İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belge Adı Açıklama Teyit Kriteri Teyit Adresi
Bilanço Bilanço EKAP'a elektronik ortamda aktarılmaktadır. İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların bilançosunun kullanılacağı https://ekap.kik.gov.tr
Gelir Tablosu (Ortağı olunan ortak girişime/girişimlere ait veriler sorgulanamamaktadır.) İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı İhale uygulama yönetmeliklerinin ilgili maddesine göre EKAP üzerinde hangi yıl/yılların gelir tablosunun kullanılacağı https://ekap.kik.gov.tr
Geçici Teminat Mektubu (Geçici teminat mektubunun Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda) (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP’a elektronik ortamda aktarılmaktadır.) Geçici Teminat Mektubunun Ayırt Edici Numarası https://ekap.kik.gov.tr
İş Deneyim Belgesi (EKAP’ta kayıtlı olması durumunda) Belgeye EKAP tarafından verilen sayı https://ekap.kik.gov.tr
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Sicil Numarası, Sicil Müdürlüğü, Ticaret Sicili Gazete/Gazetelerinin Tarih ve Sayısı ile Sayfa Numarası http://www.ticaretsicil.gov.tr/
TÜRKAK Tarafından Akredite Edilen Belgeler İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. TÜRKAK Belge Doğrulama Sistemi Numarası https://tbds.turkak.org.tr
TSE Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Belge Numarası https://basvuruportal.tse.org.tr/Genel/FirmaArama.aspx
EPDK Tarafından Verilen Lisanslar İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Lisans Numarası http://www.epdk.gov.tr/
Satış Sonrası Hizmet Yeterlik Belgesi İlgili bilgi/belgelere belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sayfası üzerinden ulaşılmaktadır. Yeterlilik Numarası http://e-garanti.gtb.gov.tr/application/HTMLClient/

Tarih İtibariyle Arşiv Sorgulama