İşçilik Hesaplama Modülü'nde bakım çalışması yapılmaktadır. 05.01.2016 tarihinde tekrar kontrol ediniz.

Modülü kullanma zorunluluğu bulunmayan haller için tıklayınız.

Lütfen hesaplama aracını seçiniz

İhale ilanı veya yazılı duyuru tarihi 07.06.2014 tarihinden önce olanlar için kullanılacak hesaplama modülü
İhale ilanı veya yazılı duyuru tarihi 07.06.2014 tarihinden itibaren olanlar için kullanılacak hesaplama modülü

1. Adım: İşçilik Hesaplama Dönemi

Lütfen hesaplamak istediğiniz dönemi seçiniz.

2. Adım: Ücret, Yemek ve Yol Bedelleri

Aylık Brüt Asgari Ücret
TL    % , fazlası = 0,0 TL
1 Ayda işçiye yemek bedeli verilen gün sayısı
Gün
1 İşçi için 1 günlük nakdi brüt yemek bedeli
, (Günlük) 0,0 (Aylık)
Yemek prim istisna tutarı
0,0
1 Ayda işçiye yol bedeli verilen gün sayısı
Gün
1 İşçi için 1 günlük nakdi brüt yol bedeli
, (Günlük) 0,0 (Aylık)

Varsa Prime Esas Kazancın Hesabında Esas Alınan Diğer Ödemeler yeni kalem ekle

1 İşçi için 1 aylık brüt bedel
,

3. Adım: Aylık Primler

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı
2 %
İşveren İşsizlik Primi
2 %
Mal. Yaş. ve Ölüm Sig. Pr.
11 %
Genel Sağlık Sigorta Primi
7,5 %
Prime Tabi Yemek Bedeli
0,0
Prime Tabi Yol Bedeli
0,0
Prime Esas Kazanç
0,0
İşveren Payı
0,0
Engelli İşçi İşveren Payı
0,0

4. Adım: Artık Gün Maliyet Hesabı *

Artık Gün Sayısı
Gün
Günlük Ücret Toplamı
0,0 TL
Yemek Bedeli Verilecek Artık Gün Sayısı
Gün
Artık Gün Toplam Yemek Bedeli
0,0 TL
Yemek Prim İstisna Tutarı
0,0 TL
Yol Bedeli Verilecek Artık Gün Sayısı
Gün
Artık Gün Toplam Yol Bedeli
0,0 TL
Prime Esas Kazanç
0,0 TL
İşveren Payı
0,0 TL
Engelli İşveren Payı
0,0 TL

  • * İhale dokümanında, yemek ve yol bedelinin isteklilerce karşılanmasının öngörülmediği durumlarda (sadece işçilik ücreti üzerinden yapılan hesaplamalarda), artık gün sayısı alanına "1 (Bir)" yazılması gerekmektedir.

5. Adım: Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Ücretinde Esas Alınacak

Günlük Ücret
0,0
Günlük İşveren Payı
0,0

Fazla Çalışma Ücretinde Esas Alınacak

Saatlik Ücret
0,0
Saatlik İşveren Payı
0,0

Kısmi Süreli Çalışma Ücretinde Esas Alınacak

Saatlik Ücret
0,0
Saatlik İşveren Payı
0,0

Asgari İşçilik Birim Fiyatları sonuçları yazdır

İşçilik Hesabında Esas Alınacak Aylık Birim Fiyat
Artık Gün Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat *
Fazla Çalışma Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat *
Kısmi Süreli Çalışmada Esas Alınacak Birim Fiyat **
Asgari İşçilik Maliyeti
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Birim Fiyat (Sözleşme ve Genel Gider Dahil Maliyet)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Engelli İşçi İçin Asgari İşçilik Birim Fiyatları

İşçilik Hesabında Esas Alınacak Aylık Birim Fiyat
Artık Gün Hesabında Esas Alınacak Birim Fiyat
Asgari İşçilik Maliyeti
0,0
0,0
Birim Fiyat (Sözleşme ve Genel Gider Dahil Maliyet)
0,0
0,0

  • * Bu sonuçlar, engelli işçilerin, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması veya fazla çalışma yapması durumunda da kullanılacaktır.
  • ** Bu sonuçlar, personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yapılan kısmi süreli çalışmalar için kullanılacaktır.
  • Bu modül, para cinsinden ölçülebilir her aşamanın yuvarlanması esasına dayalı olarak hazırlanmıştır.