur ve bu buton görünmemektedir.

14

E-imza / m-imza ile doküman indirdiğimizde ihaleyi gerçekleştiren idare veya Kamu İhale Kurumu’na herhangi bir ücret ödeyecek miyiz?
Hayır, e-imza / m-imza ile doküman indirildiğinde Kamu İhale Kurumuna veya ihaleyi gerçekleştiren ilgili idareye herhangi bir ücret ödenmemektedir. Konuyla ilgili olarak Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesine bakınız.

15

EKAP kullanıcısı birden fazla firmada imza yetkilisidir. Bu durumda e-imzanın nasıl alınması gerekmektedir?
Kullanıcı birden fazla firmada imza yetkilisi ise kendi adına alınmış bir elektronik imza ile imza yetkilisi olduğu tüm firmalarda doküman indirme işlemi yapabilecektir.

Mobil İmza

1

Mobil imza nedir?
Mobil imza, işlemlerinizi ıslak imza atarmış gibi yapabileceğiniz, elektronik ortamlarda kimliğinizi kolayca kanıtlayabileceğiniz bir servistir.

2

Nasıl alabilirim?
Turkcell veya Avea hattına sahip olan kişiler ilgili GSM şirketine mobil imza başvurusu yaparak alabilirler.

3

Mobil imzayı destekleyen bir uygulama üzerinde elektronik imza atmak istediğinizde

 • Uygulama ekranındaki İMZALA tuşuna basın. Bu tuşa bastığınızda, bilgiler hazırlanarak, imzalanmak üzere cep telefonu ekranınızda işlem bilgisi çıkar.
 • İşleme ait açıklamayı onaylamak için TAMAM'a basın.
 • Yaptığınız işlem için gönderilen PARMAK İZİ'ni telefon ve bilgisayar ekranından kontrol edip TAMAM'a basın.
 • Mobil imza şifrenizi girin ve TAMAM'a bastığınızda işleminiz imzalanır.

4

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?
Turkcell Mobil İmza Sahibi iseniz;
Şifrenizi unuttuğunuz zaman, TC Kimlik numaranız ile başvuru sırasında vermiş olduğunuz anne kızlık soyadı/güvenlik kelimesinin ilk ve son harflerini aralarında boşluk bırakarak 5090’a kısa mesaj olarak göndermeniz gerekmektedir.  (örneğin; 15263748591 AK) Mesajı başarılı bir şekilde gönderdikten 3 gün sonra 444 0 532 ya da 532 Turkcell Müşteri Hizmetleri tarafından aranarak kimlik teyidinden geçeceksiniz. Bu adımdan sonra yeni şifrenizi kendiniz belirleyebilirsiniz.

Avea Mobil İmza Sahibi iseniz;
Avea Mobil İmza şifrenizi unutmanız durumunda Avea Müşteri Hizmetleri'ni (444 1 500) arayınız.

5

Telefonum yani SİM kartım yanımda değil, başka bir hattan mobil imzamı kullanabilir miyim?
Mobil imzanız sadece size özel SİM kartınıza tanımlı olduğu için kullanamazsınız.

Yasal Geçerlilik ve Kullanım Alanları

1

Mobil imza yasal olarak geçerli midir?
Mobil İmza hem uluslararası standartlara hem de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygundur ve yasal olarak geçerlidir. Söz konusu yasa gereği merasime tabi işlemler (örneğin evlilik), noter işlemleri ve vekalet işlemlerinde elektronik imza kullanılamaz, bunun haricindeki tüm işlemlerde ıslak imzaya eşdeğer şekilde kullanılabilir.

2

Mobil imzayı nerede kullanabilirim?
Bankacılık işlemleri, nüfus, pasaport, vergi, sağlık, sosyal güvenlik işlemleri ve okul kayıtları gibi e-devlet uygulamalarında ve e-posta imzalamada, kurumsal uygulamalarda, uzaktan erişim kontrolünde kullanılabilir.

3

Cep telefonumu kaybedersem mobil imzamı başkaları kullanabilir mi?
Cep telefonu aracılığıyla imza atarken, cep telefonu pin kodundan ayrı olarak 6 haneli bir mobil imza şifresi kullanılmaktadır. Her imzalama işlemi için bu şifrenin girilmesi istenmektedir. Cep telefonunu kaybetseniz dahi, telefonu ele geçiren kişi bu şifreyi bilmeyeceğinden sizin adınıza imza atamaz. Her ihtimale karşı telefonunuzu kaybettiğinizde elektronik sertifikanızı iptal ettirmeniz tavsiye edilmektedir.

4

Mobil imza kullanırken aynı anda cep telefonumla görüşme yapabilir miyim?
Evet, mobil imza kullanırken aynı anda cep telefonunuzla görüşme yapabilirsiniz.

Ekap ve Mobil İmza

1

Mobil imzamı kullanarak EKAP'tan hangi dokümanları indirebilirim?
İhale Dokümanını ve Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Ön Yeterlik Dokümanını (Ön yeterlik Şartnamesi, İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar vb.) indirebilirsiniz.

2

EKAP'da mobil imzayı hangi işlemler için kullanabilirim?
Şu anda EKAP'da mobil imza sadece ihale dokümanı indirmek için kullanılmaktadır. Ancak, elektronik imza ile yapılabilen tüm işlemlerin mobil imza ile de yapılabilmesi mümkün olacaktır.

3

Mobil imzamı kullanarak EKAP'tan nasıl doküman indirebilirim?
EKAP uygulamasına giriş yapılır. İhale İşlemleri > İhale Dokümanı indirme menüsü açılır. İndirmek istediğiniz İhale Dokümanına ait İhale Kayıt Numarası girilir ve "Ara" düğmesine basılır. Doküman indirme sayfasından "M-imzalı indir" butonuna bastığınızda Bildirim Tipini seçmeniz gerekmektedir, sonrasında "Devam" butonuna basarak ve mobil cihaz numaranızı girerek mobil imza ile İhale Dokümanını indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için İhale Dokümanı İndirme sayfasında yer alan "M-imza ile İhale Dokümanı İndirme Yardım Videosu" butonuna basarak tüm detayları adımları ile izleyebilirsiniz.

4

Mobil imza şifremi gönderebilmek için ne kadar süreye ihtiyacım var?
“İhale Dokümanı İndirme” sayfasındaki "Devam" butonuna bastıktan sonra mobil imza şifrenizi 180 saniye (3 dakika) içerisinde göndermeniz gerekmektedir.

5

Mobil imza kullanarak indirdiğim dokümanları EKAP üzerinde tekrar görebilir miyim?
Mobil imza ile indirilen ihale dokümanı kullanıcının kişisel bilgisayarına indirilmektedir. Fakat İhale İşlemleri -> E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı menüsünden daha önceden indirilmiş dokümanların tutanaklarına erişilebilmektedir.

6

EKAP'ta hangi yetkiye sahip kullanıcılar mobil imza kullanarak ihale dokümanı indirebilirler?
İmza Yetkilisi olan tüm kullanıcılar mobil imza ile ihale dokümanı indirebilir.

7

Mobil imza ile İhale Dokümanı indirdiğimde ihale dokümanını satın almış sayılır mıyım?
Evet, mobil imza ile ihale dokümanı indirme işlemlerinizi tamamlayıp, "Dokümanı İndir" butonuna basarak ihale dokümanını indirdikten sonra ihale dokümanını satın almış olursunuz.

8

Mobil imza ile doküman indirme işleminin mevzuat açısından elektronik imza ile doküman indirme ile arasında bir fark bulunuyor mu?
Elektronik imza açık anahtar altyapısını (AAA) kullanarak sertifika ve gizli anahtar (imza oluşturma verisi) ile oluşturulan imzaya denir. Mobil imza ise gizli anahtarın SIM kartta saklanarak telefon aracılığıyla kullanıldığı elektronik imzadır.

Mobil imza hem uluslararası standartlara hem de 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygundur ve elektronik imzayla arasında bir fark bulunmamaktadır.

9

Mobil imza ile doküman indirildikten sonra elektronik imza ile yeniden indirmem gerekiyor mu?
Hayır, gerekmiyor.

10

Mobil imza ile indirilen dokümanları nasıl ayırt edebilirim?
EKAP'a istekli olarak giriş yaptıktan sonra İhale İşlemleri > E-imza/M-imza İndirme Tutanak Çıktısı menüsü seçilerek açılan ekranda indirilen ihale dokümanına ait IKN ile arama yapıldığında indirilen dokümanın hangi yöntem kullanılarak indirildiği bilgisine ulaşılabilir.

11

EKAP'ta kayıtlı iki tane firmamız var. Kendi mobil imzam ile iki firma için de ihale dokümanı indirebilir miyim?
Evet, kullanıcı her iki firma için de istekli imza yetkilisi olduğu takdirde mobil imzasını kullanarak ihale dokümanını indirebilir.

12

E-ihaleye geçildiğinde elektronik imza ile EKAP'tan teklif gönderebileceğiz. Aynı işlem mobil imza için de geçerli olacak mı?
Bu hizmet şu an için sunulmamaktadır, ancak elektronik imza ile yapılabilen tüm işlemlerin mobil imza ile de yapılabilmesi mümkün olacaktır.

13

Şirketimizde iki tane imza yetkilisi var. İkimiz de ayrı mobil imza mı kullanmalıyız?
Evet, mobil imza kullanıcıları farklı olacağından farklı mobil imzalara sahip olmak zorunludur.

14

Eğer mobil cihazımda gördüğüm parmak izi ile EKAP'taki farklı ise ne yapmalıyım?
Böyle bir durumda güvenliğiniz açısından imzalama işlemlerine devam etmeyiniz.

Başka bir yerde mobil imza kullanmadığınızdan emin olun. Mobil cihazınızda görünen parmak izi EKAP ara yüzünde görünen parmak izi ile aynı olmalıdır. Durumun devam etmesi halinde bağlı bulunduğunuz mobil operatörünüze danışabilirsiniz.

15

Mobil imza firma adına mı alınmalı yoksa kişiye özel olarak mı alınmalı?
Mobil imza kişiye özel alınmaktadır.

16

Benim hem şirket hattım hem de bireysel hattım var. M-İmzayı istediğim hat üzerinden alabilir miyim?
EKAP'a giriş yapan istekli kullanıcısının EKAP'ta kayıtlı olan T.C. Kimlik Numarası ile mobil imzanın kayıtlı olduğu gerçek kişinin T.C. Kimlik numarası aynı olmalıdır. Yani şirket hattı veya bireysel hat eğer istekli imza yetkilisi olarak giriş yapan kullanıcı ile aynı ise EKAP üzerinden mobil imza ile işlem yapabilir.

17

Telefon hattım kendi üzerime kayıtlı değil, mobil imza ile ihale dokümanı indirebilir miyim?
Hayır, EKAP'a giriş yapan istekli kullanıcısının EKAP'ta kayıtlı olan T.C. Kimlik Numarası ile mobil imzanın kayıtlı olduğu gerçek kişinin T.C. Kimlik numarası aynı olmalıdır.

18

Yurt dışından gelip GSM operatörlerinden roaming (hizmet dolaşımı) yapan kişiler mobil imza alabiliyorlar mı?
EKAP Mobil imza işlemleri yalnızca Avea ve Turkcell operatörlerinde kullanılabilmektedir. EKAP alt yapısı şu anda yurt dışı operatörlerini desteklememektedir.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları ile ilgili Tablo

Tabloyu görmek için tıklayınız

İHALE İLAN SÜRELERİ VE KURALLARI

  İHALE USULLERİ AÇIK İHALE BELLİ İSTEKLİLER PAZARLIK
21/ b-c-f de İlan Zorunlu Değil
1 Yaklaşık maliyeti
 • eşik değerlerin altında ve
  94.751 TL. ye kadar olan
  mal ve hizmet alımları
 • ile
 • 189.511 TL. kadar olan yapım işleri ihalesi
(13 b/1 kapsamında)
İhale tarihinden en az
 • 7 gün önce
ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve EKAP (KİB)
Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az
 • 7 gün önce
ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve EKAP (KİB)
Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az
 • 7 gün önce
ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ve EKAP (KİB)
2 Yaklaşık maliyeti
 • 94.751 TL ile 189.511 TL arasında kalan mal ve hizmet alımları ile
 • 189.511 TL ile 1.579.327 TL arasında kalan yapım işleri ihalesi

(13 b/2 kapsamında)

İhale tarihinden en az
 • 14 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az
 • 7 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
İhale tarihinden en az
 • 14 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
3
 • 189.511 TL üzerinde ve
  eşik değer altında kalan mal ve hizmet alımları ile
 • 1.579.327 TL üzerinde ve
  eşik değerin altında olan yapım işleri ihalesi

(13 b/3 kapsamında)

İhale tarihinden en az
 • 21 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az
 • 7 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
İhale tarihinden en az
 • 21 gün önce
işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ve KİB
4

Yaklaşık maliyeti

 • eşik değerlere eşit
  (Mal / Hizmet: 868.486 TL / 1.447.479 TL),
  (Yapım 31.844.702)


  veya bu değerleri aşan ihaleler

(13/a kapsamında)

İhale tarihinden en az
 • 40 gün önce *
KİB

* Uygulama da;

1- EKAP; 28 gün veya 33 gün,¹
2- Ön İlanlı süreç; 24 gün²
Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az
 • 14 gün önce
KİB
İhale tarihinden en az
 • 25 gün önce
KİB

4734 - 13/a kapsamında yapılan 40 günlük ilan süresi gerektiren ihalelerde;

 1. İlanların elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesi halinde, ilan süresi 7 (yedi) gün kısaltılabilir (40-7= 33 güne inmektedir).
  Aynı zamanda – İlan ile ihale ve ön yeterlik dokümanına Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden doğrudan erişimin temin edilmesi halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 5(beş) gün kısaltılabilir. Kısacası ihale dokümanının tamamı EKAP Platformuna tam yüklenmiş olması durumunda 33-5= 28 güne inmektedir. 
 2. Ön ilan yapılması halinde 40 günlük ilan ve davet süresi 24 (yirmi dört) güne kadar indirilebilir.
Madde : 8

  EŞİK  DEĞERLER

 

MAL / HİZMET ALIMLARI

YAPIM İŞLERİ

A)   Genel  bütçeye dahil daireler    
     

868.486 TL.

31.844.702 TL.

B)  Kanun  kapsamındaki 
      Diğer  idareler

1.447.479 TL.

31.844.702 TL.

NOT: KİB’inde 13(b)/1 kapsamındaki ihale ilanları ücretsiz, diğer tüm ihale ilanları (Kapsam dışı, İstisna vb.) ücretli yayımlanmaktadır. Tüm Düzeltme / İptal / Sonuç İlanları ise ücretsiz yayımlanmaktadır.

NOT: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67. maddesinde belirtilen eşik değerler ve parasal limitler 01.02.2014 tarihinde güncellenmiş ve 30.01.2014 / 28898  tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

KİB :  Kamu  İhale Bülteni EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformu  

 


Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Bir Önceki Dönem ile Karşılaştırmalı Tablosu

Tabloyu görmek için tıklayınız

2014

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA GEÇEN
EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN
BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO

01.02.2013 - 31.01.2014
DÖNEMİ DEĞERİ
01.02.2014 - 31.01.2015
DÖNEMİ DEĞERİ

EŞİK DEĞERLER

EŞİK DEĞERLER

Madde : 4734 / 8 : “Eşik Değerler”
  TL. TL.
8/a 811.897 Mal / Hizmet alımları - Genel Bütçeli 868.486
8/b 1.353.164 Mal / Hizmet alımları Diğer idareler. 1.447.479
8/c 29.769.751 Yapım işleri 31.844.702
 
PARASAL LİMİTLER PARASAL LİMİTLER
Madde : 4734 / 3 (g) : ” İstisnalar”
TL. TL.
6.791.568 7.264.940
MADDE 4734 / 13(b) : “İhale İlan Süreleri ve Kuralları”
88.578 94.751
177.163 189.511
1.476.421 1.579.327
MADDE 4734 / 21 (f) : “Pazarlık Usulü” Mamul mal , malzeme ve hizmet alımları
147.633 157.923
MADDE 4734 / 22(d) : “Doğrudan Temin” Büyükşehir belediye sınırı dahilinde bulunan idareler - Diğer İdareler
B.Ş.B.Sınırında olan İdare : 44.287 B.Ş.B.Sınırında olan İdare : 47.373
Diğer İdareler : 14.755 Diğer İdareler : 15.783
 
MADDE 4734 / 53(j) 1-2 : “Kamu İhale Kurumu” 1-Sözleşme Bedelinin OnbindeBeşi / 2- KİK Şikayet Bedeli
53(j) 1 295.276 315.856
53(j) 2 Mal ve Hizmet Alımları: 716.167 TL’ye kadar: 1.429 TL, 716.167 TL – 1.432.337 TL arası: 2.861 TL,
1.432.337 TL ve üzeri: 4.292 TL.

Yapım İşleri: 1.432.337 TL’ye kadar: 1.429 TL, 1.432.337  TL – 14.323.396 TL TL arası: 2.861 TL,
14.323.396 TL – 28.646.792 TL arası: 4.292 TL, 28.646.792 TL üzeri: 5.727 TL
MADDE 4734 / 62(h) :“İdarelerce uyulması
gereken diğer kurallar”
Mühendis ve Mim iş deneyim hesap.için yıllık
163.875 175.297

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2014/1) Resmi Gazete Tarih / Sayı: 30.01.2014/28898