İdare Tipi Seçiniz
Lütfen Güvenlik Kodunu Giriniz

İDARE KAYIT YÖNERGESİ
LÜTFEN DİKKATLİCE OKUMADAN İŞLEMLERE BAŞLAMAYINIZ

 

Elektronik Kamu Alımları Platformuna (bundan böyle Platform olarak anılacaktır) kayıt sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

 1. EKAP tarafından otomatik olarak protokolünüze verilen protokol numarasını bir yere not ediniz ve kaybetmeyiniz. Ayrıca, protokol onay süreciyle ilgili bilgilendirmeler protokol hazırlama sırasında tarafınızdan girilecek olan platform/kullanıcı yönetici sorumlularına e-posta ile yapılacağından platform/kullanıcı yönetici sorumluları için girdiğiniz e-posta bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz.

 2. İdare kayıt ve protokol hazırlama işlemleri 5 adımdan oluşmaktadır:

   

  • İdare tipinin seçilmesi
  • İdare bilgilerinin girilmesi
  • İletişim bilgilerinin girilmesi
  • Platform/kullanıcı yönetici sorumlusunun/sorumlularının bilgilerinin girilmesi
  • Protokolün hazırlanması
 3.  

 4. İdare türü "Kamu" olanlar: Kurumsal kodunuzu doğru girdiğinizden ve ekrana gelen bilgilerin idarenize ait olduğundan emin olduktan sonra bir sonraki adıma geçiniz.

   

  • Bütçe türünüzü 5018 sayılı Kanuna göre seçmeniz gerekmektedir. Bu hususun herhangi bir ihalenizin finansman kaynağıyla bir bağlantısı bulunmamaktadır. İhalelerin finansman kaynağı bazı idareler için ilgili idarenin 5018’deki bütçe türünden farklı olabildiğinden, her bir ihale için İKN alınma aşamasında ilgili ihalenin finansman türünün ne olduğu ayrıca sorulacaktır.

   

 5. İdare türü “Yerel İdareler” olanlar: Kurum kodunuzu bağlı bulunduğunuz muhasebe müdürlüğünden ya da ilçede iseniz mal müdürlüğünden öğreniniz/teyid ettiriniz.

   

 6. İdare kaydı ekranlarındaki ilerle tuşlarını protokol oluşturma ekranına gelene kadar devam ettiriniz. Son adımda protokolünüz oluşacaktır. Kurumumuza istenen bilgileri girdiğiniz ekran çıktılarını değil, bu bilgilerin tamamını girdikten ve kaydettikten sonra oluşan protokolü göndermeniz gerekmektedir.

   

 7. Kayıt işleminin tamamlanması sonunda 2 nüsha olarak hazırlanacak protokolün, bir nüshası idarenizde bırakılacaktır. Diğer nüshanın ise idareniz yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak ve idare mührü ile mühürlenerek Kamu İhale Kurumuna elden veya posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

   

  • İdarenizin mührü varsa mutlaka protokolde kullanılmalıdır. Ancak, mührün imzayı kapatmamasına ve okunaklı olmasına özen gösterilmelidir.
  • İdarenizin mührü yok ise bu hususu “idaremize ait mühür bulunmamaktadır” ibaresini el ile imza sayfasına yazmak suretiyle belirtiniz.

   

 8. İmza için ayrılan bölüme İdarenizin yetkili kişisi tarafından isim kaşesi kullanılarak veya ad soyad yazılarak imza atılması ve tarih yazılması gerekmektedir. İdare türüne bağlı olarak sadece bir kişi imza atabileceği gibi, yetkili kişinin birden fazla olması durumunda (örneğin KİT ve BİT’lerde), protokolü yetkili kişilerin her biri veya bir kısmı ayrı ayrı da imzalayabilirler. Burada kaç imzanın gerekli olduğu hususu İdarenizce belirlenecektir. Birden fazla kişinin imza atması gerekiyorsa, imza alanındaki boşlukları kullanabilirsiniz.

   

 9. Yukarıda belirtilen hususlarda bir eksiklik olması durumunda protokolünüz onaylanmayacaktır. Herhangi bir mağduriyete sebebiyet verilmemesi için yukarıda belirtilen hususlarda azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

   

 10. Protokolünüz Kamu İhale Kurumuna ulaştıktan sonra onaylama süreci başlayacaktır. Bu süreçteki bilgilendirmeler platform/kullanıcı yönetici sorumlusunun/sorumlularının e-posta adres(ler)ine yapılacağından burada belirtilen e-posta adres(ler)inin doğru ve aktif olduğundan emin olunuz.

   

  • Protokolünüz onaylandığında protokolde belirtilen platform/kullanıcı yönetici sorumlusunun/sorumlularının e-posta adres(ler)ine protokolün onaylandığına ilişkin bilgi ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirebilmeleri için aktivasyon linki gönderilecektir. Platform/kullanıcı yönetici sorumlusunun/sorumlularının bu aktivasyon adımlarını izleyerek şifrelerini belirleme ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
  • Protokolünüzün onaylanmadığı durumlarda buna ilişkin hata ve uyarı mesajlarıyla birlikte bir e-posta protokolde belirtilen platform/kullanıcı yönetici sorumlusunun/sorumlularının e-posta adres(ler)ine gönderilecektir.

   

 11. Protokolünüzü Kamu İhale Kurumuna göndermediğiniz sürece idare kaydınızı yeniden yapıp, yeni bir protokol hazırlayabilirsiniz. Doğru olarak hazırladığınızdan emin olduktan sonra protokolünüzü Kamu İhale Kurumuna elden veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.